Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

European politics and economics - DZIENNE I STOPNIA 2 semestr 1 rok (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: European politics and economics - DZIENNE I STOPNIA 2 semestr 1 rok
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022L
2105-EPE-L-D2ACWS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2105-EPE-L-D2ECUS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uwzględniając proces integracji europejskiej, wykłady skoncentrują się na ewoluującym charakterze państwa i władzy w Europie. Łącząc myśl polityczną, filozofię oraz antropologię społeczną, przedmiot dąży do uwypuklenia charakterystycznych integracji europejskiej. Po ukończeniu studenci będą zaznajomieni ze złożoną współzależnością między elementami składowymi, które kształtują współczesną Europę.

Strona przedmiotu
2105-EPE-L-D2-EUIN
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program ogólny składa się z następujących problemów:

1. Deficyt demokracji w UE.

2. Instytucje UE.

3. Organy doradcze UE.

4. Inne elementy systemu instytucjonalnego UE.

Strona przedmiotu
2105-EPE-L-D2EPS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The Course is designed to provide students with thorough understanding of different political systems of selected European countries and European Union, as well as their inner political processes, and also the ideas and issues that have shaped contemporary European politics. The most important is to understand how these political systems work. The Republic or Monarchy, the Parliament, political parties, the Government and the Prime Minister, political ideology, political parties, party systems, political culture are the main topics discussed in this curse.

Strona przedmiotu
2105-EPE-L-D2INTR
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2105-EPE-L-D2MACR
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest wprowadzeniu studentów do modeli i metod analizy używanych w makroekonomii. Celem kursu, oprócz nabycia specjalistycznej wiedzy, jest rozwinięcie zdolności krytycznego myślenia oraz umiejętności wykorzystania narzędzi ilościowych w analizie makroekonomii.

Na początku wprowadzone zostaną podstawowe pojęcia makroekonomiczne, takie jak inflacja, zagregowana produkcja i bezrobocie. Następnie model IS-LM zostanie wykorzystany do krótkookresowej analizy równowagi na rynku dóbr, rynku finansowym i równowagi ogólnej. Analiza średniookresowa inflacji i bezrobocia zostanie przeprowadzona przy pomocy krzywej Phillipsa.

Długookresowa dynamika kapitału (fizycznego i ludzkiego), technologii i produkcji będzie badana przy wykorzystaniu neoklasycznego modelu wzrostu. Na koniec podjęta zostanie dyskusja efektywności polityki fiskalnej i pieniężnej.

Ostateczna ocena będzie zależała od egzaminu końcowego i aktywności na wykładach (60%) oraz oceny ćwiczeń (40%)

Strona przedmiotu
2105-EPE-L-D2PILA
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prawo międzynarodowe publiczne (pmp) to zespół norm, które reguluje zasady funkcjonowania społeczności międzynarodowej.

Kurs pozwoli zrozumieć specyfikę pmp, poznać źródła pmp, zidentyfikować podstawowe normy pmp regulujące różne aspekty stosunków międzynarodowych, ocenić dane wydarzenia z punktu widzenia przestrzegania pmp, wskazać instytucje, które umożliwiają rozwiązanie sporów międzynarodowych oraz procedurę stosowaną przed nimi.

Strona przedmiotu
2105-EPE-L-D2SOCI
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Students will learn key classic and modern sociological theories and concepts that are of relevance for politics and economics, with emphasis on the 'scientifi approach'. In particular, the emphasis will be put on students' ability to understand and process empirical data putting social theory in an international context. The topics will be discussed in an multifaceted manner, including structuralist and institutionalist approaches. The main aim of the course is to provide the students with concepts and theories that will allow them to understand social processes taking place in the modern world, including Europe and Poland.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)