Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty do wyboru jako 'Rozszerzenie Ekonomii' dla specjalności MSEM (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)

Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty do wyboru jako 'Rozszerzenie Ekonomii' dla specjalności MSEM
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2024Z
2400-PP1DEM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 60 godzin
Semestr zimowy 2024/25
  • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z ekonomicznymi uwarunkowaniami zagadnień ludnościowych, jak również przygotowanie do pisania tekstów o charakterze akademickim wykorzystujących podstawowe metody i techniki analizy demograficznej. Zajęcia kształcą umiejętność stawiania i rozwiązywania problemów badawczych, co stanowi przygotowanie do dalszej edukacji formalnej, a także nieformalnej. Ponieważ teksty mają poruszać problemy ludnościowe, studenci nabywają jednocześnie wiedzę w zakresie głównych nurtów teoretycznej współczesnej demografii oraz poznają społeczno-ekonomiczny kontekst zjawisk i procesów ludnościowych. Ważny element zajęć stanowi analiza współzależności zjawisk demograficznych i gospodarczych na poziomie globalnym, regionalnym i lokalnym oraz nauka korzystania ze źródeł danych statystycznych i literatury.

Strona przedmiotu
2400-PP1HG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 60 godzin
Semestr zimowy 2024/25
  • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zdobycie przez studenta umiejętności analizy zjawisk ekonomicznych w długiej perspektywie, poprzez analizę porównawczą oraz kontekstową. Zajęcia rozszerzają wiedzę ekonomiczną studenta i pozwalają zrozumieć genezę współczesnej gospodarki oraz instytucjonalne uwarunkowania nowoczesnego wzrostu gospodarczego. Wiedza zdobyta podczas zajęć stanowi dobrą podstawę do dalszego studiowania mikro- i makroekonomii. Student nabywa bowiem umiejętności krytycznego patrzenia na zjawiska, procesy i teorie ekonomiczne, dostrzegania zmienności poglądów ekonomicznych w historycznym procesie formowania się gospodarki, potrafi dokonać krytycznej analizy i oceny pozytywistycznych i antypozytywistycznych wyjaśnień socjoekonomicznych. Dodatkowo dzięki pracy nad referatem student nabywa umiejętności przygotowywania tekstu akademickiego, formułowania hipotez badawczych, zdobywania i porządkowania wiedzy, informacji, analizy i interpretacji danych.

Strona przedmiotu
2400-PP1HE
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 60 godzin
Semestr zimowy 2024/25
  • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W nauczaniu ekonomii podstawowe znaczenie ma zrozumienie ekonomicznego punktu widzenia. Studia nad rozwojem koncepcji ekonomicznych od A. Smitha i ekonomii klasycznej do teorii J.M. Keynesa i M. Friedmana dają szczególną sposobność zrozumienia tego, przez jakie "okulary" patrzą ekonomiści na procesy społeczno-gospodarcze. Zajęcia będą mieć charakter problemowo-warsztatowy. Studenci poznają podstawowe pojęcia, koncepcje i teorie wybitnych ekonomistów, a także sposoby analizy i interpretacji tekstów, pisania referatów i przygotowywania prezentacji naukowych. Warunkiem zaliczenia konwersatorium jest aktywność na zajęciach (w tym przedstawienie prezentacji), napisanie referatu i zdanie końcowego egzaminu.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)