Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ZAOCZNE I STOPNIA 5 semestr 3 rok - przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ZAOCZNE I STOPNIA 5 semestr 3 rok - przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z
2102-BW-L-Z5BGPM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z5EPPZ-KZB
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Elementy prawa prasowego w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego obejmuje zagadnienia związane z prawnymi uwarunkowaniami współpracy z mediami w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego. W trakcie zajęć akcentowane są prawa i obowiązki podmiotów/osób współpracujących ze środkami masowego przekazu, wynikające zarówno z ogólnie obowiązującego prawa, jak i tworzonych na jego podstawie regulacji poszczególnych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. Szczegółowo omawiana jest ustawa Prawo Prasowe, ze szczególnym naciskiem na praktyczną analizę przypadków złamania bądź wykorzystania zapisów tejże ustawy w pracy podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z5KRYM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po ukończeniu zajęć student zna podstawowe pojęcia z zakresu taktyki i techniki kryminalistycznej. Student potrafi ponadto zastosować

zdobytą podczas konwersatorium wiedzę w praktyce, rozumie także cel podejmowania poszczególnych czynności kryminalistycznych

przez organy ścigania.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z5LA-OG-Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest rozwinięciem wykładu z podstaw kryminologii z tą jednak różnicą że ma on czysto warsztatowy charakter. Studenci pracująca na konkretnych sprawach karnych analizując określone przestępstwa. Studenci będą analizować różne typy przestępstw, począwszy od drobnych przestępstw a skończywszy na zbrodniach takich jak zabójstwo czy handel ludźmi. Ważnym elementem zajęć będzie również to, że studenci są zobligowani do pozyskania określonych spraw karnych z sądów, bądź też zdobycie określonych i publicznie dostępnych informacji z organów ścigania (policja, Straż Graniczna i prokuratura) o wybranych typach przestępstw.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z5LOTR
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z5NOME-KZB
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po ukończeniu kursu Nowe media student będzie znał i potrafił skorzystać z wybranych kanałów zaliczanych do nowych mediów i pozyskać z nich informacje. Przedmiot ma charakter teoretyczno-praktyczny.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z5OSZK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą problematyki organizacji systemu zarządzania kryzysowego w społecznościach lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu gminnego.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z5PWKP-KZB
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas kursu studenci poznają pojęcie i definicje komunikowania publicznego, jego funkcje i aktorów. Dowiadują się o narzędziach komunikacyjnych wykorzystywanych w tym obszarze oraz diagnozują, jak radzą sobie z komunikowaniem wybrane instytucje publiczne.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z5PRZA
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Praktyka - 240 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie praktyki student powinien zapoznać się z funkcjonowaniem podmiotu w którym realizowana jest praktyka. Student powinien doskonalić umiejętności związane z diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów zawodowych występujących w naturalnym środowisku pracy. W trakcie praktyki student powinien rozwijać umiejętności związane z wykorzystywania nowych technik, instrumentów i narzędzi stosowanych w działalności organizatora praktyki, wykorzystując przy tym uzyskaną w trakcie studiów wiedzą kierunkową. Student powinien umieć analizować swoje mocne i słabe strony na rynku pracy, podejmując działania zmierzające do pełnej aktywizacji zawodowej po ukończeniu studiów.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z5PPWS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Geneza przestępczości

2. Współczesne formy przestępczości

3. Aspekty prawne przestępczości

4, Ujęcie kryminologiczne przestępczości

Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z5SEMA
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium dyplomowe - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium licencjackiego jest przygotowanie studentów do napisania pracy dyplomowej, z uwzględnieniem wymogów przewidzianych na poziomie licencjatu. Oznacza to w szczególności zaznajomienie słuchaczy z następującymi kwestami:

- aspekty merytoryczne;

- aspekty formalne (redakcyjne),

- aspekty metodologiczne

Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z5SIPS-KZB
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot traktuje o zasadach organizacji procesu komunikacji społecznej w sytuacji zagrożenia kryzysem.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z5SYPE-ZK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z5ZJSE
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są opisowi mechanizmów zachowania człowieka w ekstremalnych sytuacjach stresowych, a także następstw doświadczenia takich sytuacji. Uczestnicy na podstawie przykładów zapoznają się z pojęciem stresu i radzenia sobie, prawami rządzącymi wpływem grupy i cech indywidualnych na jednostkę, wpływem stresu na poznanie i działanie oraz zaburzeniami powodowanymi przez stres i metodami wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z5ZKWP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Zarządzanie kryzysowe we współczesnych państwach obejmuje zagadnienia z zakresu zarządzania kryzysowego w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państwach świata. Jego treść dotyczy aspektów teoretycznych oraz regulacji związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, zagrożeniami dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, jak również organizacji zarządzania kryzysowego w wybranych współczesnych państwach.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)