Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatoria English dla MSM i MSZFR dzienne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Zarządzania)

Jednostka: Wydział Zarządzania Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Konwersatoria English dla MSM i MSZFR dzienne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L
2600-MSdz2ADEen brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą tematyce algorytmów i roli, którą odgrywają one we współczesnej gospodarce i społeczeństwie. Celem zajęć będzie zapoznanie się z problematyką wyzwań regulacyjnych tworzonych przez algorytmy i rozwiązań, które przyjmowane są w prawie (zwłaszcza w prawie Unii Europejskiej), które tworzone są, aby tym wyzwaniom sprostać. W czasie zajęć analizowane będą zagadnienia takie jak stronniczość algorytmiczna, przepisy z obszaru prawa ochrony danych osobowych dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji czy przepisy dotyczące ochrony konsumentów w związku ze stosowaniem algorytmów np. dla różnicowania cen. Aspekty prawne będą omawiane w dużym stopniu w odniesieniu do konkretnych przykładów zastosowań algorytmów w gospodarce (np. filtrowanie treści w mediach społecznościowych) i w sektorze publicznym (np. algorytmy stosowane w sądownictwie czy policji). Przedmiot ma znaczenie dla zrozumienia obrotu gospodarczego w dynamicznie zmieniającej się gospodarce cyfrowej.

Strona przedmiotu
2600-MSdz2CIMEBen brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-MSdz2EYOBen brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs pozwala studentom przygotować się do założenia własnej firmy opracowując w trakcie zajęć pomysł na biznes

Strona przedmiotu
2600-MSdz2FPen brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-MSz2FPen brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-MSdz2ELECen brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

• Wprowadzenie do struktury i funkcji Unii Europejskiej (UE)

• Zasady i podstawy prawa UE oraz relatywny status prawa UE

• Relacje pomiędzy UE a państwami członkowskimi

• Znacznie i zasięg regulacji rynku wewnętrznego dla firm

• Swobody przepływu na rynku wewnętrznym

• Europejskie zasady dotyczące pomocy państwa w UE

• Prawo konkurencji UE: porozumienia, nadużywanie pozycji dominującej i fuzje

Strona przedmiotu
2600-MSdz2ITMen
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-MSdz2IMen brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rosnący zasięg Internetu wymaga dostosowania działań marketingowych przedsiębiorstwa do zmieniających się warunków otoczenia. Kurs z zakresu marketingu internetowego adresowany jest do studentów, dla których omawiane zagadnienia są rozszerzeniem dotychczas zdobytej wiedzy i niezbędnym elementem kompetencji zawodowych. Kurs ma na celu zdobycie przez studentów aktualnej wiedzy z zakresu e-marketingu ze szczególnym naciskiem na zagadnienia z zakresu promocji online i wykorzystania mediów społecznościowych w działaniach marketingowych. Program obejmuje m.in. omówienie specyfiki marketingu w Internecie, form promocji online, procesu definiowania strategii promocji online oraz pomiaru wyników. Zagadnienia teoretyczne są ilustrowane przykładami z praktyki. Kurs stawia nacisk na aktywność studentów i zdobycie zarówno aktualnej wiedzy teoretycznej jak i praktycznych umiejętności przydatnych w przyszłej pracy zawodowej.

Strona przedmiotu
2600-MSdz2ISMen brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Introduction to Sport Management jest kursem wprowadzającym do tematyki zarządzania sportem. Kurs będzie obejmował tematy takie jak: historia sportu i zarządzania sportem, struktura sektora sportowego, sport wyczynowy, sport profesjonalny, sport powszechny, wydarzenia sportowe, technologia w sporcie, CSR i etyka w sporcie, Kurs będzie odnosił się do takich obszarów jak: zarządzanie strategiczne, zarządzanie operacyjne, polityka sportowa, marketing, przywództwo, stosunki międzynarodowe. Ponadto dyskusje w ramach kursu będą odnosiły się do zmian i wyzwań jakie stoją obecnie przed sektorem sportowym. Kurs będzie obejmował zagadnienia teoretyczne, przykłady praktyczne, opisy przypadków oraz dyskusje nad istotnymi zagadnieniami.

Strona przedmiotu
2600-MSdz2LEen brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ten ma na celu przekazanie wiedzy na temat kompetencji i praktyk niezbędnych dla osiągnięcia skuteczności w działaniach przywódczych.

Strona przedmiotu
2600-MSdz2MMIen brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia w zakresie zarzadzania innowacjami technicznymi, marketingu innowacji, transferu technologii oraz polityki innowacyjnej na poziomach makro- i mikro-ekonomicznym.

Strona przedmiotu
2600-MSdz2MGPen brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-MSz2MGPen brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-MSdz2NALBen
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-MSdz2PNICTen brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs obejmuje podstawowe zagadnienia związane z zastosowaniem nowoczesnych technologii w zakresie marketingu, sprzedaży, obsługi klienta oraz przetwarzania danych osobowych użytkowników Internetu oraz systemów informacyjnych zarządzania, ich rolą i miejscem w organizacji.

W ramach przedmiotu Studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu technologii ICT, w tym AI (sztuczna inteligencja), big data oraz IoT (Internet Rzeczy) w kontekście komunikacji marketingowych, sprzedaży, personalizacji i analityki danych.

Strona przedmiotu
2600-MSdz2RFen brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-MSdz2RMCen brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z procesem odpowiedzialnego zarządzania. Do zasadnicznych zagadnień analizowanych w trakcie konwersatorium należą

1. Kluczowe wyzwania w otoczeniu organizacji determinujące zarządzanie odpowiedzialne

2. Filary odpowiedzialnego zarządzania

a. Odpowiedzialność

b. Zrównoważoność

c. Etyka

3. Edukacja odpowiedzialnego zarządzania, kompetencje odpowiedzialnego menedżera

4. Proces odpowiedzialnego zarządzania: od planowania do kontroli

5. Odpowiedzialna organizacja

6. Uwarunkowania odpowiedzialnego zarządzania

7. Odpowiedzialna przedsiębiorczośc

8. Odpowiedzialne innowacje

9. Pomiar i ocena odpowiedzialności

Strona przedmiotu
2600-MSdz2SSEen brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium daje studentom możliwość zapoznania się z najbardziej znanymi i aktualnymi zagadnieniami związanymi ze społeczną i zrównoważoną przedsiębiorczością i nowymi przedsięwzięciami oraz nowymi modelami w tym obszarze. Studenci mogą zapoznać się z różnymi formami rozwiązań powstających w obliczu istniejących problemów i potrzeb, zarówno środowiskowych jak i społecznych. Dzięki zapoznaniu się z odpowiednią literaturą naukową, popularnonaukową, opracowaniami ze świata praktyki w świecie biznesu, w trzecim sektorze i w sektorze publicznym mają możliwość znalezienia rozwiązań, które są najbardziej skuteczne, i znajdują zastosowanie lokalne lub globalne, w zależności od potrzeb.

Strona przedmiotu
2600-MSdz2SDFWen brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą pojęć i problemów związanych z rynkiem pracy, z tym, że w uniwersalnej perspektywie, m. in. cele zrównoważonego rozwoju, praca w systemie zrównoważonego rozwoju, godna praca i wzrost gospodarczy, stan dochodów i zatrudnienia na świecie, bariery w zatrudnieniu, polityka promująca możliwości gospodarcze i przyszłość pracy w szybko zmieniającym się świecie.

Strona przedmiotu
2600-MSdz2EMSen brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)