Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatoria English dla DSM i DSZFR dzienne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Zarządzania)

Jednostka: Wydział Zarządzania Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Konwersatoria English dla DSM i DSZFR dzienne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
2600-DSdz3CMPDen
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot będzie prowadzony w formie interaktywnego seminarium.

Strona przedmiotu
2600-DSdz3FAen
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ten ma na celu zapoznanie studentów z niepokojem i równowagą finansową, kładąc nacisk na biznesowy i menedżerski punkt widzenia. Program nauczania będzie opierał się na odpowiednich badaniach naukowych, zapewniając szerokie spojrzenie na lęk finansowy i dobrobyt, szczególnie w niestabilnych czasach. Jego celem jest wyposażenie studentów w teoretyczny i praktyczny wgląd w te koncepcje i ich wzajemne powiązania.

Podzielony na różne moduły kurs będzie analizował różne aspekty lęku finansowego i dobrobytu. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na genezę i ramy teoretyczne różnych koncepcji i konstruktów, metodologie pomiaru i praktyczne strategie wdrażania.

Strona przedmiotu
2600-DSdz3FPen
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem tego kursu jest poznanie aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej wpływu czynników poznawczych, emocjonalnych, kulturowych i społecznych na decyzje i zachowania finansowe ludzi. W trakcie konwersatorium omówimy wyniki najbardziej wpływowych badań z obszaru psychologii ekonomicznej i ekonomii behawioralnej, w celu lepszego zrozumienia naszych codziennych wyborów związanych z pieniędzmi.

Strona przedmiotu
2600-DSdz3ICen
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-DSdz3IPSBen
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć będzie omówienie praw własności intelektualnej (IP), które pełnią kluczową rolę w innowacyjnych przedsiębiorstwach (patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe). Studenci dowiedzą się, jak budować portfolio i zarządzać prawami własności intelektualnej oraz związanym z tym ryzykiem.

Strona przedmiotu
2600-DSdz3Len
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uczestnicy kursu zostaną zapoznani z głównymi zagadnieniami logistyki, takimi jak: logistyczna obsługa klienta, logistyka dostaw, logistyka zapasów, logistyka produkcji, dystrybucja i zarządzanie łańcuchem dostaw. Przewidziano kilka przykładów (np. system MRP) i ćwiczeń do analizy oraz wykonania w trakcie kursu.

Strona przedmiotu
2600-DSdz3MMIen
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia w zakresie zarzadzania innowacjami technicznymi, marketingu innowacji, transferu technologii oraz polityki innowacyjnej na poziomach makro- i mikro-ekonomicznym.

Strona przedmiotu
2600-DSdz3PNICTen
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs obejmuje podstawowe zagadnienia związane z zastosowaniem nowoczesnych technologii w zakresie marketingu, sprzedaży, obsługi klienta oraz przetwarzania danych osobowych użytkowników Internetu oraz systemów informacyjnych zarządzania, ich rolą i miejscem w organizacji.

W ramach przedmiotu Studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu technologii ICT, w tym AI (sztuczna inteligencja), big data oraz IoT (Internet Rzeczy) w kontekście komunikacji marketingowych, sprzedaży, personalizacji i analityki danych.

Strona przedmiotu
2600-DSdz3PDWVen
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą problematyki zapobiegania przemocy w pracy, w tym różnym formom przemocy fizycznej i przemocy psychicznej (mobbing, molestowanie, molestowanie seksualne, napaści na pracowników), a także rozwiązywaniu konfliktów powstałych w przypadku pojawienia się tego rodzaju zachowań.

Strona przedmiotu
2600-DSdz3RPPen
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs analizuje wyzwania i możliwości związane z regulacją platform internetowych, które są coraz bardziej wpływowymi podmiotami w gospodarce cyfrowej i społeczeństwie. W ramach kursu zbadana zostanie koncepcja władzy platformy, jej źródła, przejawy i implikacje dla konkurencji, innowacji i prywatności.

Strona przedmiotu
2600-DSdz3RMCen
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z procesem odpowiedzialnego zarządzania. Do zasadnicznych zagadnień analizowanych w trakcie konwersatorium należą

1. Kluczowe wyzwania w otoczeniu organizacji determinujące odpowiedzialne zarządzanie

2. Filary odpowiedzialnego zarządzania

a. Odpowiedzialność

b. Zrównoważoność

c. Etyka

3. Edukacja odpowiedzialnego zarządzania, kompetencje odpowiedzialnego menedżera

4. Proces odpowiedzialnego zarządzania: od planowania do kontroli

5. Odpowiedzialna organizacja

6. Uwarunkowania odpowiedzialnego zarządzania

7. Odpowiedzialna przedsiębiorczość

Strona przedmiotu
2600-DSdz3SVCen
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje zagadnienia dot. zarządzania łańcuchem wartości w oparciu o teorię zarządzania oraz koncepcję zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważony rozwój ma kluczowe znaczenie dla organizacji, ponieważ obejmuje wiele czynników, w tym ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Łańcuchy wartości są ważnym elementem praktyki zarządzania, gdyż obejmują procesy i działania związane z tworzeniem i dostarczaniem towarów i usług w efektywny oraz bezpieczny, pod względem społecznym i środowiskowym, sposób. Zrównoważone łańcuchy wartości (SVC) mają na celu tworzenie wartości poprzez zmniejszenie wpływu na środowisko, poprawę efektywności, zwiększenie zadowolenia klientów i redukcję kosztów.

Kurs SVC ma na celu szkolenie umiejętności związanych z analizą łańcuchów wartości uwzględniając koncepcję zrównoważonego rozwoju oraz teorię interesariuszy. Omówiona zostanie również rola celów zrównoważonego rozwoju i nowych technologii we współczesnych łańcuchach wartości.

Strona przedmiotu
2600-DSdz3WBen
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą udziału i pozycji kobiet w biznesie. Dotyczą również niepożądanych zjawisk w stosunkach zatrudnienia, np. przemocy, dyskryminacji czy mobbingu, oraz podstawowych instrumentów ochrony przed nimi

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)