Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ZAOCZNE I STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ZAOCZNE I STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022L
2102-BW-L-Z2ADPU
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje: wprowadzenie w zagadnienia teorii i praktyki administracji publicznej w Polsce; węzłowe instytucje administracji publicznej; mechanizmy podejmowania decyzji w strukturach administracyjnych.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z2INBW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje:

- podstawowe kwestie związane z funkcjonowaniem wybranych instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce i w wybranych państwach.

- charakterystykę poszczególnych instytucji właściwych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego

- zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego współczesnych państw.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z2KRPP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Ćwiczenia - 18 godzin
  • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje:

- istotę i typologizację kryzysów politycznych w Polsce w XX wieku

- charakter przełomów w państwie autorytarnym

- transformację od państwa autorytarnego do demokracji

Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z2LOGI
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje:

 nauka właściwego rozumowania należąca do klasycznego trivium dydaktycznego

 rozwiązywanie problemów z zakresu aplikacji na rynku pracy (np. przygotowanie do rozwiązywania testów w procesie rekrutacyjnym).

Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z2POPK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje:

- istotę gromadzenia i badania problematyki przestępstwa, przestępczości oraz sprawcy i ofiary przestępstwa

- instytucje i mechanizmy kontrolne, powołane w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z2TEIN
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Ćwiczenia - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje: podstawy technik informacyjnych; sprawne wykorzystywanie komputerów oraz sieci w nauce i pracy; przetwarzanie tekstów, praca z arkuszem kalkulacyjnym, tworzenie stron WWW i prezentacji; usystematyzowanie zagadnień ICT (technologii komunikacyjnych i informacyjnych) związanych z barierami i zagrożeniami oraz szansami zastosowań Internetu w polityce.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z2UPRP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Ćwiczenia - 18 godzin
  • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje: periodyzację dziejów systemu politycznego i ustroju politycznego Polski XX-XXI w.; podstawy konstytucyjne i zasady ustroju politycznego RP; system organów państwowych, ich tworzenie, struktura i zasady działania; zakres i formy uczestnictwa politycznego obywateli.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z2WSTE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po ukończeniu kursu student zdobędzie podstawy usystematyzowanej wiedzy z zakresu zjawisk asymetrycznej przemocy politycznej. Student zdobędzie wiedzę o głównych nurtach terroryzmu oraz celach i metodach działań charakterystycznych dla poszczególnych ugrupowań. Ważnym dydaktycznym celem będzie wyposażenie studenta w wiedzę o czynnikach generujących radykalną przemoc polityczną (uwarunkowania polityczne, społeczne, kulturowe i psychologiczne terroryzmu). Student będzie znał najczęstsze formy terroryzmu, ze szczególnym wyróżnieniem problematyki zamachów samobójczych. Będzie umiał przedstawić, scharakteryzować wybrane aktywne ugrupowania terrorystyczne (program, cele, struktury, środki i metody, działania, skutki) oraz wielowymiarowo dokonać – za pomocą metody scenariuszowej – prognozy oraz analizy zagrożeń.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)