Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historii Sztuki (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Historii Sztuki)

Jednostka: Instytut Historii Sztuki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historii Sztuki
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023 2024Z 2024
3105-ICIC-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

An introductory course offering an overview of the main problems of classical Islam.

Strona przedmiotu
3105-PKSZA-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3105-ASEME-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3105-AEH-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3105-LDIK-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przyjrzenie się, w jaki sposób muzyka klasyczna jest prezentowana w filmie, zwłaszcza w kinie artystycznym. Będą nas interesowały dzieła, które w ciekawy sposób problematyzują temat muzyki poważnej w kontekście kultury współczesnej.

Strona przedmiotu
3105-DKHM-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs oferuje wprowadzenie do dziejów Hiszpanii muzułmańskiej do upadku kalifatu kordobańskiego.

Strona przedmiotu
3105-AAMC-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This introductory and interdisciplinary course requires

no background in architectural history. It addresses the

problems of the place of architecture in modern

systems of the visual arts and contemporary visual

culture. The history of modern and contemporary

architecture (from 1800 to the present) is closely

related to the history of painting, sculpture,

photography, film, and performance.

photography, film, and performance.

Strona przedmiotu
3105-HPWS-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład będzie poświęcony omówieniu historii Paryża w średniowieczu: od schyłku epoki gallorzymskiej do XV wieku, z uwzględnieniem zmienności jego znaczenia politycznego w Królestwie Franków, a potem Królestwie Francji; miejsca Paryża w historii religijnej, społecznej i gospodarczej oraz historii kultury i sztuki średniowiecznej Francji.

Strona przedmiotu
3105-HNZPLW brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zarys dziejów sztuki polskiej od około 1760 do 1939 roku. Celem wykładu będzie prezentacja najważniejszych zagadnień architektury i sztuk pięknych.

Strona przedmiotu
3105-HNPWOWE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład prezentujący zarys dziejów europejskiej sztuki nowożytnej. Tematyka zajęć koncentruje się na tych obszarach, okresach i tendencjach w sztuce od początków XV wieku, które najbardziej zaważyły na jej rozwoju. Największa uwaga poświęcona jest sztuce włoskiej, z zaakcentowaniem zagadnień przełomowych i mających znaczące konsekwencje dla innych obszarów. Prezentowane są również wybrane zjawiska ze sztuki innych krajów i regionów. Szerzej omawiana jest działalność niektórych artystów. Pominięte są natomiast niektóre zagadnienia, na temat których istnieje współczesna literatura w języku polskim.

Strona przedmiotu
3105-LLKHM-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ten jest wprowadzeniem do historii muzyki dla studentów, którzy niekoniecznie mają wykształcenie muzyczne. Skupimy się na najwybitniejszych europejskich kompozytorach od XVIII wieku do początku XX wieku.

Strona przedmiotu
3105-LEAR-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

La séquence des conférences présente l’Europe artistique en mouvement à travers tout le XVIIIe siècle, ses pricipaux artistes et les lieux de rencontre pour tout le Art World. Voyageant les Europens découvrent leurs pays propres ainsi que les phénomènes naturels inconnus (volcans, glaciers, haute montagne etc.), les vestiges des cultures anciennes, les trésors artistiques dans les musées qui s’ouvrent, etc.

Tout le cours sera donné sous format des vidéoconférences Google Meet [online].

Strona przedmiotu
3105-LIW-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas planowanego wykładu zostanie zaprezentowana

szeroka paleta zagadnień – od ogólnej wiedzy na temat wojen

(teoria wojen, ich powody, zagadnienia polityczne, społeczne,

kulturowe i ekonomiczne) przez takie zjawiska masowe jak

migracje przymusowe czy nieformalna ekonomia po tematy

szczegółowe (np. życie codzienne w III Rzeszy czy podczas

powstania warszawskiego). Część spotkań zostanie poświęcona

tematom związanym z polską pamięcią o II wojnie światowej i

jej skutkach (m.in. wrzesień 1939 r., wypędzenia i migracje

przymusowe, Kresy Wschodnie, folksdojcze). Poszczególne

tematy zostaną zaprezentowane na tle podobnych zjawisk w

historii powszechnej.

Strona przedmiotu
3105-LMSZWR-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony prezentacji koncepcji sztuki we wczesnym romantyzmie niemieckim: Wackemrodera i Tiecka, romantyków jenajskich (Fr. Schlegel, Novalis), aż po filozofię sztuki Hegla.

Strona przedmiotu
3105-PIMWP-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas planowanego wykładu zostaną zaprezentowane różnorodne aspekty polskiej pamięci i polityki historycznej w XX wieku, zarówno w Dwudziestoleciu międzywojennym, jak w PRL czy po 1989 r.

The aim of the planned lecture is presentation of the complex processes, connected with the Polish collective memory in the 20th century, both in the interwar period, in the communist Poland and after 1989

Strona przedmiotu
3105-POCHWI brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje najważniejsze informacje z zakresu ochrony własności intelektualnej na poziomie ogólnym.

Strona przedmiotu
3105-LPODZK-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot stanowi wprowadzanie do problematyki prawnej

regulacji twórczości artystycznej, sztuk pięknych oraz

dziedzictwa kulturowego. Celem zajęć jest przybliżenie

znaczenia instrumentów i instytucji prawnych, kontekstu ich

powstania oraz współczesnych problemów związanych z

ochroną dziedzictwa kulturowego.

Strona przedmiotu
3105-LPWDZA-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład „Prawo w działalności artystycznej i wystawienniczej”

stanowi wprowadzenie do problematyki wzajemnych relacji

pomiędzy światem sztuki a prawem, z którymi spotykają się na

co dzień uczestnicy życia artystycznego.

Strona przedmiotu
3105-LRKS-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład będzie poświęcony omówieniu genezy kultu świętych i relikwii w świecie chrześcijańskim oraz jego rozwojowi, ewolucji i przejawom w Europie łacińskiej od początku historii Kościoła chrześcijańskiego w świecie rzymskim aż do późnego średniowiecza.

Przedmiotem szczególnego zainteresowania będą:

narodziny kultu świętych i relikwii w najstarszych wspólnotach chrześcijańskich, jego rozwój w Cesarstwie Rzymskim i w świecie zachodnim po upadku imperium; wpływ kultu świętych i relikwii w Bizancjum i w Rzymie na religijność w Europie karolińskiej i ottońskiej; przejawy kultu świętych i relikwii w Europie łacińskiej w IX-XI wieku; sztuka sakralna związana z kultem świętych i relikwii w Europie łacińskiej, liturgia związana z kultem świętych i relikwii w Kościele zachodnim od IX do XIII w.; cuda w kulturze religijnej, politycznej i społecznej Europy średniowiecznej; kult świętych i relikwii w Polsce średniowiecznej.

Strona przedmiotu
3105-SWS-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu zaprezentowanie zjawisk, poglądów, pojęć i

terminów związanych z szeroko rozumianą średniowieczną

seksualnością. Polskie przekazy źródłowe zostaną omówione na

szerokim tle porównawczym Europy średniowiecznej.

Strona przedmiotu
3105-SWSS-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu zaprezentowanie zjawisk, poglądów, pojęć i

terminów związanych z szeroko rozumianą średniowieczną

seksualnością. Polskie przekazy źródłowe zostaną omówione na

szerokim tle porównawczym Europy średniowiecznej.

Strona przedmiotu
3105-LSZI-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3105-TAH1416-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lectures will focus on fundamental change in theory of architecture and in methods of conceptualizing the built form in early modern period, as well as on diverse narratives concerning history of architecture and vernacular building.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)