Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla studiów polskojęzycznych (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania)

Jednostka: Międzynarodowe Centrum Zarządzania Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla studiów polskojęzycznych
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023 2024
2637-EMBA-PL-IND brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład konwersatoryjny - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2637-EMBA-PL-USA brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład konwersatoryjny - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2637-EMBA-PL-WB brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład konwersatoryjny - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2637-EMBA-PL-EDM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład z elementami warsztatu - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest umożliwienie menadżerom całościowego zrozumienia i przewidywania zachowań osób, firm, rynków poprzez poznanie podstawowych pojęć związanych z ekonomią i funkcjonowaniem rynku: funkcji popytu i podaży, teorii użyteczności, analizy kosztów, struktury rynku, zasad funkcjonowania konkurencji rynkowej oraz ich wpływu na podejmowanie podstawowych decyzji związanych z działalnością firmy. Ważne znaczenie ma także rola menedżera w kształtowaniu etycznych zachowań pracowników w organizacji. Etyka menedżera jest istotnym zagadnieniem w ogólnym rozumieniu etyki biznesu, ponieważ dotyczy postępowania zawodowego specjalistów zajmujących się kierowaniem i zarządzaniem.

Strona przedmiotu
2637-EMBA-PL-FIN brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład z elementami warsztatu - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2637-EMBA-PL-SIa brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład z elementami warsztatu - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2637-EMBA-PL-IPK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Warsztaty - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2637-EMBA-PL-ZMIa brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład z elementami warsztatu - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2637-EMBA-PL-MAR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład z elementami warsztatu - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest nabycie przez słuchaczy wiedzy na temat koncepcji, strategii marketingowych i wybranych instrumentów wykorzystywanych w przedsiębiorstwach działających na różnych rynkach produktowych oraz pozyskanie umiejętności ich implementacji w organizacji.

Strona przedmiotu
2637-EMBA-PL-NB brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład z elementami warsztatu - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wyzwaniem stojącym przed menadżerami jest współdziałanie z innymi w celu optymalizacji funkcjonowania zarządzanego przez nich przedsiębiorstwa. Zdobyta podczas zajęć wiedza pozwala zrozumieć mechanizm tworzenia się konfliktów, nabyć umiejętności analizy interesów stron konfliktów oraz pozwolić na znalezienie najlepszych narzędzi rozwiązywania problemów w oparciu o technikę negocjacji.

Strona przedmiotu
2637-EMBA-PL-NBa brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład z elementami warsztatu - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

One of the most important managerial roles is negotiating in intra- and inter-organizational settings. The course aims to improve the understanding of conflict and negotiations among participants as well as practicing their negotiating skills. The course creates the opportunity to identify individual strengths and weaknesses in the negotiator role by practicing and discussing simulation games. At the same time the course provides a conceptual framework to diagnose problems in negotiations. The important part of the course are questions connected with sustainability and ethics, particularly in situation in which cooperation of negotiating parties can be harmful from the point of view of broader social and economic environment.

Strona przedmiotu
2637-EMBA-PL-ZPa brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład z elementami warsztatu - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2637-EMBA-PL-PRD brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład konwersatoryjny - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z projektu doradczego mają na celu rozwiązanie rzeczywistego problemu lub wykorzystanie możliwości stojących przed organizacją. W tym celu konieczne jest sformowanie 3-4 osobowego zespołu i wybór tematu pracy, a następnie metodologii badania i wskazanie rozwiązań. W tym celu konieczne jest wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas całych studiów ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania strategicznego. Praca przygotowywana jest stopniowo, a kolejne etapy są oceniane podczas prezentacji na forum grupy. Końcowa prezentacja stanowi równocześnie obronę pracy dyplomowej i jest warunkiem otrzymania dyplomu MBA.

Strona przedmiotu
2637-EMBA-PL-RZ brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład z elementami warsztatu - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs dostarcza podstawowej wiedzy z zakresu rachunkowości menadżerskiej. Rozpoczyna go prezentacja sprawozdań finansowych i sposobu ich skutecznej interpretacji. W dalszej części kursu poruszane są zagadnienia związane z teorią, rachunkiem i analizą kosztów, budżetowaniem i analizą odchyleń. Prezentowane są przede wszystkim zagadnienia dotyczące analizy kosztów dla podejmowania decyzji zarządczych zarówno krótkookresowych jak i strategicznych, a także metody efektywnego zarządzania kosztami. Zagregowane dane przedsiębiorstwa pozwolą uczestnikom na podejmowanie zarówno decyzji taktycznych jak i strategicznych oraz, w oparciu o poznane modele teoretyczne, pozwalają na długookresowe tworzenie planów rozwojowych przedsiębiorstw.

Strona przedmiotu
2637-EMBA-PL-SM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład z elementami warsztatu - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Metody analizy i eksploracji danych ilościowych są coraz częściej wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji menedżerskich. Wymaga to jednak znajomości mocnych i słabych stron różnych metod badawczych, umiejętnej oceny znaczenia i przydatności różnych typów danych, wyboru odpowiedniej metody analizy, czy - wreszcie - weryfikacji wyciągniętych z analizy wniosków. Coraz ważniejsza jest też umiejętność odsiewania "ziarna od plew", np. poprzez dostrzeżenie prób manipulacji prezentacją wyników lub wyciągania nieuzasadnionych wniosków z przeprowadzonych badań.

Strona przedmiotu
2637-EMBA-PL-STP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład z elementami warsztatu - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Najczęściej zajęcia będą podzielone na 3 części: (1) mini-wykład, prezentacje grupowe; (2) praca w grupach konfrontująca wiedzę z podręcznika z doświadczeniami słuchaczy; (3) wklejenie efektów prac grupowych na platformie (4) ostatnie 15 minut będzie przeznaczone na indywidualne podsumowanie zajęć „ Co chcę zapamiętać z dzisiejszych zajęć?”. Między zajęciami słuchacze będą proszeni o rozwiązywanie krzyżówek i quizów internetowych na platformie.

Strona przedmiotu
2637-EMBA-PL-ZHR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład z elementami warsztatu - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zarządzania Zasobami Ludzkimi w organizacji jest wyzwaniem zarówno dla Zarządów firm, menadżerów liniowych jak i dla pracowników Działów ZZL. Wszelkie kwestie w tym obszarze dotykają wielowymiarowych aspektów etycznych od procesów rekrutacji i selekcji, właściwej oceny pracowniczej, dyskryminację w miejscu pracy. W ramach zajęć studenci będą mieli możliwość włączenia się w ogólną dyskusję, wymianę doświadczeń i podzielenia się ze sobą najlepszymi dobrymi praktykami związanymi z etycznym wykonywaniem swojej pracy na każdym stanowisku i pełnionej roli w organizacji.

Strona przedmiotu
2637-EMBA-PL-SI brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład z elementami warsztatu - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs stanowi wprowadzenie do technik zarządzania innowacjami, łączący innowacje ze strategią organizacji i zarządzaniem operacyjnym. Osoby uczestniczące zdobędą umiejętności generowania pomysłów, przekształcania ich w innowacje i stymulowania dyfuzji tych innowacji. Uzyskają wsparcie dla podejmowanych decyzji menedżerskich w celu doskonalenia działalności organizacyjnej, wprowadzania zmian strategicznych i wyprzedzającego reagowania na trendy w otoczeniu. Szczególna uwaga będzie poświęcona aktualnym tendencjom technologicznym, związanym z cyfrową transformacją. Kurs obejmuje ćwiczenia, rozwijające umiejętności wykorzystywania technik i narzędzi, jak również studia przypadków, stwarzające możliwości zastosowania wiedzy do rozwiązywania problemów organizacyjnych.

Strona przedmiotu
2637-EMBA-PL-SS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Warsztaty - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2637-EMBA-PL-UPM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład z elementami warsztatu - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza otoczenia prawnego, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo jest jednym z kluczowych czynników zarządzania współczesną organizacją w nieustannie zmieniającej się, globalnej gospodarce.

Zajęcia, podczas których będą analizowane przypadki prawnych aspektów działania przedsiębiorstw, pozwoli uczestnikom zrozumieć pojęcie systemu prawnego i jego elementów oraz ograniczeń prawnych rynku, na którym funkcjonuje przedsiębiorstwo.

Strona przedmiotu
2637-EMBA-PL-WYG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład z elementami warsztatu - 28 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład z elementami warsztatu - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy i okazji do refleksji nad kluczowymi elementami efektywnej pracy zespołowej, oraz doskonalić umiejętności (współ)tworzenia sprawnych zespołów. Wnioski z zajęć mają - w głównej mierze - opierać się na osobistym doświadczeniu i refleksji. Dlatego podstawową metodą są symulacje, gry i zadania zespołowe. Uczestnicy naprzemiennie biorą udział w tych zadaniach jako wykonawcy (doświadczający, obserwowani) i obserwatorzy (analizujący, dostarczający informacji zwrotnej). Wnioski płynące z uczestnictwa w zadaniach i obserwacji są uzupełniane poprzez dyskusje dotyczące porównywalnych doświadczeń w realnej pracy uczestników oraz analizę rozwoju zespołów projektowych w trakcie zajęć i pracy nad projektem doradczym.

Strona przedmiotu
2637-EMBA-PL-ZO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład z elementami warsztatu - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs stanowi przegląd koncepcji dotyczących uwarunkowań i konsekwencji zachowań ludzi w organizacjach. Celem jest uzupełnienie (bądź usystematyzowanie) wiedzy słuchaczy, ale też poszerzenie postrzegania przyczyn i procesów warunkujących zachowania organizacyjne (również o punkty widzenia i interpretacje nieoczywiste - potwierdzone w badaniach, ale powszechnie pomijane w codziennych dyskusjach, analizach i decyzjach).

Strona przedmiotu
2637-EMBA-PL-ZMI brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład z elementami warsztatu - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs stanowi kompendium wiedzy na temat ekspansji i funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych. Celem kursu jest odpowiedź na pytania, dlaczego i w jaki sposób firmy umiędzynarodawiają swoją działalność, w jaki sposób internacjonalizacja wpływa na proces zarządzania firmą, od zależy sukces ekspansji zagranicznej oraz w jaki sposób współczesne organizacje zarządzają różnorodnością – w wielu jej wymiarach. Uczestnicy i uczestniczki kursu będą zaproszeni do rozważań na temat sposobów komunikacji w otoczeniu międzykulturowym, a także wpływu praktyk organizacyjnych w firmach międzynarodowych na dobrostan psychiczny ludzi w organizacji. Kurs służy również refleksji nad dylematami etycznymi związanymi z zarządzaniem w złożonym otoczeniu.

Strona przedmiotu
2637-EMBA-PL-ZP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład z elementami warsztatu - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs stanowi wprowadzenie do podstawowych koncepcji i technik zarządzania operacyjnego, w szczególności zarządzania projektami i procesami gospodarczymi. Słuchacze zdobędą umiejętności identyfikacji, analizy i doskonalenia procesów przy wykorzystaniu technik i narzędzi z obszaru teorii organizacji i zarządzania. Uzyskają wsparcie dla podejmowanych decyzji menedżerskich w celu podnoszenia efektywności i wydajności przy jednoczesnej minimalizacji kosztów i niezbędnych zasobów. Kurs obejmuje praktyczne ćwiczenia, rozwijające umiejętności wykorzystywania poszczególnych technik i narzędzi, jak również studia przypadków, stwarzające możliwości zastosowania zdobytej wiedzy do rozwiązywania złożonych problemów organizacyjnych.

Strona przedmiotu
2637-EMBA-PL-ZS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład z elementami warsztatu - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2637-EMBA-PL-ZST brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład z elementami warsztatu - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wdrażanie planowania strategicznego na najwyższym poziomie zarządzania przedsiębiorstwem o złożonej strukturze. Nabyta wiedza pozwala na formułowanie i wdrażanie strategii organizacji pozwalającej na osiągnięcie przez nią przewagi rynkowej. Podejmowane przez menedżera decyzje strategiczne bazują na zintegrowanej a nabytej przez niego wcześniej wiedzy z innych obszarów zarządzania takich jak marketing czy finanse. Kurs dostarczy narzędzi, dzięki którym menadżer może zanalizować sytuację biznesową oraz dopasować narzędzia, dzięki którym będzie w stanie zniwelować ograniczenia możliwości rozwoju zarządzanego przez niego przedsiębiorstwa.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)