Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Myśli Ekonomicznej 2400-PP1HE
Reguły punktacji przedmiotu

DZ-EK - Ekonomia, stacjonarne, pierwszego stopnia
DZ-JSEM - Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia
NW1-EK - Ekonomia, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia
S1-EK - Ekonomia, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-EK-MSEM - Ekonomia, specjalność międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-MAT - Matematyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-MSEM - Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia
S2-EK - Ekonomia, stacjonarne, drugiego stopnia
S2-IE - Informatyka i ekonometria, stacjonarne, drugiego stopnia
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów: Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DZ-EK
DZ-JSEM
NW1-EK
S1-EK
S1-EK-MSEM
S1-MAT
S1-MSEM
S2-EK
S2-IE
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
6
(2007 - 2010)
5.5
(2011 - 2014)
6
(2015 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
MIMUW JSEM 1 sem. do wyboru jako 'Rozszerzenie ekonomii'
1000-WYB-JSEM11
nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(2007 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(2011 - ...)
1
(2007 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano
WNE- Rozszerzenie ekonomii studia II stopnia
2400-MRE
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(2010 - ...)
1
(2012 - ...)
WNE-Rozszerzenie ekonomii
2400-RE
1
(2016 - ...)
1
(2007 - ...)
nie zdefiniowano 1
(2012 - ...)
1
(2012 - ...)
1
(2018 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano