Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej)

Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Zajęcia fakultatywne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L 2023Z 2023L
3005-LU9-BALKFOLK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Fakultet dąży do kształtowania umiejętności studentów w zakresie rozumienia i analizy lingwistycznej źródłowych tekstów południowosłowiańskich ze szczególnym uwzględnieniem ich typologicznych cech bałkańskich.

Strona przedmiotu
3005-LU9-BALK
fakultet Iliany (od 2023-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu
- (od 2023-10-01) Zajęcia fakultatywne

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3005-LU9-CZFOTOGR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu
- (od 2023-10-01) Zajęcia fakultatywne

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3005-LU9-FS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Tutorial - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Serdecznie zapraszam osoby pragnące rozwijać umiejętność (auto)krytycznego i wszechstronnego myślenia naukowego, pragnące pogłębiać swoją wiedzę o kulturze studiowanej specjalności w perspektywie uwarunkowań międzykulturowych oraz pragnące "podejrzeć" obszar zainteresowania slawistyki jako nauki w szerszych (oraz interdyscyplinarnych) ramach, wykraczających poza tradycyjnie rozumianą Słowiańszczyznę. Zapraszam także te studentki i studentów, którzy pragnęliby poobserwować swój własny sposób naukowego (i nie tylko) myślenia.

Strona przedmiotu
3005-LU9-GEOCZ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu
- (od 2023-10-01) Zajęcia fakultatywne

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3005-LU9-HOSP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium poświęcone szczególnemu miejscu jakie zajmuje fenomen hospody i piwa jako "słowiańskiego napoju" w kulturze czeskiej i słowackiej XIX, XX i XXI wieku.

Strona przedmiotu
3005-LU9UCZY brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć zostaną omówione zagadnienia związane z procesem efektywnego uczenia się. Poruszona zostanie tematyka dotycząca stylów uczenia się, planowania i organizacji własnej nauki, działania pamięci oraz technik ułatwiających naukę. Praktyczny trening technik efektywnego uczenia się pozwoli studentom łatwiej organizować naukę własną oraz aktywniej uczestniczyć w zajęciach uniwersyteckich.

Strona przedmiotu
3005-LU9-WARBOH2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć zostaną omówione zagadnienia związane z nauczaniem języka czeskiego jako obcego, szczególnie z perspektywy nauczania go Polaków. Poruszone zostaną kwestie organizacji procesu nauczania, koncepcji pedagogicznych nauczania języków, metodyki nauczania, kształtowania sprawności językowych.

Nacisk będzie położony na praktyczne przygotowanie studentów do roli nauczyciela języka obcego, umiejętność świadomego korzystania z dostępnych materiałów oraz dostosowywania ich do własnych celów nauczania.

Strona przedmiotu
3005-LU9-JUGOPOCZ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium obejmować będzie trzy bloki zagadnień:

I. Geneza powojennej Jugosławii oraz przyczyny jej rozpadu.

II. Chronologia najważniejszych wydarzeń lat 1941-1995.

III. Elementy życia społeczno-kulturalnego decydujące o powstaniu ponadnarodowej wspólnoty.

Strona przedmiotu
3005-LU9-JUGOLIT brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą poświęcone literaturze krajów powstałych po rozpadzie Jugosławii, przetłumaczonej na język polski. Dzieła literackie będą punktem wyjścia do dyskusji na temat relacji rodzinnych, kulturowych, społecznych i politycznych w przestrzeni pojugosłowiańskiej.

Strona przedmiotu
3005-LU9-MALOWNICZA
Malownicza Bulgaria (od 2023-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu
- (od 2023-10-01) Zajęcia fakultatywne

Skrócony opis

Zajęcia odbywają się w ramach międzynarodowego projektu „Malownicza Bułgaria”, realizowanego we współpracy z Uniwersytetem Płowdiwskim im. Paisjusza Chilendarskiego. Przewidzianym efektem inicjatywy jest zakreślenie literacko-kulturowej mapy Bułgarii, na której zespoły badawcze reprezentujące europejskie bułgarystyki wytyczą szlaki oraz punkty. Cel przedmiotu stanowi opracowanie koncepcji oraz przebiegu dwóch tras składających się na polską część projektu.

Strona przedmiotu
3005-LU9-OBSTRANS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu
- (od 2023-10-01) Zajęcia fakultatywne

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3005-LU9-ANIJEZIK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

"Rat je mir, sloboda je ropstvo, neznanje je snaga." Poznate riječi iz knjige "1984." Georgea Orwella više su nego prikladna polazišna točka su za objašnjenje onoga o čemu je riječ u ovom kolegiju.

Ako je jezik imanentan društvu, antijezik je imanentan antidruštvu. Ako je jezik društvena semiotika, antijezik je - antidruštvena semiotika. Ako se, pak, pragmatika ili pragmalingvistika bavi onim što govornik želi reći, pragmatika antijezika bavi se onim što govornik želi skriti. Antijezik, mogli bismo reći, parazitira na jeziku, služi se elementima njegove strukture, no u svrhu skrivanja poruke od svih sudionika u javnoj komunikaciji osim pripadnika određene zajednice koja zna kako poruku dekodirati. Među različitim formama antijezika - od žargona do "argota" sasvim je sigurno najopasniji onaj moćnih društvenih grupa. Kroz pragmatičku prizmu namjera ili intencija ključ je za razlikovanje jezika i antijezika.

Strona przedmiotu
3005-LU9-BALKTURYST brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu
- (od 2023-10-01) Zajęcia fakultatywne

Skrócony opis

Na zajęciach zostanie podjęty problem funkcjonowania różnego typu przestrzeni kulturowych Bałkanów w praktyce turystycznej. Ich celem jest wykazanie, w jaki sposób do opisu zabytków, jak i atrakcji turystycznych tego regionu slawista może wykorzystywać narzędzia zaczerpnięte z badań kulturowych.

Strona przedmiotu
3005-LU9-SLOWSP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium poświęcone reminiscencjom i interpretacjom tradycji słowiańskiej w dwudziestowiecznych i dwudziestopierwszowiecznych koncepcjach światopoglądowych, praktykach społecznych i dziełach artystycznych.

Strona przedmiotu
3005-LU9-WARBOH brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach warsztatu uwaga zostanie skupiona na wybranych tekstach współczesnej czeskiej i słowackiej literatury: D. Zábranský, Logoz aneb Robert Holm markéter dánský, Michal Hvorecký, Trol oraz R. Denemarková, Hodiny z olova.

Wsyzstkie trzy utwory przenoszą czytelnika w nieodległą dystopiczną przyszłość, której kształt zaprojektowany także za pomocą mediów społecznościowych. Celem warsztatu będzie poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy literatura ogranicza się w tej kwestii wyłącznie do snucia apokaliptycznych wizji, czy też może pokazuje ewentualne możliwości tworzenia planów naprawczych.

Strona przedmiotu
3005-LU9-TRANSKONS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3005-LU9-TRANSBOHSLO brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest stopniowe oswajanie się studentów z teoretycznymi aspektami oraz praktycznymi umiejętnościami w dziedzinie tłumaczenia pisemnego oraz ustnego w ramach ich specjalizacji językowych (słowacystyka lub bohemistyka).

Strona przedmiotu
3005-LU9-WARPIS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest pogłębienie praktycznych umiejętności konstruowania tekstu i świadomej, twórczej pracy ze słowem. Metoda oparta na koncepcjach creative writing pomaga zarówno w doskonaleniu warsztatu (style i techniki pisania), jak i w rozwijaniu umiejętności twórczego myślenia. Znajomość praktycznych reguł skutecznie pomaga też przełamać opór, jaki pojawia się często między fazą przygotowań a samym pisaniem.

Strona przedmiotu
3005-LU9-INTER brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Tutorial - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają charakter tutorialu. Ich celem jest projektowanie własnych badań w oparciu o metodologię wypracowaną wspólnie z prowadzącym, jako przewodnikiem i towarzyszem. W ten sposób mogą służyć przygotowaniu do pisania prac dyplomowych. Koncepcja wspólnot interpretacyjnych, zawarta w nazwie przedmiotu, będzie dla nas punktem wyjścia i inspiracją do dalszych poszukiwań metodologicznych. Pozwala bowiem poddać refleksji nasze dotychczasowe myślenie o zbiorowościach, leżące u podstaw tworzonych modeli opisu. Zajęcia realizowane są w formie cyklu siedmiu indywidualnych spotkań, dotyczących rozmowy o zagadnieniach, uzgodnionych każdorazowo wspólnie z uczestnikiem, zgodnych z zainteresowaniami studenta.

Strona przedmiotu
3005-LU9-POSKAPIT brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu
- (od 2023-10-01) Zajęcia fakultatywne

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)