Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Estetyka muzyki 3106-1ES
Reguły punktacji przedmiotu

DZ-MZ - Muzykologia, stacjonarne, pierwszego stopnia
NW1-MZ - Muzykologia, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia
S1-MZ - Muzykologia, stacjonarne, pierwszego stopnia
WZ-MZ - Muzykologia, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DZ-MZ
Muzykologia, stacjonarne, pierwszego stopnia
NW1-MZ
Muzykologia, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia
S1-MZ
Muzykologia, stacjonarne, pierwszego stopnia
WZ-MZ
Muzykologia, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
5
(2009 - 2013)
1.5
(2015 - 2016)
2.5
(2017 - ...)
5
(2002 - 2019)
3
(2012 - 2013)
5
(2010 - 2013)
4
(2010 - 2019)
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)