Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oferta przedmiotowa jednostki Wydział Zarządzania

Jednostka: Wydział Zarządzania Wymienione są te przedmioty, które są oferowane dla wybranej jednostkę oraz jej podjednostek.
wybierz inną powiązane grupy przedmiotów Kliknij powiązane grupy przedmiotów, aby wyświetlić listę grup przedmiotów zdefiniowanych przez tę jednostkę (czyli np. przedmioty obowiązkowe dla I roku).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023
2600-MFS-CSRBE-Host brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Introduction to the main themes of Business Ethics in an explicitly multicultural and international context and examining the critical discussions of the scope of CSR in general as well as many specific ethical issues of international business. Students will learn the relationship between ethics and effectiveness in business and corporations, basic theoretical concepts of CSR and will how to apply them to analyzes in business practice. Students will familiarize with the basic phenomena in contemporary work related to CSR, limiting / improving the social / environmental impact of business. Student also will know practical CSR tools portfolio, learn how to use them and choose for the right company / problem.

Strona przedmiotu
2600-MFS-SFS-Host brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-MK-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład przeznaczony dla studentów różnych kierunków, przyszłych menadżerów, konsultantów, pracowników firm międzynarodowych w kraju i zagranicą. Podczas zajęć opowiemy o widzialnych i niewidzialnych barierach w komunikacji międzynarodowej, zdefiniujemy pojawiające się w biznesie międzynarodowym trudności komunikacyjne wynikające z różnic kulturowych. Wskażemy, jak radzić sobie w takich sytuacjach, m. in. stosując metodę mapy myśli.

Strona przedmiotu
2600-PSMpkAMZK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-DSMdz1AP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z istotą, strukturą i zasadami działania administracji publicznej rządowej oraz samorządowej. Objaśniane zagadnienia administracji publicznej obejmują: pojęcia ogólne zadań, cech oraz regulacje prawne dotyczące funkcji administracji publicznej, struktury organizacyjnej, zadań i form działania a także kontrolę publiczną.

Strona przedmiotu
2600-DSMw1AP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z istotą, strukturą i zasadami działania administracji publicznej rządowej oraz samorządowej. Objaśniane zagadnienia administracji publicznej obejmują: pojęcia ogólne oraz regulacje prawne dotyczące funkcji administracji publicznej, struktury organizacyjnej, zadań i form działania a także kontrolę publiczną.

Strona przedmiotu
2600-DSMz1AP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest organizacji i funkcjonowaniu administracji publicznej, z uwzględnieniem jej misji, zadań, struktury i sposobów załatwiania przez nią spraw indywidualnych.

Strona przedmiotu
2600-PSMaikAPZP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 9 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-DSFRdz/w3pfpAS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania administracji podatkowej w Polsce

Strona przedmiotu
2600-DSFRz3pfpAS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania administracji podatkowej w Polsce

Strona przedmiotu
2600-GlobMBAAFM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-IBP-AFM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-PSMzozARwZZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład konwersatoryjny - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest dostarczenie wiedzy na temat najważniejszych uregulowań prawnych dotyczących zatrudniania i wynagradzania w służbie zdrowia, a także sposobów motywowania, które umożliwią skuteczne i efektywne zarządzanie personelem.

Zdobyta wiedza i kompetencje podwyższą osobisty potencjał słuchaczy i poprzez to ułatwią realizację funkcji menedżerskich w jednostkach służby zdrowia.

Strona przedmiotu
2600-MSdz2ADEen brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą tematyce algorytmów i roli, którą odgrywają one we współczesnej gospodarce i społeczeństwie. Celem zajęć będzie zapoznanie się z problematyką wyzwań regulacyjnych tworzonych przez algorytmy i rozwiązań, które przyjmowane są w prawie (zwłaszcza w prawie Unii Europejskiej), które tworzone są, aby tym wyzwaniom sprostać. W czasie zajęć analizowane będą zagadnienia takie jak stronniczość algorytmiczna, przepisy z obszaru prawa ochrony danych osobowych dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji czy przepisy dotyczące ochrony konsumentów w związku ze stosowaniem algorytmów np. dla różnicowania cen. Aspekty prawne będą omawiane w dużym stopniu w odniesieniu do konkretnych przykładów zastosowań algorytmów w gospodarce (np. filtrowanie treści w mediach społecznościowych) i w sektorze publicznym (np. algorytmy stosowane w sądownictwie czy policji). Przedmiot ma znaczenie dla zrozumienia obrotu gospodarczego w dynamicznie zmieniającej się gospodarce cyfrowej.

Strona przedmiotu
2600-MSz2ADEen brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą tematyce algorytmów i roli, którą odgrywają one we współczesnej gospodarce i społeczeństwie. Celem zajęć będzie zapoznanie się z problematyką wyzwań regulacyjnych tworzonych przez algorytmy i rozwiązań, które przyjmowane są w prawie (zwłaszcza w prawie Unii Europejskiej), które tworzone są, aby tym wyzwaniom sprostać. W czasie zajęć analizowane będą zagadnienia takie jak stronniczość algorytmiczna, przepisy z obszaru prawa ochrony danych osobowych dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji czy przepisy dotyczące ochrony konsumentów w związku ze stosowaniem algorytmów np. dla różnicowania cen. Aspekty prawne będą omawiane w dużym stopniu w odniesieniu do konkretnych przykładów zastosowań algorytmów w gospodarce (np. filtrowanie treści w mediach społecznościowych) i w sektorze publicznym (np. algorytmy stosowane w sądownictwie czy policji). Przedmiot ma znaczenie dla zrozumienia obrotu gospodarczego w dynamicznie zmieniającej się gospodarce cyfrowej.

Strona przedmiotu
2600-MFS11-SPOC brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-MSFRz1buAEIF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy w zakresie analizy instytucji finansowych, z uwzględnieniem ich pozycji na rynku finansowym. Instytucje analizowane są zarówno na poziomie makro (w kraju i w świecie) jak i na poziomie pojedynczych przedsiębiorstw ze szczególnym skupieniem na bankach.

Strona przedmiotu
2600-DSFRdz/w3fpAEFP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka przedmiotu obejmuje zaawansowane metody analizy sprawozdań finansowych, uwzględniające najlepsze praktyki i najnowsze trendy w tym obszarze. W ramach kursu poruszane są kwestie związane z analizą wskaźnikową, interpretacją danych finansowych oraz zastosowaniem narzędzi finansowych w procesie oceny zdolności przedsiębiorstwa do generowania zysków i obsługi zadłużenia.

Strona przedmiotu
2600-DSFRz3fpAEFP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka przedmiotu obejmuje zaawansowane metody analizy sprawozdań finansowych, uwzględniające najlepsze praktyki i najnowsze trendy w tym obszarze. W ramach kursu poruszane są kwestie związane z analizą wskaźnikową, interpretacją danych finansowych oraz zastosowaniem narzędzi finansowych w procesie oceny zdolności przedsiębiorstwa do generowania zysków i obsługi zadłużenia.

Strona przedmiotu
2600-PSMzpAO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład z elementami warsztatu - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest metodom prowadzenia analizy otoczenia. Omówione są jej cele, miejsce w procesie zarzą-dzania projektem oraz potencjalne ryzyka, które mogą zostać zidentyfikowane w jej wyniku. Warsztaty obejmują, między innymi, omówienie następujących metod: analiza makroekonomiczna (omówienie podstawowych zależności między wybranymi zmiennymi makroekonomicznymi), analiza PEST, analiza sieci międzyorganizacyjnej, analiza oparta na mapach relacji, model pięciu sił Portera, analiza grup strategicznych, analiza benchmarkingowa, analiza SWOT. Wyżej wymienione metody stanowią moduły składające się zarówno z części teoretycznej jak i praktycznej, podczas której weryfikowane jest zrozumienie przekazanego materiału.

Strona przedmiotu
2600-MSMdz1abAS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie podstawowego pakietu analiz strategicznych użytecznych dla studenta w dalszym toku studiów, ale również dla studenta, jako przyszłego analityka czy menedżera. Zajęcia na tym przedmiocie rozpoczynają się od określenia definicji zarządzania strategicznego oraz jego głównych elementów. Szczególna uwaga zostanie poświęcona problemowi przewagi konkurencyjnej organizacji oraz głównym cechom dobrze sformułowanych strategii. Zagadnienia poruszane na zajęciach będą dotyczą metod analizy dalekiego i bliskiego otoczenia organizacji, przeprowadzania diagnozy silnych i słabych stron organizacji, dokonywania na tej podstawie wyborów w zakresie decyzyji strategicznych dotyczących domeny, przewagi, celów oraz funkcjonalnych programów działania oraz wdrażania strategii.

Zajęcia poświęcone są m.in. praktyce metod i technik analizy strategicznej otoczenia, diagnozy organizacji oraz praktyce budowy i wdrażania strategii.

Strona przedmiotu
2600-MSMz1abAS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie podstawowego pakietu analiz strategicznych użytecznych dla studenta w dalszym toku studiów, ale również dla studenta, jako przyszłego analityka czy menedżera. Zajęcia na tym przedmiocie rozpoczynają się od określenia definicji zarządzania strategicznego oraz jego głównych elementów. Szczególna uwaga zostanie poświęcona problemowi przewagi konkurencyjnej organizacji oraz głównym cechom dobrze sformułowanych strategii. Zagadnienia poruszane na zajęciach będą dotyczą metod analizy dalekiego i bliskiego otoczenia organizacji, przeprowadzania diagnozy silnych i słabych stron organizacji, dokonywania na tej podstawie wyborów w zakresie decyzyji strategicznych dotyczących domeny, przewagi, celów oraz funkcjonalnych programów działania oraz wdrażania strategii.

Zajęcia poświęcone są m.in. praktyce metod i technik analizy strategicznej otoczenia, diagnozy organizacji oraz praktyce budowy i wdrażania strategii.

Strona przedmiotu
2600-PSMartAMdK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 1 godzin
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie podstawowej wiedzy i nabycie umiejęt-ności tworzenia prostych rozwiązań technologicz-nych na polu kultury – aplikacji mobilnych bez oprogramowania.

Strona przedmiotu
2600-GlobMBAAICP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-PSMpkAPOS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-PSMaikAIKW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 40 godzin
 • Wykład z elementami warsztatu - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy z zagadnie-niami rachunkowości, w kontekście pracy audytora.

Po ukoń-czeniu przedmiotu słuchacz powinien ocenić prawidłowość rachunkowości prowadzonej przez jednostkę gospodarczą, w tym sporządzonych przez nią sprawozdań finansowych oraz przedstawić kierownictwu ryzyko związane z rachunkowo-ścią.

Strona przedmiotu
2600-MSFRdz2rrfAB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Istota i rodzaje audytu, audyt a kontrola wewnętrzna, funkcje audytu, proces audytu, narzędzia audytora.

Strona przedmiotu
2600-MSFRz2rrfAB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Istota i rodzaje audytu, audyt a kontrola wewnętrzna, funkcje audytu, proces audytu, narzędzia audytora.

Strona przedmiotu
2600-PSMmpfBKL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zrozumienie procesów badania i rozwoju w przemy-śle farmaceutycznym, prześledzenie etapów powsta-wania produktów leczniczych, wyjaśnienie podsta-wowej terminologii związanej z badaniami klinicz-nymi

Strona przedmiotu
2600-DSMdz2BM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach zostaną omówione kluczowe aspekty prowadzenia badań marketingowych: od zdefiniowania problemu po finalną prezentację wyników.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)