Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty monograficzne dla matematyki 2 stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)

Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty monograficzne dla matematyki 2 stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2022Z 2022L
1000-1M13AB brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład "Algebry Banacha" ma na celu zaznajomienie uczestników z podstawową teorią algebr Banacha ze szczególnym uwzględnieniem przypadku przemiennego.

Strona przedmiotu
1000-1M19AOS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony będzie metodom optymalizacji wypukłej stosowanym w statystyce, ze szczególnym uwzględnieniem problemów niegładkich.

Wykład obejmie przegląd najważniejszych algorytmów wraz z teorią dotyczącą zbieżności oraz dokładności omawianych metod. Wykład będzie również zawierał elementy teorii optymaizacji wypukłej.

Strona przedmiotu
1000-1M10AH brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład "Analiza harmoniczna" jest przeznaczony dla studentów zainteresowanych szeroko pojętą analizą. Jego celem jest przekazanie wiedzy na temat klasycznych wyników przemiennej analizy harmonicznej i fourierowskiej. Przedmiot ten stanowi doskonały wstęp do nauki zagadnień bardziej szczegółowych oraz abstrakcyjnych. Wymagana jest znajomość analizy na poziomie pierwszych dwóch lat studiów oraz wiedza wchodząca w zakres funkcji analitycznych i analizy funkcjonalnej I (zaliczanie równoczesne tych wykładów jest wystarczające).

Strona przedmiotu
1000-719DAV brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie technik analizy i wizualizacji danych w formie statycznej oraz interaktywnej.

Strona przedmiotu
1000-1M22ANG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1000-135AN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Metody numerycznego rozwiązywania ważnych zadań obliczeniowych matematyki stosowanej: zagadnienia własnego, wielkich układów równań liniowych, układów równań nieliniowych oraz całkowania wielowymiarowego.

Strona przedmiotu
1000-1M21AWP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Funkcje wypukłe stanowią ciekawą i bogatą klasę obiektów. Kluczowe ich własności

można podsumować następująco: każde lokalne minimum jest globalne oraz maksimum

na zbiorze ograniczonym przyjmowane jest na brzegu. Cechy te powodują, że

idealnie nadają się np. do badania problemów optymalizacyjnych. Na wykładzie

zajmiemy się klasyczną (elementarną) teorią w skończenie wymiarowej przestrzeni

Euklidesowej tak jak została wyłożona w książce "Convex analysis" autorstwa

R. T. Rockafellar. Pewne nieskończenie wymiarowe przestrzenie Banacha mogą

jednak pojawić się na ćwiczeniach.

Główne zagadnienia to:

* wypukłe sprzężenie (transformata Fenchela)

* transformata Legendre'a

* polarność wypukłych stożków

* twierdzenie Alexandrowa o istnieniu drugiego wielomianu Taylora prawie wszędzie

* twierdzenie Carathéodory'ego o reprezentacji dla otoczki wypukłej

* problemy typu min-max

* twierdzenie Fenchela o dualności

Strona przedmiotu
1000-135APZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest wprowadzeniem do ogólnej teorii aproksymacji i złożonosci obliczeniowej zadań analizy numerycznej. Obejmuje zarówno klasyczną aproksymację wielomianową funkcji gładkich jak i aproksymacje bazujaca jedynie na informacji czesciowej o funkcji. Przedstawione zostana takze konstrukcje algorytmów optymalnych w danym modelu obliczeniowym.

Strona przedmiotu
1000-1M11BN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course studies graphical models, a subject that is an interaction between probability theory and graph theory. The topic provides a natural tool for dealing with a large class of problems containing uncertainty and complexity. These features occur throughout applied mathematics and engineering and therefore the material treated has diverse applications in the engineering sciences.

Strona przedmiotu
1000-1M15DM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie przyszłych nauczycieli matematyki z uwarunkowaniami zawodu nauczyciela.

Strona przedmiotu
1000-1M07ET brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie zostaną omówione podstawowe pojęcia i twierdzenia Teorii Kategorii. Ostatnia część wykładu będzie poświęcona bardziej specyficznym zastosowaniom. Planuję omówić różne aspekty

toposów Grothendiecka.

Strona przedmiotu
1000-1M22MIK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1000-1M21FUS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest badaniu matematycznych modeli układów oddziaływujących cząstek umieszczonych w węzłach regularnych sieci.

Omówimy model Isinga oddziałujących spinów. Przedyskutujemy 18. problem Hilberta i jego związki z kwazikryształami i z teorią ergodyczną symbolicznych układów dynamicznych. Przedyskutujemy też gry ewolucyjne na regularnych i losowych grafach.

Nie zakładamy znajomości fizyki ani matematyki wykraczającej poza wykłady kursowe z dwóch pierwszych lat studiów.

Strona przedmiotu
1000-1M22GAD brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem jest zrozumienie różnych technik stosowanych do badania rozmaitości zdefiniowanych nad ciałami o dodatniej charakterystyce i zastosowanie tych metod do badania rozmaitości w charakterystyce zero.

Pokazane będą też znaczące różnice występujące między rozmaitościami w charakterystyce zero i w charakterystyce dodatniej.

Strona przedmiotu
1000-1M21GKG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest poświęcony zaskakującej relacji między dwoma, zdawałoby się skrajnie odległymi problemami matematycznymi – klasyfikacji gładkich, zwartych rozmaitości oraz teorii grup formalnych (czyli szeregów formalnych spełniających pewne warunki), wprowadzonej w kontekście analitycznym, a następnie rozważanej w kontekście algebry i geometrii algebraicznej. Ten związek, zauważony przez D. Quillena w końcu lat sześćdziesiątych XX w. jest podstawą konstrukcji teorii kohomologii odgrywających ogromną rolę we współczesnej teorii homotopii. D. Ravenel napisał: „Quillen’s work on formal group laws and complex cobordism opened a new era in algebraic topology.”

Strona przedmiotu
1000-1M21TDA brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Modern topology has found its way through computations into applications. In this lecture we will discuss basic tools of topological data analysis: homology and persistent homology theory, discrete

Morse theory, Reeb graphs and mapper algorithms and more. In particular, a number of applications

of those techniques will be highlighted. We will show how those methods can be integrated with

statistics and machine learning. By doing so will lay down solid theoretical foundations and learn

to use the techniques in practice.

Prior knowledge of algebraic topology is desired. Ability to program in Python or R is required.

Strona przedmiotu
1000-1M22IF2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest kontynuacją wykładu Inżynieria Finansowa. Na wykładzie będą przedstawione wybrane metody wyceny instrumentów opcyjnych na stopę procentową oraz praktyki rynkowe wyceny opcji walutowych. Ćwiczenia będą się koncentrowały na przykładach numerycznych ilustrujących omawiane na wykładzie metody.

Strona przedmiotu
1000-1M19KCW brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wiązki wektorowe i ich homotopijna klasyfikacja. Aksjomaty klas charakterystycznych i dowód ich istnienie przy pomocy zasady rozszczepiania zaś dla wiązek rzeczywistych także kwadratów Steenroda. Interpretacja klas charakterystycznych jako przeszkód do istnienia przekrojów wiązek. Zastosowania klas charakterystycznych do problemów geometrycznych m.in. badania zanurzalności rozmaitości w przestrzenie euklideoswe i paralelyzowalności rozmaitości gładkich. Liczby charakterystyczn i bordyzm rozmaitości.

Strona przedmiotu
1000-1M09LST brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest przedstawieniu wybranych metod logiki matematycznej wraz z zarysem dziedzin w których znajdują zastosowania. Wykład skupia się na stosunkowo prostych, ale jednocześnie praktycznie realizowalnych modelach.

Strona przedmiotu
1000-1M22MDK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu pokazać w jaki sposób uczenie maszynowe może być stosowane celem lepszego zrozumienia zachowań kolektywnych opisywanych równaniami zwyczajnymi.

Wykład prowadzony we współpracy z dr. Jackiem Cyranką z Instytutu Informatyki oraz prof. Piotrem Muchą z Instytutu Matematyki Stosowanej i Mechaniki.

Strona przedmiotu
1000-1M22MPK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Naszym celem będzie analiza wybranych modeli zachowań kolektywnych z punkty widzenia uczenia maszynowego (ML). Wykład prowadzony we współpracy z dr. Jackiem Cyranką z Instytutu Informatyki oraz dr. Janem Peszkiem z Instytutu Matematyki Stosowanej i Mechaniki.

Strona przedmiotu
1000-1M22MWA brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1000-1M13MWA brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Kurs internetowy - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka kursu:

1.Wstęp: komputer i obliczenia. Przegląd programów typu CAS (Computer Algebra Systems), komercyjnych i darmowych.

2.Mathematica i Wolfram|Alpha: podstawowe możliwości, podobieństwa i różnice.

3.Podstawy języka Mathematica: instrukcje sterujące, wbudowane funkcje matematyczne (w tym macierzowe, statystyczne, itp.), funkcje graficzne. Przykłady z algebry i analizy, ukazujące siłę ekspresji języka i jego funkcji. Używanie języka Mathematica w Wolfram|Alpha.

4. Przykłady z różnych dziedzin nauk ścisłych, przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych rozwiązane przy pomocy Wolfram|Alpha i programu Mathematica.

5. Format CDF. CDF Player i jego wykorzystanie w Wolfram|Alpha.

6. Przykłady tworzenia nowych CDF przez modyfikację kodu źródłowego istniejących "demonstracji" w Mathematica.

Strona przedmiotu
1000-135MMN brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych metod układów dynamicznych i teorii równań różniczkowych cząstkowych niezbędnych do współczesnego opisu zjawisk przyrodniczych i społecznych.

Strona przedmiotu
1000-1M22NUM brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przyjrzymy się specyfice wybranych zadań obliczeniowych spotykanych w zagadnieniach analizy danych oraz uczenia maszynowego oraz własnościom algorytmów używanych do ich rozwiązywania.

Strona przedmiotu
1000-1M08MG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład z modelowania geometrycznego dotyczy krzywych i powierzchni Beziera i B-sklejanych (w tym NURBS), powszechnie stosowanych w grafice komputerowej i w pakietach projektowania wspomaganego komputerem.

W przypadku braku studentów obcojęzycznych, zajęcia będą prowadzone po polsku.

Strona przedmiotu
1000-1M20NPD brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie w techniki i narzędzia programistyczne w Pythonie ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania w projektach z zakresu analizy danych.

Strona przedmiotu
1000-1M18NFI brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest kontynuacją przedmiotu ``Metoda forcingu" (1000-1M09MEF). Celem wykładu jest wprowadzenie studentów i doktorantów w bardziej zaawansowane dowody niesprzeczności i niezależności rozwiązań naturalnych problemów pojawiających się w matematycznej praktyce, które wymagają bardziej złożonych metod kombinatorycznych lub forcingowych, w szczególności forcingu iterowanego.

Omówione będą iteracje ze skończonymi nośnikami, z przeliczalnymi nośnikami, forcingi właściwe (proper), dodawanie struktur generycznych itp. Początkowe umiejętności będą rozwijane na prostych klasycznych przykładach nierozstrzygalności własności miary Lebesgue'a, kategorii Baire'a na prostej i algebr Boole'a. Złożoność przykładów z topologii i analizy funkcjonalnej będzie dostosowana do przygotowania uczestnikówow z tych przedmiotów i ich zainteresowań.

Strona przedmiotu
1000-1M22NMA brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Arytmetyka Peano (PA) to kanoniczna teoria aksjomatyzująca własności liczb naturalnych, którą z dokładnością do standardowego tłumaczenia na język teorii mnogości można traktować jako kanoniczną teorię zbiorów i obiektów skończonych.

Wykład będzie wprowadzeniem w tematykę niestandardowych – czyli nieizomorficznych z liczbami naturalnymi – modeli PA i jej podteorii. Omówimy zarówno wyniki dotyczące struktury modeli niestandardowych, jak i zastosowania takich modeli w dowodzeniu twierdzeń o niedowodliwości.

Strona przedmiotu
1000-1M21NTP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem tego przedmiotu jest przedstawienie w możliwie prostej formie idei dwóch niezależnych zagadnień badawczych połączonych ze sobą formalnym zapisem ewolucyjnych równań różniczkowych cząstkowych. Pierwszym z nich jest abstrakcyjne twierdzenie Da Prato-Grisvarda, drugim natomiast zagadnienie transportu na grafie metrycznym. Pomimo, że kurs obejmuje wprowadzenie do teorii półgrup operatorów, które są głównym narzędziem analitycznym rozważanych teorii, aktualność podejmowanej tematyki wymusza posługiwanie się pojęciami na wysokim poziomie abstrakcji.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-e459be735 (2022-11-16)