Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aplikacje Excela w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem języka VBA cz. II 2400-ZEWW682
Reguły punktacji przedmiotu

S2-FIR - Finanse, Inwestycje i Rachunkowość, stacjonarne, drugiego stopnia
S2-IE - Informatyka i ekonometria, stacjonarne, drugiego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S2-FIR
Finanse, Inwestycje i Rachunkowość, stacjonarne, drugiego stopnia
S2-IE
Informatyka i ekonometria, stacjonarne, drugiego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
6
(2013 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano
WNE Metody ilościowe (IiE II st.)
2400-PM-MI
nie zdefiniowano nie zdefiniowano 2
(2013 - ...)
WNE-zajęcia wolnego (kierunkowego) wyboru
2400-WWWK
2
(2013 - ...)
2
(2013 - ...)
2
(2013 - ...)
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)