Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatoria English dla MSM i MSZFR zaoczne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Zarządzania)

Jednostka: Wydział Zarządzania Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Konwersatoria English dla MSM i MSZFR zaoczne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L
2600-MSz2ADEen brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą tematyce algorytmów i roli, którą odgrywają one we współczesnej gospodarce i społeczeństwie. Celem zajęć będzie zapoznanie się z problematyką wyzwań regulacyjnych tworzonych przez algorytmy i rozwiązań, które przyjmowane są w prawie (zwłaszcza w prawie Unii Europejskiej), które tworzone są, aby tym wyzwaniom sprostać. W czasie zajęć analizowane będą zagadnienia takie jak stronniczość algorytmiczna, przepisy z obszaru prawa ochrony danych osobowych dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji czy przepisy dotyczące ochrony konsumentów w związku ze stosowaniem algorytmów np. dla różnicowania cen. Aspekty prawne będą omawiane w dużym stopniu w odniesieniu do konkretnych przykładów zastosowań algorytmów w gospodarce (np. filtrowanie treści w mediach społecznościowych) i w sektorze publicznym (np. algorytmy stosowane w sądownictwie czy policji). Przedmiot ma znaczenie dla zrozumienia obrotu gospodarczego w dynamicznie zmieniającej się gospodarce cyfrowej.

Strona przedmiotu
2600-MSz2Den brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest wprowadzenie studentów w tematykę dystrybucji, która zostanie przedstawiona jako łącznik pomiędzy sferą marketingu i logistyki w przedsiębiorstwie. Opisane zostaną funkcje dystrybucji, uczestnicy procesów dystrybucyjnych, rodzaje kanałów dystrybucyjnych oraz podstawowe strategie dystrybucji. Uwypuklone zostanie znaczenie logistycznej obsługi klienta oraz centrów dystrybucyjnych. Podczas zajęć studenci zapoznają się również z podstawowymi metodami prognozowania popytu.

Strona przedmiotu
2600-MSz2ITMen
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 9 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-MSz2IMen
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 9 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rosnący zasięg Internetu wymaga dostosowania działań marketingowych przedsiębiorstwa do zmieniających się warunków otoczenia. Kurs z zakresu marketingu internetowego adresowany jest do studentów, dla których omawiane zagadnienia są rozszerzeniem dotychczas zdobytej wiedzy i niezbędnym elementem kompetencji zawodowych. Kurs ma na celu zdobycie przez studentów aktualnej wiedzy z zakresu e-marketingu ze szczególnym naciskiem na zagadnienia z zakresu promocji online i wykorzystania mediów społecznościowych w działaniach marketingowych. Program obejmuje m.in. omówienie specyfiki marketingu w Internecie, form promocji online, procesu definiowania strategii promocji online oraz pomiaru wyników. Zagadnienia teoretyczne są ilustrowane przykładami z praktyki. Kurs stawia nacisk na aktywność studentów i zdobycie zarówno aktualnej wiedzy teoretycznej jak i praktycznych umiejętności przydatnych w przyszłej pracy zawodowej.

Strona przedmiotu
2600-MSz2IGTen brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-MSz2ISMen brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Introduction to Sport Management jest kursem wprowadzającym do tematyki zarządzania sportem. Kurs będzie obejmował tematy takie jak: historia sportu i zarządzania sportem, struktura sektora sportowego, sport wyczynowy, sport profesjonalny, sport powszechny, wydarzenia sportowe, technologia w sporcie, CSR i etyka w sporcie, Kurs będzie odnosił się do takich obszarów jak: zarządzanie strategiczne, zarządzanie operacyjne, polityka sportowa, marketing, przywództwo, stosunki międzynarodowe. Ponadto dyskusje w ramach kursu będą odnosiły się do zmian i wyzwań jakie stoją obecnie przed sektorem sportowym. Kurs będzie obejmował zagadnienia teoretyczne, przykłady praktyczne, opisy przypadków oraz dyskusje nad istotnymi zagadnieniami.

Strona przedmiotu
2600-MSz2NALBen
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 9 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-MSz2RFen brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-MSz2SSEen brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium daje studentom możliwość zapoznania się z najbardziej znanymi i aktualnymi zagadnieniami związanymi ze społeczną i zrównoważoną przedsiębiorczością i nowymi przedsięwzięciami oraz nowymi modelami w tym obszarze. Studenci mogą zapoznać się z różnymi formami rozwiązań powstających w obliczu istniejących problemów i potrzeb, zarówno środowiskowych jak i społecznych. Dzięki zapoznaniu się z odpowiednią literaturą naukową, popularnonaukową, opracowaniami ze świata praktyki w świecie biznesu, w trzecim sektorze i w sektorze publicznym mają możliwość znalezienia rozwiązań, które są najbardziej skuteczne, i znajdują zastosowanie lokalne lub globalne, w zależności od potrzeb.

Strona przedmiotu
2600-MSz2SDFWen brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą pojęć i problemów związanych z rynkiem pracy, z tym, że w uniwersalnej perspektywie, m. in. cele zrównoważonego rozwoju, praca w systemie zrównoważonego rozwoju, godna praca i wzrost gospodarczy, stan dochodów i zatrudnienia na świecie, bariery w zatrudnieniu, polityka promująca możliwości gospodarcze i przyszłość pracy w szybko zmieniającym się świecie.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)