Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe na I roku studiów licencjackich (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej)

Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe na I roku studiów licencjackich
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023
3005-KL2AK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma charakter wstępu do badań nad kulturami słowiańskimi z perspektywy antropologii kulturowej. Celem zajęć jest omówienie podstawowych problemów i pojęć tej dyscypliny, a także zagadnień z zakresu etnologii, socjologii i religioznawstwa. Przedmiot ma przybliżyć ponadto kwestie dotyczące metodologii badań kulturoznawczych.

Strona przedmiotu
3005-KL1DBAZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zarys dziejów i przemian kultur słowiańskich na Bałkanach. Zajęcia mają przybliżyć nie tylko wiedzę historyczną, ale także sposoby tworzenia wizji przeszłości. Punktem odniesienia jest współczesna kultura Serbii, Bułgarii, Macedonii i Czarnogóry, Chorwacji i SŁowenii. Kolejne wykłady starają się naświetlić procesy kształtowania się dziedzictwa kulturowego i systemów symbolicznych, które stały się podstawą tożsamości wymienionych narodów.

Strona przedmiotu
3005-KL1DCSZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wyład z historii polityczno-społecznej Czech i Słowacji.

Strona przedmiotu
3005-KL2JAT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest nauczenie studentów analizowania tekstów za pomocą narzędzi językoznawczych, zapoznanie ich z językoznawczymi paradygmatami badawczymi oraz wskazanie na różnice w badaniu tekstu w zależności od wyboru paradygmatu badawczego. W efekcie studenci będą umieli przeprowadzić prostą analizę językoznawczą tekstu na podstawie najważniejszych ujęć teoretyczno-metodologicznych stosowanych w językoznawstwie.

Strona przedmiotu
3005-WLAINT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Kurs internetowy - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przedstawia informacje z zakresu ochrony własności intelektualnej na poziomie podstawowym.

Strona przedmiotu
3005-KL3POETYKA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest łączenie wiedzy teoretycznoliterackiej z analizą tekstów z zakresu literatury. Kulturoznawczy charakter przedmiotu pozwoli na uwzględnianie tekstów nie tylko literackich oraz na stworzenie podstaw analizy kulturowej. Omawiane będą najważniejsze teorie analizy tekstów literackich oraz komunikacji słownej.

Strona przedmiotu
3005-KL2WARPIS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest pogłębienie praktycznych umiejętności konstruowania tekstu i świadomej, twórczej pracy ze słowem oraz tworzenia tekstów przede wszystkim o charakterze akademickim i popularyzatorskim. Metoda oparta na koncepcjach creative writing pomaga zarówno w doskonaleniu warsztatu (style i techniki pisania), jak i w rozwijaniu umiejętności twórczego myślenia. Znajomość praktycznych reguł skutecznie pomaga przełamać opór, jaki pojawia się często między fazą przygotowań a samym pisaniem. Podczas zajęć studenci i studentki poznają kolejne etapy tworzenia tekstu: od fazy wstępnej (pomysł, interpretacja tematu, porządkowanie zebranego materiału), przez proces pisania i związane z nim decyzje (dotyczące m.in. narracji, konwencji, początku, zakończenia itd.), po szlifowanie języka i stylu, elementy redakcji tekstu.

Strona przedmiotu
3005-KL1WDJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z problemami opisu języka naturalnego z perspektywy osób uczących języków słowiańskich. Z jednej strony prezentuje różne aspekty opisu systemu językowego istotne w kontekście slawistycznym, z drugiej wprowadza studentów w świat metod lingwistycznych. Przedmiot stanowi wstęp do zajęć poświęconych nauce języka kierunkowego oraz innych przedmiotów związanych z językoznawstwem.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)