Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka niemieckiego 3302-PN2-Z
Reguły punktacji przedmiotu

NW1-FLKU - Studia filologiczno-kulturoznawcze, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia
S1-FLKU - Studia filologiczno-kulturoznawcze, stacjonarne, pierwszego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
NW1-FLKU
Studia filologiczno-kulturoznawcze, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia
S1-FLKU
Studia filologiczno-kulturoznawcze, stacjonarne, pierwszego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
4
(2012 - 2017)
6
(2018 - ...)
6
(2013 - ...)
6
(2013 - ...)
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)