Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język niemiecki - poziom ponad średnio-zaawansowany 4024-NIEOB2-3a
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
1
(2005 - ...)
UW lektoraty
0000-LEK
1
(2005 - 2005)
1
(2006 - 2006)
1
(2007 - 2007)
1
(2008 - 2008)
1
(2009 - 2009)
1
(2010 - 2010)
1
(2011 - 2011)
1
(2012 - ...)
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)