Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oferta przedmiotowa jednostki Wydział Socjologii

Jednostka: Wydział Socjologii Wymienione są te przedmioty, które są oferowane dla wybranej jednostkę oraz jej podjednostek.
wybierz inną powiązane grupy przedmiotów Kliknij powiązane grupy przedmiotów, aby wyświetlić listę grup przedmiotów zdefiniowanych przez tę jednostkę (czyli np. przedmioty obowiązkowe dla I roku).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z 2024L
3500-FAKL-WUBU brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia podejmują temat wykorzystywania wskaźników ubóstwa

jako narzędzia kształtowania unijnej polityki walki z ubóstwem.

Będziemy je analizować jako element szerszego „laboratorium

rządzenia” (Bruno 2008) – instrumentarium stosowanego przez

różne agendy unijne do negocjowania treści tej polityki oraz

realizacji własnych interesów. Będziemy zwracać uwagę zarówno

na proces dochodzenia do konsensusu wokół definicji

poszczególnych wskaźników oraz tego czego na temat ubóstwa w

UE pozwalają się dowiedzieć poszczególne wskaźniki, a jakich

elementów zjawiska nie pozwalają uchwycić; jak również na to jak

wskaźniki wykorzystywane są do wywierania presji na państwa

członkowskie, by poprawiały swoje wyniki w obszarze ubóstwa. Do

udziału w zajęciach nie jest potrzebna zaawansowana znajomość

metod statystycznych – będziemy pracować nad krytycznymi

kompetencjami analitycznymi uniwersalnymi dla osób zajmujących

się badaniami społecznymi.

Strona przedmiotu
3500-FAKL-ANT20 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3500-FAKL-HAJS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wiemy już, że by pieniądz był w obiegu nie musi być monetą i banknotem, ani nawet kartą magnetyczną, nie musi być uwiarygodniony przez bank centralny, a kwestia wypłacalności tego, kto pieniądz bierze oraz tego, kto pieniądz pomnaża jest względna. Celem zajęć jest poznanie i dyskusja o socjologicznych perspektywach rozumienia pieniądza i socjologicznych diagnozach jego współczesnych manifestacji.

Strona przedmiotu
3500-FAKM-ZŁOTY brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3500-ADI-MBE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs dedykowany studentom z wcześniejszą znajomością podstaw obsługi pakietu SPSS. Zajęcia o analizie danych pochodzących z międzynarodowych, ilościowych badań edukacyjnych. Badania edukacyjne stanowią w Polsce jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się segmentów ilościowych badań społecznych realizowanych metodami reprezentacyjnymi. Stanowią one jednocześnie ciekawy materiał dydaktyczny, ze względu na różnorodność problemów metodologiczno-statystycznych, które na ich przykładzie można przedstawić i których znaczenie na ich przykładzie można zrozumieć, jak kwestia dostępność i rzetelność statystyk publicznych, specyfiki doboru prób, problematyki skalowania czy porównywalności wyników między krajami.

Strona przedmiotu
3500-ADI-OKZD brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium, w ramach którego uczestnicy wykorzystywać będą publicznie dostępne zbiory danych (głównie pochodzące z reprezentatywnych badań międzynarodowych) do prowadzenia własnych badań i analiz. Uczestnicy zajęć zapoznają się z najważniejszymi dostępnymi zbiorami danych oraz ich kolekcjami, możliwościami i ograniczeniami w ich wykorzystywaniu. Udział w zajęciach będzie również okazją do rozwinięcia umiejętności w zakresie wykorzystania zaawansowanego oprogramowania do prowadzenia analiz statystycznych, doboru właściwych technik analizy danych do konkretnych problemów badawczych, czy zapoznania się powszechnie stosowanymi w badaniach i statystyce międzynarodowej klasyfikacjami i systemami kodowania (klasyfikacje ISCO, ISCED, nomenklatura jednostek terytorialnych itp.).

Strona przedmiotu
3500-ADI-PADI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone przypomnieniu podstaw statystyki niezbędnych do przeprowadzenia prostej analizy danych sondażowych. Będzie także przypomnienie podstaw obsługi SPSS oraz omówienie podstawowych, najczęściej stosowanych w praktyce technik analizy danych i ich ograniczeń (budowanie prostych wskaźników, tabele dwuzmiennowe, regresja liniowa, regresja logistyczna).

Będą także omówione praktyczne problemy związane z wykorzystaniem danych z ilościowych badań społecznych: np. braki danych, odpowiedzi typu „trudno powiedzieć” i inne odpowiedzi wskazujące na unikanie przez respondentów poinformowania badaczy o swoich poglądach

Podstawą pracy na zajęciach będzie zbiór z międzynarodowych badań pt. European Values Study 2017.

Strona przedmiotu
3500-ADI-ZWPOL brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia przygotowują do analizy danych socjologicznych na poziomie ponadpodstawowym. Zajęcia są zorientowane na analizę zachowań wyborczych przy użyciu zróżnicowanych danych społecznych: danych zastanych (wyborczych) i sondaży wyborczych (PGSW i CBOS). Problemowa struktura zajęć jest przygotowaniem do samodzielnej analizy danych, przydatnych w pracy analityka. Problemy badawcze: 1) formowanie się preferencji wyborczych z wykorzystaniem danych zastanych, 2) analiza wyników wyborów w układzie przestrzennym (dane PKW), 3) zmiany w czasie postaw społecznych, 4) analiza braków danych i nie uczestnictwa, 5) tworzenie typologii (analiza skupień i analiza czynnikowa), 6) budowa modeli wyjaśniających, 7) wyjaśnianie – modele przyczynowe (regresja liniowa), 8) raport z analizy problemowej danych: postawienie problemu i jego wyjaśnienie. Pokazuje umiejętność prezentacji analizy danych sondażowych: jego struktury i sposobu prezentacji danych i zależności zorientowanych na odbiorcę.

Strona przedmiotu
3500-ADJ-ADJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów do metodologii jakościowej analizy treści. Kurs łączy trzy wątki: po pierwsze, wątek teoretyczny, w ramach którego zostaną przedstawione założenia teoretyczne leżące u podłoża analizy treści oraz zróżnicowanie typów jakościowej analizy treści; po drugie, wątek metodologiczny, w ramach którego omówimy kluczowe elementy metodologii analizy treści z naciskiem na pytania o to, kiedy można ją stosować, jak dobierać dane do analizy, co jest jednostką analizy. Dodatkowo, przyjrzymy się różnym strategiom prowadzenia analizy treści; po trzecie, wątek empiryczny, w ramach którego razem przejdziemy przez kolejne kroki procesu analizy z wykorzystaniem programu Atlas.ti: 1) przygotowanie danych do analizy; 2) sprecyzowanie pytań badawczych; 3) przygotowanie klucza kodowego; 4) proces kodowania w Atlas.ti; 5) analiza zakodowanego materiału; 6) prezentacja wyników.

Strona przedmiotu
3500-ADJ-MAXQDA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs przeznaczony dla osób planujących analizę wywiadów jakościowych (np. na potrzeby pracy magisterskiej). Celem zajęć jest rozwinięcie u osób studenckich umiejętności opanowania złożonego materiału badawczego, jakim jest wywiad jakościowy. W części teoretycznej omówimy metody badawcze i problemy epistemologiczne i etyczne analizy wywiadów. W części warsztatowej zrealizujemy projekty grupowe z wykorzystaniem jakościowej analizy treści oraz analizy dyskursu, korzystając z programu MAXQDA.

Strona przedmiotu
3500-ADJ-ATI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie się i nauka

użytkowania narzędzia Atlas.Ti z rodzaju

oprogramowania CAQDAS (Computer Assisted

Qualitative Data Analysis), służących do analizy

danych jakościowych, w tym materiałów

tekstowych, wizualnych oraz audiowizualnych.

Uczestnicy i uczestniczki zajęć dowiedzą się, jak

przeprowadzić proces kodowania, analizy oraz

interpretacji materiału empirycznego w programie

Atlas.Ti, w tym podejmując zagadnienia

zarządzania danymi w projekcie, technicznym

aspektem kodowania, tworzeniem schematów

kodowania i smart-kodów, jak również analizą

współwystępowania oraz wizualizacją sieci

powiązań semantycznych w materiale

empirycznym.

Strona przedmiotu
3500-ADJ-2MAX brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć będzie praktyczna nauka zastosowania programu MAXQDA do jakościowej analizy danych. Uczestnicy poznają sposoby pracy z programem podczas jakościowej analizy treści z różnych źródeł: wywiadów, materiałów wizualnych, materiałów prasowych, treści internetowych (Twitter, strony internetowe, etc.). Studenci poznają zastosowanie kluczowych funkcji programu do przeprowadzenia takich analiz krok po kroku. Zdobyte w ten sposób umiejętności będą mogły zostać wykorzystane zarówno w naukowych, jak i komercyjnych badaniach społecznych.

Strona przedmiotu
3500-SCC-asn brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Algorytmy są wszędzie i gdy sprawnie działają zazwyczaj ich nie zauważamy. Wykorzystuje się je m. in. do oceny zdolności kredytowej, oceny kandydatów do pracy, targetowania reklam czy zapobiegania atakom terrorystycznym. Są tak powszechne, bo pozwalają na uproszczenie skomplikowanych zjawisk i przetworzenie ogromnej ilości danych, ułatwiając podejmowanie decyzji. Wbrew pozorom nie są to jednak neutralne i obiektywne narzędzia, które wyłącznie usprawniają zarządzanie złożonymi problemami.

Celem zajęć jest przyjrzenie się temu jak tworzone są algorytmy, na jakich zasadach działają oraz jakie są społeczne i polityczne konsekwencje ich użycia. Nacisk położymy na odsłanianie założeń wartościujących, które leżą u podstaw wybranych algorytmów. Skupimy się również na generowanych przez nie zagrożeniach: wzmacnianiu nierówności, utrudnianiu demokratycznej kontroli procesów politycznych, ingerencji w prywatność.

Strona przedmiotu
3500-SCC-ADR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 45 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Warsztaty - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia stanowią wprowadzenie do języka R. Ich celem jest przedstawienie najważniejszych cech tego języka, pokazanie najbardziej użytecznych pakietów i ich zastosowań w analizie danych ilościowych oraz wskazanie innych możliwości oferowanych przez to oprogramowanie. Zajęcia będą prowadzone z użyciem oprogramowania RStudio

Strona przedmiotu
3500-SIS-ADR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3500-JIS-2-ADP-SWIAT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma na celu przedstawienie praktycznych zastosowań metod i narzędzi badawczych Krytycznej Analizy Dyskursu (KAD) w zakresie analizy dyskursu publicznego, w szczególności tekstów medialnych dotyczących aktualnych wydarzeń w sferze publicznej na świecie. Zajęcia skupiają się na analizie opisów i ocen wybranych zdarzeń w różnych mediach (głównie obszaru anglojęzycznego) z uwzględnieniem kontekstu społeczno-polityczno-historycznego.

Strona przedmiotu
3500-JIS-2-APD-P-2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą kontynuacją kursu prowadzonego podczas I semestru.

Obszarem analizowanym podczas zajęć będą aktualne i ważne debaty społeczne, które toczone są we współczesnej Polsce. Zajęcia będą podzielone na trzy bloki tematyczne: 1) obyczajowość; 2) relacje obywatele/obywatelki-państwo; 3) tożsamość.

Studenci i studentki będą przygotowywać mini projekty badawcze polegające na analizie dyskursu publicznego na wybrany temat. Będzie to okazją do praktycznego przećwiczenia prowadzenia analiz dyskursu.

Materiał empiryczny poddawany analizie będą stanowiły: artykuły prasowe, programy telewizyjne, media społecznościowe, filmy, memy itp.

Strona przedmiotu
3500-JIS-2-APD-P-1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest dyskusja nad najbardziej aktualnymi problemami obecnymi w polskiej debacie publicznej z uwzględnieniem kontekstów, w jakich się pojawiają, grup, do których są skierowane i praktyk społecznych, jakie implikują.

W pierwszym semestrze skupimy się na panikach moralnych. Wyjdziemy od ich definicji i wyróżnieniu kryteriów definicyjnych. Następnie zastanowimy się, z jakimi panikami moralnymi mamy w Polsce do czynienia. Po zajęciach wprowadzających, na kolejnym spotkaniu zespół przedstawi wyniki swoich badań nad danym problemem społecznym.

Strona przedmiotu
3500-JIS-2-KON-PL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony jest roli języków i tekstów specjalistycznych jako czynników polaryzujących, a tym samym w pewnej mierze organizujących przestrzeń społeczną. Na konkretnych przykładach zobrazowane zostanie ich znaczenie w tworzeniu nowych wspólnot zawodowych i rozwoju/przekształcaniu tych już istniejących. Omówione zostaną ponadto uniwersalia i parametry analizy tekstów specjalistycznych oraz ich rola w ewaluacji wpływu tekstów na rozwój społeczeństw/rozwój cywilizacyjny.

Strona przedmiotu
3500-JIS-2-KON-PZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą poświęcone analizie specjalistycznego dyskursu o pamięci zbiorowej, która od początku XXI wieku stanowi jeden z podstawowych punktów odniesienia polskiej debaty publicznej. W ramach dyskusji seminaryjnej będziemy analizować węzłowe dla tego obszaru refleksji teksty naukowe i eseistyczne oraz poddawać je interpretacji, wykorzystując z jednej strony teorie analizy dyskursu, a z drugiej – studia nad pamięcią zbiorową.

Strona przedmiotu
3500-JIS-AKon brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach omawiane będą wybrane problemy i zjawiska charakterystyczne dla przebiegu interakcji ustnych, zarówno w obrębie jednej kultury, jak i w kontekstach międzykulturowych.

Strona przedmiotu
3500-SIS-ANKIK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład wprowadzający do badania efektywności ekonomicznej i społecznej interwencji społecznych zgodnie z koncepcją analizy kosztów i korzyści (cost-benefits analysis, CBA). CBA jest zbiorem metod służących do ilościowego porównywania i wyważania kosztów i korzyści uzyskiwanych/ponoszonych w związku z interwencja społeczną przez różne grupy, w tym zwłaszcza korzyści/kosztów o charakterze niematerialnym lub niewyrażalnych bezpośrednio w pieniądzu, a w konsekwencji prowadzących do oceny całościowej efektywności planowanych działań. Uczestnicy zajęć zapoznają się z podstawami teoretycznymi i głównymi pojęciami stosowanymi w CBA, oraz z głównymi stosowanymi w CBA metodami ilościowego szacowania wartości/kosztów interwencji społecznych. Kurs uwzględniać będzie również elementy mikroekonomii, których znajomość jest niezbędna dla właściwego rozumienia i stosowania koncepcji CBA.

Strona przedmiotu
3500-JIS-ALiR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program zajęć obejmuje wybrane zagadnienia z dziedziny

lingwistyki, analizy dyskursu oraz retoryki.

Strona przedmiotu
3500-FAKL-ACW brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach seminarium badania czasu wolnego (leisure studies) będą soczewką, przez którą

przyglądać się będziemy zróżnicowaniu społecznemu i kulturowemu. Jako pojęcie uwrażliwiające czas

wolny pozwala analizować zróżnicowanie w kontekście ekonomii moralnej, walk o uznanie,

dystynkcji, a także – paradoksalnie –nieoczywistych mechanizmów wykluczenia i przymusu.

Strona przedmiotu
3500-FAKL-ANTJ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematyka jedzenie jest jednym z klasycznych obszarów zainteresowania antropologii społecznej i kulturowej. Czynność jedzenia i wszystkie towarzyszące jej działania związane ze zdobyciem żywności, przygotowaniem potraw, ich konsumpcją – mogą być rozpatrywane z wielu punktów widzenia (ekonomii, struktury społecznej, tożsamości), zaś wszelkie zmiany zachodzące wokół „jedzenia” mogą być traktowane jako znaczące wskaźniki przemian społecznych.

Tematyka zajęć koncentrować się będzie wokół kuchni polskiej. Interesować nas będzie przede wszystkim symboliczny i tożsamościowy wymiar jedzenia (i związanych z nim tradycji „wokół stołu”). Proponowane zajęcia mają charakter wstępny i wprowadzający. Zależnie od zainteresowań uczestników przewiduję kontynuację zajęć o tej tematyce w kolejnych semestrach, w formie warsztatów badawczych. Na zakończenie tej edycji zajęć przewiduję zorganizowanie mini-konferencji.

Strona przedmiotu
3500-LICOB-ANT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 40 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia prezentują specyfikę myślenia antropologicznego, jego przemiany od momentu powstania antropologii jako dyscypliny naukowej oraz wybrane aspekty współczesnych badań antropologicznych. W trakcie zajęć studenci zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

1) istota spojrzenia antropologicznego na społeczeństwo i kulturę, subdyscypliny antropologii i jej relacje z innymi naukami społecznymi, humanistycznymi i przyrodniczymi,

2) rozwój kultury jako cechy ludzkiej, pojawienie się zróżnicowania kulturowego

3) historia refleksji nad zróżnicowaniem kulturowym w ramach poszczególnych nurtów antropologicznych,

4) sposoby badania i wyjaśniania poszczególnych przejawów zróżnicowania kulturowego,

5) przemiany kultury we współczesnym świecie nasilających się migracji i przepływów kulturowych,

6) współczesna refleksja nad metodologiczną specyfiką antropologii oraz etycznymi problemami uprawiania antropologii.

Strona przedmiotu
3500-FAK-ANHIS-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie uczestników z kluczowymi zagadnieniami antropologii, jej historią i tematami niezmiennie podejmowanymi w pracy antropologów. Wykład stanowi uzupełnienie problematyki podejmowanej na ćwiczeniach z antropologii społecznej; jest on rekomendowany uczestnikom modułu „Zróżnicowanie kulturowe współczesnego świata”.

Strona przedmiotu
3500-SSZCZ-ANHIS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie uczestników z kluczowymi zagadnieniami antropologii, jej historią i tematami niezmiennie podejmowanymi w pracy antropologów. Wykład stanowi uzupełnienie problematyki podejmowanej na ćwiczeniach z antropologii społecznej; jest on rekomendowany uczestnikom modułu „Zróżnicowanie kulturowe współczesnego świata”.

Strona przedmiotu
3500-JIS-BE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z specyfiką badań etnograficznych. Omówione zostaną narzędzia umożliwiające prowadzenie badań etnograficznych oraz metody analizy danych właściwe etnografii. Kurs ma charakter warsztatowy: łączy dyskusję nad wybranymi problemami teoretycznymi i metodologicznymi prowadzoną w oparciu o literaturę, z pracą nad materiałem empirycznym, gromadzonym przez uczestników zajęć. W trakcie trwania kursu uczestnicy zaplanują i zrealizują własne projekty badawcze oraz będą doskonali etnograficzny warsztat pisarski.

Strona przedmiotu
3500-JIS-1-BK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie osób studiujących z problematyką badań korpusowych oraz wykształcenie praktycznych umiejętności z tego obszaru. Podczas zajęć zostaną omówione kwestie doboru materiału badawczego, a także przeszukiwania, tworzenia i analizowania korpusów do prowadzenia badań nad komunikacją międzyludzką i dyskursami społecznymi.

Program kursu obejmuje wprowadzenie do językoznawstwa korpusowego, omówienie podstaw metodologicznych oraz głównych kierunków badań, przegląd korpusów narodowych oraz dostępnego oprogramowania i narzędzi analitycznych, praktyczne zajęcia z budowania korpusów, rozwijanie umiejętności z zakresu analizy korpusowej z wykorzystaniem dostępnych narzędzi oraz interpretacji uzyskanych danych ilościowych na potrzeby oceny zjawisk społecznych.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)