Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kontynuacja nauki języka specjalności na 2M (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej)

Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Kontynuacja nauki języka specjalności na 2M
wybierz inną grupę

Plany zajęć grupy przedmiotów

Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023 2024
3005-KU8B brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Lektorat - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć studenci pracują z autentycznymi tekstami publicystycznymi, artystycznymi, naukowymi oraz specjalistycznymi, w tym: teksty literackie, teksty prasowe (reportaże, komentarze, felietony, wywiady, recenzje), teksty informacyjne (dot. kultury, edukacji, turystyki itd.), teksty reklamowe, wzory korespondencji służbowej, dokumenty i formularze, artykuły popularno-naukowe, referaty i prezentacje naukowe. Omawiane teksty będą podstawą do morfologicznych, syntaktycznych, słowotwórczych, leksykalnych ćwiczeń i tłumaczeń. Studenci pracują również z fragmentami filmów fabularnych, dokumentalnych i seriali, oraz wiadomościami, komentarzami i reportażami telewizyjnymi i radiowymi.

Strona przedmiotu
3005-KU8CZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Lektorat - 120 godzin
Rok akademicki 2024/25
  • Lektorat - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na lektoracie języka czeskiego na II roku studiów magisterskich studenci będą sie koncentrować na pracy z autentycznymi tekstami (publicystycznymi, artystycznymi, specjalistycznymi i oficjalnymi), które będą punktem wyjścia dla dyskusji i konwersacji oraz własnych pisemnych prac studentów (esej, opowiadanie). Jednocześnie studenci będą uzupełniać swoją wiedzę przy pomocy ćwiczeń morfologicznych, syntaktycznych i leksykalnych (z naciskiem na semantykę). Słuchacze będą się także zajmować tłumaczeniami z języka polskiego na czeski. Analiza wykonanych tłumaczeń obejmuje nie tylko identyfikacje błędów przekładowych, ale także analizę elementów charakterystycznych dla mowy oraz poprawności języka docelowego.

Strona przedmiotu
3005-KU8SE brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
  • Egzamin - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pełny opis:

Celem zajęć jest przypomnienie, utrwalanie i pogłębianie materiału gramatycznego, a także ćwiczenie trzech spośród podstawowych sprawności językowych: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego oraz mówienia. W trakcie zajęć studenci poznają leksykę związaną z nowymi kręgami tematycznymi, frazeologią i idiomatyką. Powinni rozwinąć umiejętności rozumienia tekstów artystycznych i naukowych, a także umiejętność pisania dłuższych tekstów, związanych z materiałem prezentowanym na zajęciach lektoratowych oraz zagadnieniami przekładu.

Strona przedmiotu
3005-KU8SLN brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
  • Lektorat - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rozszerzanie praktycznej znajomości języka słoweńskiego o treści związane z składnią, socjolingwistyką i translatologią. Utrwalenie już zdobytych wiadomości i kompetencji.

Strona przedmiotu
3005-KU8SLOW brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Lektorat - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

C2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów kończących naukę na kursie bardzo zaawansowanym.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)