Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oferta przedmiotowa jednostki Wydział Zarządzania

Jednostka: Wydział Zarządzania Wymienione są te przedmioty, które są oferowane dla wybranej jednostkę oraz jej podjednostek.
wybierz inną powiązane grupy przedmiotów Kliknij powiązane grupy przedmiotów, aby wyświetlić listę grup przedmiotów zdefiniowanych przez tę jednostkę (czyli np. przedmioty obowiązkowe dla I roku).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2022 - Rok akademicki 2022/23
2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L 2022 2023Z 2023L
2600-MFS-RP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Projekt - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-MFS-PM-home brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The content of the subject cover the field of project management executed in projects of a marketing nature, such as the development and launching of the product on the market. The course discusses the basics of project management. The course aims at giving the students the opportunity to design projects related to the development and launch of a new product on the food market, building upon the knowledge from the relevant subjects of Marketing and Consumer behaviours, and with the usage of the software dedicated to management support.

Strona przedmiotu
2600-MFS-PM-Host brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Warsztaty - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The content of the subject cover the field of project management executed in projects of a marketing nature, such as the development and launching of the product on the market. The course discusses the basics of project management. The course aims at giving the students the opportunity to design projects related to the development and launch of a new product on the food market, building upon the knowledge from the relevant subjects of Marketing and Consumer behaviours, and with the usage of the software dedicated to management support.

Strona przedmiotu
2600-MFS-SFS brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-MFS-SFS-Host brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-PSMzzlEB brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-MK-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład przeznaczony dla studentów różnych kierunków, przyszłych menadżerów, konsultantów, pracowników firm międzynarodowych w kraju i zagranicą. Podczas zajęć opowiemy o widzialnych i niewidzialnych barierach w komunikacji międzynarodowej, zdefiniujemy pojawiające się w biznesie międzynarodowym trudności komunikacyjne wynikające z różnic kulturowych. Wskażemy, jak radzić sobie w takich sytuacjach, m. in. stosując metodę mapy myśli.

Strona przedmiotu
2600-DSMdz1AP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-DSMw1AP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-DSMz1AP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-MSEM1AP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-PSMaikAPZP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-DSFRdz/w3pfpAS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

I. Administracja skarbowa w systemie administracji publicznej

1. Administracja w systemie administracji rządowej

2. Współdziałanie administracji skarbowej z innymi podmiotami publicznymi

3. Funkcje kontrolne, reglamentacyjne, ochronne, informacyjne i analityczne administracji skarbowej

II. Administracja skarbowa jako urząd administracji publicznej i pracodawca

1. Ustrój organów Krajowej Administracji Skarbowej (KAS)

2. Izby administracji skarbowej, urzędy celno-skarbowe, urzędy skarbowe

3. Zadania i kompetencje organów administracji skarbowej

4. Status funkcjonariusza KAS

III. Metody i formy działania administracji skarbowej

1. Obsługa dużych podatników (standardy obsługi klientów kluczowych)

2. Jednolita informacja podatkowa i celna oraz indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego

3. Zapobieganie przestępczości

4. Uprawnienia do pozyskiwania i przetwarzania informacji objętych ochroną prawną

5. Kontrola celno skarbowa i audyt

Strona przedmiotu
2600-DSFRz3pfpAS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-SZD-AF brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Warsztaty - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-GlobMBAAFM brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-PSMzozARwZZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład konwersatoryjny - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest dostarczenie wiedzy na temat najważniejszych uregulowań prawnych dotyczących zatrudniania i wynagradzania w służbie zdrowia, a także sposobów motywowania, które umożliwią skuteczne i efektywne zarządzanie personelem.

Zdobyta wiedza i kompetencje podwyższą osobisty potencjał słuchaczy i poprzez to ułatwią realizację funkcji menedżerskich w jednostkach służby zdrowia.

Strona przedmiotu
2600-PSMzzlAPMW brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-MSdz2ADEen brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą tematyce algorytmów i roli, którą odgrywają one we współczesnej gospodarce i społeczeństwie. Celem zajęć będzie zapoznanie się z problematyką wyzwań regulacyjnych tworzonych przez algorytmy i rozwiązań, które przyjmowane są w prawie (zwłaszcza w prawie Unii Europejskiej), które tworzone są, aby tym wyzwaniom sprostać. W czasie zajęć analizowane będą zagadnienia takie jak stronniczość algorytmiczna, przepisy z obszaru prawa ochrony danych osobowych dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji czy przepisy dotyczące ochrony konsumentów w związku ze stosowaniem algorytmów np. dla różnicowania cen. Aspekty prawne będą omawiane w dużym stopniu w odniesieniu do konkretnych przykładów zastosowań algorytmów w gospodarce (np. filtrowanie treści w mediach społecznościowych) i w sektorze publicznym (np. algorytmy stosowane w sądownictwie czy policji). Przedmiot ma znaczenie dla zrozumienia obrotu gospodarczego w dynamicznie zmieniającej się gospodarce cyfrowej.

Strona przedmiotu
2600-MSz2ADEen brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą tematyce algorytmów i roli, którą odgrywają one we współczesnej gospodarce i społeczeństwie. Celem zajęć będzie zapoznanie się z problematyką wyzwań regulacyjnych tworzonych przez algorytmy i rozwiązań, które przyjmowane są w prawie (zwłaszcza w prawie Unii Europejskiej), które tworzone są, aby tym wyzwaniom sprostać. W czasie zajęć analizowane będą zagadnienia takie jak stronniczość algorytmiczna, przepisy z obszaru prawa ochrony danych osobowych dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji czy przepisy dotyczące ochrony konsumentów w związku ze stosowaniem algorytmów np. dla różnicowania cen. Aspekty prawne będą omawiane w dużym stopniu w odniesieniu do konkretnych przykładów zastosowań algorytmów w gospodarce (np. filtrowanie treści w mediach społecznościowych) i w sektorze publicznym (np. algorytmy stosowane w sądownictwie czy policji). Przedmiot ma znaczenie dla zrozumienia obrotu gospodarczego w dynamicznie zmieniającej się gospodarce cyfrowej.

Strona przedmiotu
2600-MFS11-SPOC brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-MSdz2ADPf brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład fakultatywny - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel wykładu: zapoznanie studentów z narzędziami ilościowymi wykorzystywanymi w praktyce, wskazanie jak je wykorzystać, by szybko znaleźć odpowiedź na postawione pytania biznesowe.

Zastosowania praktyczne: 1) poszukiwanie istotnych zależności, ocena wyników sprzedaży i planowanie 2) poznanie możliwych do wykorzystania narzędzi statystycznych.

Strona przedmiotu
2600-MSz2ADPf brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład fakultatywny - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel wykładu: zapoznanie studentów z narzędziami ilościowymi wykorzystywanymi w praktyce, wskazanie jak je wykorzystać, by szybko znaleźć odpowiedź na postawione pytania biznesowe.

Zastosowania praktyczne: 1) poszukiwanie istotnych zależności, ocena wyników sprzedaży i planowanie 2) poznanie możliwych do wykorzystania narzędzi statystycznych.

Strona przedmiotu
2600-DSFRdz/w3fpAEFP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-DSFRz3fpAEFP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-MSMz2zitAOP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-PSMzpAO brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład z elementami warsztatu - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest metodom prowadzenia analizy otoczenia. Omówione są jej cele, miejsce w procesie zarzą-dzania projektem oraz potencjalne ryzyka, które mogą zostać zidentyfikowane w jej wyniku. Warsztaty obejmują, między innymi, omówienie następujących metod: analiza makroekonomiczna (omówienie podstawowych zależności między wybranymi zmiennymi makroekonomicznymi), analiza PEST, analiza sieci międzyorganizacyjnej, analiza oparta na mapach relacji, model pięciu sił Portera, analiza grup strategicznych, analiza benchmarkingowa, analiza SWOT. Wyżej wymienione metody stanowią moduły składające się zarówno z części teoretycznej jak i praktycznej, podczas której weryfikowane jest zrozumienie przekazanego materiału.

Strona przedmiotu
2637-EMBApl-2021-ASB brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do:

• właściwą (i krytyczną) interpretację wyników badań (korelacji i eksperymentów) zawartych w publikacjach (naukowych i nie tylko) z zakresu

zarządzanie, marketing, zachowania organizacyjne itp.;

• wykorzystanie i interpretacja podstawowych metod analizy, eksploracji i redukcji danych ilościowych, które mogą być przydatne w procesie zarządzania;

• dobór metody analizy danych do problemu badawczego i rodzaju pomiaru;

• zrozumienie podstawowych metod analizy Big Data (i ich ograniczeń);

• umiejętne przygotowanie badań ankietowych, także w kontekście badań porównawczych

Strona przedmiotu
2600-MSMdz1abAS brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-MSMz1abAS brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)