Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatoria z historii kultury (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Historii Sztuki)

Jednostka: Instytut Historii Sztuki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Konwersatoria z historii kultury
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z
3105-ALS-KK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasadniczym materiałem źródłowym, na którym pracować będą uczestnicy

konwersatorium jest prasa kobieca. Podczas niektórych zajęć przewidziane

jest pochylenie się nad innymi materiałami, mające uzmysłowić

studentom/-kom jak wyglądała sytuacja prawna i społeczna kobiet na

podstawie fundamentalnych źródeł (np. prawnych) kształtujących ówczesną

kobiecą rzeczywistość. W przypadku prasy skupimy się na niemal

wszystkich jej odmianach i typach, które kształtowały wyobrażenia w XIX

w. Prasa kobieca jest widocznym świadectwem pozycji, oczekiwań

i stereotypów, którym były poddawane kobiety w stale przeobrażającym się

„długim wieku dziewiętnastym”.

Strona przedmiotu
3105-LALSE-KK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasadniczym materiałem źródłowym, na którym pracować będą uczestnicy

konwersatorium jest prasa kobieca. Podczas niektórych zajęć przewidziane

jest pochylenie się nad innymi materiałami, mające uzmysłowić

studentom/-kom jak wyglądała sytuacja prawna i społeczna kobiet na

podstawie fundamentalnych źródeł (np. prawnych) kształtujących ówczesną

kobiecą rzeczywistość. W przypadku prasy skupimy się na niemal

wszystkich jej odmianach i typach, które kształtowały wyobrażenia w XIX

w. Prasa kobieca jest widocznym świadectwem pozycji, oczekiwań

i stereotypów, którym były poddawane kobiety w stale przeobrażającym się

„długim wieku dziewiętnastym”.

Strona przedmiotu
3105-BEWS-KK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą poświęcone problematyce kontaktów

cywilizacji śródziemnomorskiej z ludami wewnątrz

Europy w starożytności. Szczególną rolę będzie

odgrywało pytanie, co powodowało, że jedna ze stron

dążyła do tych kontaktów

Strona przedmiotu
3105-BWS-KK1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą poświęcone problematyce kontaktów

cywilizacji śródziemnomorskiej z ludami wewnątrz

Europy w starożytności. Szczególną rolę będzie

odgrywało pytanie, co powodowało, że jedna ze stron

dążyła do tych kontaktów

Strona przedmiotu
3105-DKHM-KK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs oferuje wprowadzenie do dziejów Hiszpanii muzułmańskiej do upadku kalifatu kordobańskiego.

Strona przedmiotu
3105-DZKH-KK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs oferuje wprowadzenie do dziejów Hiszpanii muzułmańskiej i Afryki Północnej od upadku kalifatu kordobańskiego aż do upadku Granady w 1492 r.

Strona przedmiotu
3105-FAWR-KK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3105-FAWS-KK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium będzie poświęcone ujętym porównawczo historii

politycznej, religijnej oraz historii kultury Francji i Anglii w pełnym i

późnym średniowieczu.

Przedmiotem szczególnego zainteresowania będą:

wzajemne związki polityczne i kulturowe Francji za panowania

Kapetyngów i pierwszych Walezjuszy z Anglią pod rządami

francuskiej dynastii Plantagenetów; ewolucja ustrojowa monarchii we

Francji i w Anglii; zakres władzy królewskiej w obu krajach, stosunki

językowe i kultura literacka we Francji i w Anglii na tle politycznym i

społecznym; społeczeństwo francuskie i angielskie w dobie Wojny

Stuletniej i Wojny Dwóch Róż.

Strona przedmiotu
3105-LHUO-KK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium dotyczy historii ubioru, a przedmiotem analizy są wybrane dzieła sztuki od starożytności do końca XIX wieku.

Strona przedmiotu
3105-KW-KK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

To w dużej mierze otaczające nas wizualizacje – filmy,

fotografia, malarstwo, karykatury, sztuka użytkowa etc. -

kształtują naszą pamięć, prywatną i zbiorową o przeszłości.

Dotyczy to również (a może przede wszystkim) XX wieku,

zarówno z racji jego historycznej bliskości, kumulacji wydarzeń

(w tym dwóch traumatycznych wojen), jak i rewolucji

technologicznej, radykalnie zmieniającej i globalizującej

również przekaz wizualny. W ramach jednych, trwających

semestr zajęć nie jest oczywiście możliwe pokazanie i

przeanalizowanie wszystkich nośników, zjawisk i tematów

związanych z historią wizualną (visual history) XX wieku.

Konieczne było ograniczenie do najbardziej charakterystycznych

problemów (np. wojny, systemy autorytarne/totalitarne etc.), ale

pokazanych na możliwie szerokiej palecie przykładów

(audio)wizualnych (fotografia, malarstwo, karykatura, film…).

Strona przedmiotu
3105-LHWZB-KK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia posłużą za wprowadzenie do analizy księgozbioru

–kolekcji książek – jako fenomenu z zakresu historii kultury.

Każda biblioteka była i jest osobnym projektem – do czego

pozwala dotrzeć, co chciano osiągnąć za jej pomocą?

Omówienie zachowanych lub zrekonstruowanych

księgozbiorów gromadzonych w okresie nowożytnym

(XVI–XVIII w.) oraz ich dalszych losów pozwoli przedstawić

wczesnonowożytne praktyki kolekcjonerskie i zrozumieć, jak

pojedyncze książki łączone były w zbiory, jakie funkcje im

przypisywano, kto, dlaczego i jak gromadził książki w epoce

nowożytnej oraz w jaki sposób dawne praktyki biblioteczne

doprowadziły do uformowania współczesnej instytucji

biblioteki. Zajęcia zapewnią wgląd w nowożytną kulturę

intelektualną, a także pozwolą dostrzec elementy ciągłości i

tradycji przechowane w praktykach współczesnych.

Strona przedmiotu
3105-IIRZ-KK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3105-IIRZ-KK1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3105-JMTO-KK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza najważniejszych obrazów historycznych Jana

Matejki. Refleksja nad uwiecznionymi tam postaciami oraz

zależnościami pomiędzy nimi, a także nad kontekstem

historycznym poszczególnych przedstawień.

Strona przedmiotu
3105-KIRS-KK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Materiałem źródłowym wykorzystywanym przez uczestników

konwersatorium będą karykatura i rysunek satyryczny. W trakcie zajęć

studenci zapoznają się z wybranymi pracami autorów tworzących w XIX i

na początku XX w. Oprócz zajęć o charakterze przeglądowym, niektóre

spotkania zostaną w całości poświęcone karykaturze odnoszącej się do

konkretnych wydarzeń i tematów z omawianego okresu, takim jak obraz

kobiet, rewolucja roku 1905 czy I wojna światowa.

Strona przedmiotu
3105-KIMWS-KK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem zajęć będzie funkcjonowanie wielkich klasztorów w

średniowiecznej Europie i ich związki z władzą monarszą, ze

szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień: rola

klasztorów w kształtowaniu i rozwoju podstaw ideowych władzy

monarszej w średniowiecznej Europie, królewski kult świętych i

relikwii, mecenat artystyczny władców w wielkich królewskich

opactwach, klasztory jako miejsca pamięci historycznej i jej tworzenia.

Strona przedmiotu
3105-KNMP-KK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład będzie poświęcony omówieniu genezy kultu Najświętszej Marii Panny w świecie chrześcijańskim oraz jego rozwojowi, ewolucji i przejawom w Europie łacińskiej od początku historii Kościoła chrześcijańskiego w świecie rzymskim aż do późnego średniowiecza.

Przedmiotem szczególnego zainteresowania będą:

narodziny kultu Najświętszej Marii Panny w najstarszych wspólnotach chrześcijańskich, jego rozwój w Cesarstwie Rzymskim i w świecie zachodnim po upadku imperium; wpływ kultu Marii w Bizancjum i w Rzymie na religijność w Europie karolińskiej i ottońskiej; przejawy kultu Marii w Europie łacińskiej w IX-XI wieku; sztuka sakralna związana z kultem Marii w Europie łacińskiej, teologia i liturgia maryjna w Kościele zachodnim od IX do XIII w.; cuda Najświętszej Marii Panny w kulturze religijnej, politycznej i społecznej Europy średniowiecznej; kult Najświętszej Marii Panny w Polsce średniowiecznej.

Strona przedmiotu
3105-KNMP-KK1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład będzie poświęcony omówieniu genezy kultu Najświętszej Marii Panny w świecie chrześcijańskim oraz jego rozwojowi, ewolucji i przejawom w Europie łacińskiej od początku historii Kościoła chrześcijańskiego w świecie rzymskim aż do późnego średniowiecza.

Przedmiotem szczególnego zainteresowania będą:

narodziny kultu Najświętszej Marii Panny w najstarszych wspólnotach chrześcijańskich, jego rozwój w Cesarstwie Rzymskim i w świecie zachodnim po upadku imperium; wpływ kultu Marii w Bizancjum i w Rzymie na religijność w Europie karolińskiej i ottońskiej; przejawy kultu Marii w Europie łacińskiej w IX-XI wieku; sztuka sakralna związana z kultem Marii w Europie łacińskiej, teologia i liturgia maryjna w Kościele zachodnim od IX do XIII w.; cuda Najświętszej Marii Panny w kulturze religijnej, politycznej i społecznej Europy średniowiecznej; kult Najświętszej Marii Panny w Polsce średniowiecznej.

Strona przedmiotu
3105-KRS-KK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3105-KRS-KK1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3105-LTS-KK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3105-LTS-KK1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3105-PWNE-KK1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest prześledzenie wzajemnych kontaktów oraz historycznych uwarunkowań określających miejsce i pozycję państwa polsko-litewskiego w nowożytnej Europie. Zagadnienie to analizowane będzie przede wszystkim w kontekście wybranych zjawisk z zakresu historii kultury – rozpatrywanych na tle zasadniczych przemian społecznych i gospodarczych.

Strona przedmiotu
3105-PWNEU-KK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest prześledzenie wzajemnych kontaktów oraz historycznych uwarunkowań określających miejsce i pozycję państwa polsko-litewskiego w nowożytnej Europie. Zagadnienie to analizowane będzie przede wszystkim w kontekście wybranych zjawisk z zakresu historii kultury – rozpatrywanych na tle zasadniczych przemian społecznych i gospodarczych.

Strona przedmiotu
3105-PP-KK
Prasa polska w XIX wieku (od 2024-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z bogatym i interesującym dorobkiem dziewiętnastowiecznej prasy polskiej.

W trakcie konwersatorium uczestnicy zapoznają się min. z dziewiętnastowieczną prasą informacyjną, kobiecą czy satyryczną.

Strona przedmiotu
3105-PP-KK1
Prasa polska w XIX wieku (od 2024-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z bogatym i interesującym dorobkiem dziewiętnastowiecznej prasy polskiej.

W trakcie konwersatorium uczestnicy zapoznają się min. z dziewiętnastowieczną prasą informacyjną, kobiecą czy satyryczną.

Strona przedmiotu
3105-PRL-KK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Polska Rzeczpospolita Ludowa, popularnie nazywana

„Peerelem” jest okresem (pozornie) zamkniętym. Pozornie, gdyż

w dalszym ciągu żyją ( i jeszcze długo żyć będą) ludzie nie tylko

urodzeni, ale i w pełni socjalizowani w tamtych czasach. Okres

ten pozostawił po sobie również olbrzymią i zróżnicowaną

spuściznę materialną i niematerialną, wciąż jest punktem

politycznych czy kulturowych odniesień, odgrywa też istotną

rolę w pamięci zbiorowej. Celem konwersatorium będzie

prezentacja, omówienie i przedyskutowanie drobnego tylko

wycinka zagadnień związanych z PRL. Wybrano tematy

powiązane z szeroko rozumianą historią kultury – od kultury

politycznej po kulturę pamięci. Podstawą dyskusji będą

zróżnicowane dokumenty kultury – memuarystyka, film

dokumentalny, fotografia, karykatury, pocztówki, malarstwo czy

w końcu analiza przestrzeni publicznej.

Strona przedmiotu
3105-LSZG-KK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia prezentujące sztukę w Gdańsku przełomu XVI i XVII wieku z uwzględnieniem społecznej, ekonomicznej, politycznej i religijnej sytuacji miasta.

Strona przedmiotu
3105-WKK-KK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem zajęć będzie szeroko pojęta kultura monastyczna w

okresie od X do XII stulecia wraz z elementami ówczesnej

mniszej pobożności. W trakcie kursu omówione zostaną

zagadnienia związane z historią monastycyzmu w pełnym

średniowieczu (w tym dzieje reformy monastycznej w X stuleciu

oraz przemiany w życiu klasztornym w X–XII w.), cechy

charakterystyczne dla pobożności ówczesnych mnichów (m.in.

ideały monastyczne, kult dziewictwa, kult Najświętszej Marii

Panny) oraz codzienność w średniowiecznym klasztorze (np.

zwyczaje żywieniowe, ubiór, higiena). W trakcie spotkań osoby

studiujące zapoznają się z różnymi typami źródeł (m.in. kazania,

hagiografia, reguła monastyczna, kronika klasztorna)

wykorzystywanych w badaniach nad średniowiecznym

monastycyzmem.

Wspólna analiza i dyskusja nad wybranymi źródłami (z

wykorzystaniem literatury pomocniczej) będą głównymi

metodami dydaktycznymi, które pomogą w scharakteryzowaniu

zjawisk w kulturze monastycznej i historii Kościoła w tymże

okresie.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)