Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski - poziom ponad średnio-zaawansowany, studia zaoczne 4024-ANGOB2-30-Z
Reguły punktacji przedmiotu

NZ1-SCAS - Socjologia stosowana i antropologia społeczna, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia
NZ2-EK - Ekonomia, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów: Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
NZ1-SCAS
NZ2-EK
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
2
(2005 - ...)
1
(2013 - ...)
1
(2012 - ...)
UW lektoraty
0000-LEK
2
(2005 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano