Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatoria English dla MSM i MSZFR dzienne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Zarządzania)

Jednostka: Wydział Zarządzania Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Konwersatoria English dla MSM i MSZFR dzienne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L
2600-MSdz2ADEen brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą tematyce algorytmów i roli, którą odgrywają one we współczesnej gospodarce i społeczeństwie. Celem zajęć będzie zapoznanie się z problematyką wyzwań regulacyjnych tworzonych przez algorytmy i rozwiązań, które przyjmowane są w prawie (zwłaszcza w prawie Unii Europejskiej), które tworzone są, aby tym wyzwaniom sprostać. W czasie zajęć analizowane będą zagadnienia takie jak stronniczość algorytmiczna, przepisy z obszaru prawa ochrony danych osobowych dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji czy przepisy dotyczące ochrony konsumentów w związku ze stosowaniem algorytmów np. dla różnicowania cen. Aspekty prawne będą omawiane w dużym stopniu w odniesieniu do konkretnych przykładów zastosowań algorytmów w gospodarce (np. filtrowanie treści w mediach społecznościowych) i w sektorze publicznym (np. algorytmy stosowane w sądownictwie czy policji). Przedmiot ma znaczenie dla zrozumienia obrotu gospodarczego w dynamicznie zmieniającej się gospodarce cyfrowej.

Strona przedmiotu
2600-MSdz2BCMen brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy problematyki zarządzania współpracą przedsiębiorstwa w środowisku biznesowym. Podczas zajęć studenci zapoznają się z teoretycznymi aspekty związanymi ze współpracą międzyorganizacyjną, a także sposoby oraz techniki kształtowania tej współpracy. Podczas zajęć opisane też zostaną przykłady współpracy o charakterze wertykalnym i horyzontalnym.

Strona przedmiotu
2600-MSdz2CSSMen brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Case Studies in Sport Management jest kursem wprowadzającym do tematyki zarządzania sportem. Kurs będzie miał formę analizy i opracowywania studiów przypadku. Kurs będzie odnosił się do takich obszarów jak: zarządzanie strategiczne, zarządzanie operacyjne, polityka sportowa, marketing, przywództwo, stosunki międzynarodowe. Ponadto dyskusje w ramach kursu będą odnosiły się do zmian i wyzwań jakie stoją obecnie przed sektorem sportowym. Kurs będzie obejmował zagadnienia teoretyczne, przykłady praktyczne, opisy przypadków oraz dyskusje nad istotnymi zagadnieniami. Studia przypadku wykorzystywane w ramach kursu będą dostarczane przez Olympic Studies Centre w ramach International Olympic Case Study Competition.

Strona przedmiotu
2600-MSdz2EIWen brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Inteligencja emocjonalna to zdolność rozumienia emocji i zarządzania nimi. W dzisiejszym świecie zawodowym inteligencja emocjonalna jest jedną z najważniejszych umiejętności, których nie można uniknąć. Kurs pomoże uczniom dowiedzieć się, w jaki sposób zwiększa się produktywność pracowników za pomocą inteligencji emocjonalnej. Wyposażą się również w umiejętności samoświadomości, samoregulacji, motywacji, empatii, umiejętności społecznych i konstruktywnego zarządzania informacjami zwrotnymi, które są ważnymi cechami pracowników inteligentnych emocjonalnie.

Strona przedmiotu
2600-MSdz2GHEPen brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem tego kursu jest przegląd technik angażowania odbiorców poprzez stosowanie mechanizmów gier w różnych dziedzinach: marketingu, badaniach marketingowych, zarządzaniu i edukacji.

Strona przedmiotu
2600-MSdz2ITMen brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs stanowi wprowadzenie do zarządzania innowacjami i technologiami, łącząc kluczowe koncepcje teoretyczne i rzeczywiste przykłady z całego świata.

Wyjaśnimy kwestie związane z innowacjami i technologią, takie jak: W jaki sposób mają miejsce innowacje i postęp technologiczny? Ile jest rodzajów innowacji? Dlaczego niektóre kraje lub regiony są bardziej innowacyjne i zaawansowane technologicznie niż inne? Czym jest Przemysł 4.0 i rewolucje technologiczne, co to zmienia w naszym życiu?

Zidentyfikujemy głównych aktorów innowacji, a następnie przybliżymy dwóch z nich: innowacyjną firmę i przedsiębiorczy uniwersytet. Przyjrzymy się również kluczowym koncepcjom związanym z zarządzaniem technologią i przeanalizujemy niektóre kwestie związane z polityką i zarządzaniem innowacjami i technologią, np. kto tworzy te polityki, jakie narzędzia polityczne są wykorzystywane, jaki jest proces zarządzania na poziomie krajowym, regionalnym i unijnym?

Strona przedmiotu
2600-MSdz2LEen brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ten ma na celu przekazanie wiedzy na temat kompetencji i praktyk niezbędnych dla osiągnięcia skuteczności w działaniach przywódczych.

Strona przedmiotu
2600-MSdz2MHRCen brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podjęte zostaną rozważania dotyczące nowych i najnowszych trendów w zarządzaniu zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych. Wyjaśniono zostaną najpierw pojęcia odnoszące się do uwarunkowań określających human resources management, a następnie te, które odnoszą się do cech behawioralnych człowieka. Zaakcentowany zostanie związek kultury i rozwoju społeczno-gospodarczego krajów/regionów i jego modyfikujący wpływ na rynek pracy.

Następnie przyczynkowo zaprezentowane zostaną przykłady współczesnych trendów; od starszych jak generacje i styl pracy po przykłady zarządzania ludźmi podczas pandemii Covid-19 i AI w zarządzaniu – w ujęciu porównawczym „Polska a reszta świata”.

Strona przedmiotu
2600-MSdz2MWMLen brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą zagadnień związanych z coraz popularniejszym po pandemii zagadnieniem Work-Life Balance (WLB) w kontekście wykonywania pracy. O ile zagadnienia WLB obejmują wiele sfer życia te zajęcia będą skupiać się na wyjaśnianiu i analizie zagadnień WLB związanych z wykonywaniem pracy zawodowej. Zajęcia obejmą kwestie, m. in. co rozumiemy pod pojęciem WLB, jakie inne koncepcje opisują relację życia prywatnego i zawodowego pracowników, czym jest życie prywatne i zawodowe, gdzie przebiega granica ingerencji pracodawcy w życie prywatne pracownika, i podobne kwestie.

Strona przedmiotu
2600-MSdz2OCAMen brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-MSdz2PIPen brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-MSdz2SSEen brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium daje studentom możliwość zapoznania się z najbardziej znanymi i aktualnymi zagadnieniami związanymi ze społeczną i zrównoważoną przedsiębiorczością i nowymi przedsięwzięciami oraz nowymi modelami w tym obszarze. Studenci mogą zapoznać się z różnymi formami rozwiązań powstających w obliczu istniejących problemów i potrzeb, zarówno środowiskowych jak i społecznych. Dzięki zapoznaniu się z odpowiednią literaturą naukową, popularnonaukową, opracowaniami ze świata praktyki w świecie biznesu, w trzecim sektorze i w sektorze publicznym mają możliwość znalezienia rozwiązań, które są najbardziej skuteczne, i znajdują zastosowanie lokalne lub globalne, w zależności od potrzeb.

Strona przedmiotu
2600-MSdz2SSEMen brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium daje studentom możliwość zapoznania się z najbardziej znanymi i aktualnymi zagadnieniami związanymi ze społeczną i zrównoważoną przedsiębiorczością i nowymi przedsięwzięciami oraz nowymi modelami w tym obszarze. Studenci mogą zapoznać się z różnymi formami rozwiązań powstających w obliczu istniejących problemów i potrzeb, zarówno środowiskowych jak i społecznych. Dzięki zapoznaniu się z odpowiednią literaturą naukową, popularnonaukową, opracowaniami ze świata praktyki w świecie biznesu, w trzecim sektorze i w sektorze publicznym mają możliwość znalezienia rozwiązań, które są najbardziej skuteczne, i znajdują zastosowanie lokalne lub globalne, w zależności od potrzeb.

Strona przedmiotu
2600-MSdz2SCen brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na konwersatorium omówione zostaną praktyki stosowane w relacjach wertykalnych, które mają na celu narzucenie nieuczciwych warunków drugiej stronie, a ich przyczyną jest znaczna różnica w sile przetargowej. Na zajęciach analizowane są środki prawne zwalczania wskazanych praktyk.

Strona przedmiotu
2600-MSdz2SDFWen brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą pojęć i problemów związanych z rynkiem pracy, z tym, że w uniwersalnej perspektywie, m. in. cele zrównoważonego rozwoju, praca w systemie zrównoważonego rozwoju, godna praca i wzrost gospodarczy, stan dochodów i zatrudnienia na świecie, bariery w zatrudnieniu, polityka promująca możliwości gospodarcze i przyszłość pracy w szybko zmieniającym się świecie.

Strona przedmiotu
2600-MSdz2EMSen brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Interdisciplinarne zajecia o Europejskim Sektorze Multimedialnym (EMS) jako sile napedowa ekonomii cyfrowej w Europe, w swietle rozwoju regionalnego, globalizacji i ‘individualizacji’ przekazow medialnych. Oceniane beda metody funkcjonowania EMS, skutecznosc i zasieg jego nadzoru, sile – i jej brak - regulatorow vs. podmiotow multimedialnych o charakterze kluczowym (gatekeepers) pamietajac ze sa one wszystkie firmamy z poza UE, glownie z USA ale tez z Chin; szczegolny rodzaj relazji miedzynarodowych w kontekscie multimediow pomiedzy UE – jej panstwami czlonkowskimi – panstwami trzecimi.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)