Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminaria (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Historii Sztuki)

Jednostka: Instytut Historii Sztuki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023
3105-LPROSLICIL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Proseminarium - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proseminarium z zakresu historii sztuki nowoczesnej i współczesnej polskiej i powszechnej. Ramy chronologiczne obejmują okres od ostatniej ćwierci XIX wieku do końca XX stulecia. Szczegółowy program zajęć zostanie ustalony wspólnie ze studentami na początku semestru.

Strona przedmiotu
3105-PROSLICL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Proseminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proseminarium z zakresu historii sztuki nowoczesnej i współczesnej polskiej i powszechnej. Ramy chronologiczne obejmują okres od ostatniej ćwierci XIX wieku do końca XX stulecia. Szczegółowy program zajęć zostanie ustalony wspólnie ze studentami na początku semestru.

Strona przedmiotu
3105-PROSJA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Proseminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem proseminarium jest przygotowanie do samodzielnego pisania prac naukowo-badawczych z zakresu historii sztuki, zwłaszcza średniowiecznej.

Strona przedmiotu
3105-PROSLICMH
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Proseminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proseminarium z zakresu sztuki nowożytnej ze szczególnym naciskiem na kolekcjonerstwo, grafikę i jej związki z innymi dziedzinami sztuki. Tematyka poszczególnych spotkań zostanie dostosowana do zainteresowań i liczby uczestników.

Strona przedmiotu
3105-PROSML
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Proseminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proseminarium umożliwia zdobywanie umiejętności pisania o sztuce współczesnej.

Strona przedmiotu
3105-PROSLICMS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Proseminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem studenta będzie poddanie szczegółowej analizie wybranego dzieła lub zjawiska artystycznego z wykorzystaniem warsztatu badawczego historyka sztuka.

Strona przedmiotu
3105-LPROSLICSZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Proseminarium - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem proseminarium jest przygotowanie do samodzielnego pisania prac naukowo-badawczych z zakresu historii sztuki nowoczesnej i współczesnej

Strona przedmiotu
3105-LPROSLICZG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Proseminarium - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proseminarium licencjackie. Kontekst dzieła sztuki w średniowieczu

Tematem zajęć będzie analiza dzieła w odnoszeniu do pierwotnego kontekstu powstania, przy uwzględnieniu uwarunkowań historycznych, kulturowych i innych, mających wpływ na jego ostateczny kształt.

Strona przedmiotu
3105-PROSWYAR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Proseminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium magisterskie w zakresie sztuki nowoczesnej, przede wszystkim sztuk plastycznych, muzealnictwa i piśmiennictwa o sztuce od połowy XVIII wieku do początków XX stulecia.

Strona przedmiotu
3105-PROSMGRGS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Proseminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proseminarium wyższe z zakresu sztuki nowoczesnej i

współczesnej (polskiej i powszechnej) przygotowujące

do pisania pracy seminaryjnej w ramach studiów

magisterskich.

Strona przedmiotu
3105-PROSEMJA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Proseminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem Seminarium jest przygotowanie do samodzielnej pracy naukowej z zakresu historii sztuki średniowiecznej.

Strona przedmiotu
3105-PROSWYZMCZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Proseminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium skierowane do osób zainteresowanych historią architektury i urbanistyki od schyłku osiemnastego wieku po lata 80. dwudziestego wieku i jej ideologicznych, społecznych i estetycznych uwarunkowań.

Strona przedmiotu
3105-PROSWYML
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Proseminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia łączą formę prezentacji i dyskusji. Opierają się na pracy z tekstem oraz analizie prezentowanych dzieł sztuki. Prowadzą do napisania pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
3105-PROSMW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Proseminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium magisterskie z dziedziny nowożytnej sztuki i kultury polskiej oraz powszechnej (w zakresie sztuk plastycznych oraz urbanistyki, architektury i budownictwa a także rzemiosła artystycznego, historii kultury materialnej i ikonografii), dla chętnych – ze szczególnym uwzględnieniem tematyki kultury artystycznej Warszawy i Mazowsza.

Strona przedmiotu
3105-PROSWYZJZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Proseminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium w zakresie:

1) historii sztuki i kultury dawnej, głównie późnośredniowiecznej i nowożytnej (XIV–XVIII w.)

2) metodologii historii sztuki

3) historii filozofii, teorii i historiografii sztuki, głównie późnośredniowiecznej i nowożytnej (XIV–XVIII w.)

4) historii i teorii kolekcjonerstwa i muzealnictwa

5) muzeologii

6) recepcji sztuki i kultury dawnej w późniejszych wiekach (po współczesność)

Strona przedmiotu
3105-PROSMGRJK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Proseminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Punktem ciężkości proponowanego seminarium jest szeroko rozumiana historia kultury w XX wieku (mile widziane osoby zajmujące się zarówno ostatnimi dekadami XIX stulecia, jak i XXI w.) na tle - społecznym, politycznym, gospodarczym etc. - dziejów Polski i powszechnych. Możliwe jest przygotowywanie prac dyplomowych o bardzo szerokim wachlarzu tematycznym, od analizy źródeł wizualnych (np. karykatur, fotografii) i analizy przestrzeni publicznej/krajobrazu kulturowego, przez różne aspekty badań nad kulturami wizualnymi i polityką historyczną, po problemy związane z szeroko rozumianą codziennością.

Strona przedmiotu
3105-PROSWYZJS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Proseminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem seminarium jest sztuka kręgu Kościoła wschodniego i jej doktryna, jak również jej recepcja w XIX i XX wieku, a także we współczesności, a ponadto kwestie związane z obecnością dzieł sztuki dawnej w kolekcjach muzealnych.

Strona przedmiotu
3105-PROSWYZRK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Proseminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium z dziejów teorii sztuki, estetyki i szeroko pojętej literatury o sztuce, ze szczególnym uwzględnieniem refleksji nad sztukami i metodologią historii sztuki w Anglii i Niemczech w XVIII-XXI wieku.

Strona przedmiotu
3105-PROSMWYT
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Proseminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wspólna lektura i interpretacja wybranych fragmentów

nowożytnych diariuszy podróży po krajach Europy

Zachodniej (głównie w celach edukacyjnych oraz

dyplomatycznych) będzie miała na celu poznanie reakcji

mieszkańców Rzeczypospolitej, którym przyszło się

zetknąć z nieznaną wcześniej rzeczywistością, oraz

zrekonstruowanie sposobu postrzegania przez nich

zróżnicowanych kulturowo-cywilizacyjnych realiów (a ten

z pewnością ewoluował). Formułowane przy okazji

komentarze i oceny będą ważną wskazówką dla

zrozumienia różnic kulturowych w obrębie Starego

Kontynentu.

Strona przedmiotu
3105-SEMLICKMD
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program seminarium poświęcony jest wybranym aspektom sztuki i kultury późnego średniowiecza i epoki nowożytnej. Wśród poruszanych zagadnień dużo miejsca będą zajmowały problemy związane z rolą koloru w dziełach sztuki oraz powiązanymi z nimi kwestiami technologicznymi

Strona przedmiotu
3105-SEMLICKM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program seminarium poświęcony jest wybranym aspektom sztuki i kultury późnego średniowiecza i epoki nowożytnej. Wśród poruszanych zagadnień dużo miejsca będą zajmowały problemy związane z rolą koloru w dziełach sztuki oraz kwestiami technologicznymi.

Strona przedmiotu
3105-SEMLICPMH
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia seminaryjne poświęcone zagadnieniom związanym ze

sztuką nowożytną, a w szczególności z grafiką, dawną książką

drukowaną i jej oprawą oraz rzemiosłem artystycznym. Celem

kursu jest rozwijanie warsztatu historyka sztuki i przygotowanie

pracy licencjackiej.

Strona przedmiotu
3105-LSEMLICJB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3105-LSEMLICDMH
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program seminarium poświęcony jest rozmaitym aspektom

sztuki i kultury późnego średniowiecza i epoki nowożytnej

ze szczególnym uwzględnieniem grafiki, książki

drukowanej i rzemiosła artystycznego.

Strona przedmiotu
3105--LSEMLICDCZG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium adresowane jest do Studentów/Studentek

zainteresowanych sztuką nowoczesną powszechną i polską

od końca XIX w. do lat 60. XX ze szczególnym

uwzględnieniem szeroko rozumianej tematyki żydowskiej.

Zaproponowane przez Studentów/Studentki lub

zasugerowane przez prowadzącą zagadnienia staną się

punktem wyjścia do stworzenia referatu, a następnie

pisemnej pracy. Zajęcia mają na celu przygotowanie

Studentów/Studentki do samodzielnego przygotowania prac

naukowych z zakresu sztuki nowoczesnej i do publicznych

wystąpień naukowych oraz udoskonalenie krytycznej

analizy i interpretacji różnych rodzajów dzieł sztuki podczas

bezpośredniego kontaktu z nimi.

Strona przedmiotu
3105-SELICDMCZG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium adresowane jest do Studentów/Studentek

zainteresowanych sztuką nowoczesną powszechną i polską

od końca XIX w. do lat 60. XX ze szczególnym

uwzględnieniem szeroko rozumianej tematyki żydowskiej.

Zaproponowane przez Studentów/Studentki lub

zasugerowane przez prowadzącą zagadnienia staną się

punktem wyjścia do stworzenia referatu, a następnie

pisemnej pracy. Zajęcia mają na celu przygotowanie

Studentów/Studentki do samodzielnego przygotowania prac

naukowych z zakresu sztuki nowoczesnej i do publicznych

wystąpień naukowych oraz udoskonalenie krytycznej

analizy i interpretacji różnych rodzajów dzieł sztuki podczas

bezpośredniego kontaktu z nimi.

Strona przedmiotu
3105-SEMLICDWSZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium licencjackie przeznaczone jest dla wszystkich studentów i studentek, których zainteresowania skupione są wokół sztuki nowoczesnej i współczesnej

Strona przedmiotu
3105-LSEMLICDZG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia przygotowujące do samodzielnego opracowania i zaprezentowania zagadnienia naukowego z zakresu historii sztuki dawnej.

Strona przedmiotu
3105-LSEMLICBS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3105-SEMLICJB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Najważniejszym celem zajęć będzie doprecyzowanie zainteresowań Uczestniczek i Uczestników, sformułowanie tematu i głównych tez pracy licencjackiej, a następnie wspólne wypracowanie odpowiedniego aparatu naukowego oraz metodologicznego.

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia prowadzone są zdalnie na platformie Google Meet. Materiały do zajęć zamieszczane są na Dysku Google.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)