Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty dla I roku: Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska, studia II stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział "Artes Liberales")

Jednostka: Wydział "Artes Liberales" Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty dla I roku: Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska, studia II stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2021 2022Z 2022L 2022
3700-CS2-SEM-CKP-22 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem seminarium jest kultura chrześcijańska Polski i Europy XV-XVII wieku, ujmowana w perspektywach tradycji antycznej i wczesnochrześcijańskiej oraz dialogu między Wschodem i Zachodem. Wybrane zgodnie z zainteresowaniami uczestników zagadnienia dotyczyć będą piśmiennictwa (traktaty, apokryfy, kazania, poezja), sztuki i muzyki sakralnej, obrzędowości w sferze kultury popularnej (pieśni, widowiska teatralno-muzyczne). Proponujemy również dyskusje nad wybranymi nurtami duchowości chrześcijańskiej (ignacjanizm i jezuityzm, szkoła karmelitańska) oraz nad przesileniami kulturowymi (dialog z antykiem pogańskim w pierwszych stuleciach i stopniowe wygasanie tradycji humanistycznej; sobór trydencki i wyłaniająca się z niego wizja kultury). W spektrum rozważań pojawią się również zjawiska graniczne lub wykraczające poza ramy doktryny Kościoła rzymskiego (teizm, libertynizm, jansenizm, kwietyzm). Do udziału w seminarium zapraszamy wybitnych uczonych.

Strona przedmiotu
3700-CS2-1-DSM brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Świat śródziemnomorski w okresie wieków średnich oraz transformacji nowożytnej i jego rola w kształtowaniu cywilizacji europejskiej

Strona przedmiotu
3700-CS2-K-FR-2-22 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Autobiografia i autofikcja we francuskojęzycznej literaturze i filmie XX i XXI wieku. Autobiografia i autofikcja jako sposób mówienia o sobie i o świecie. Współczesna proza francuska, analiza tekstu literackiego, twórcze pisanie

Autobiography and autofiction in French-language film and cinema.

L’autobiographie et l’autofiction dans la littérature et le cinéma francophones.

Strona przedmiotu
3700-CS2-1-K-FR1-21 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Opowiadanie, literatura francuska oraz frankofońska, analiza tekstu literackiego, twórcze pisanie

Strona przedmiotu
3700-CS2-1-K-FR2-21 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Opowiadanie, literatura francuska oraz frankofońska, analiza tekstu literackiego, twórcze pisanie

Strona przedmiotu
3700-CS2-KHS-KPWA-22 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium przeznaczone jest dla studentów (w tym takżedoktorantów) zainteresowanych kwestią kobiet i ich rolą w społeczeństwach Ameryki Łacińskiej w okresie przedhiszpańskim i wczesno kolonialnym (XVI-XVII w.). Celem zajęć jest ukazanie złożonej problematyki rekonstrukcji wizerunku kobiet w kontekście społeczno-kulturowym szczególnie w odniesieniu do prehistorii andyjskiej. W trakcie zajęć poruszane będą wybrane zagadnienia związane z tożsamością płci/gender, koncepcją dwoistości płci w korelacji z koncepcją płci biologicznej oraz takimi zjawiskami jak władza, dystrybucja dóbr i usług, zasada wzajemności oraz podział ról społecznych, kulturowych i ceremonialnych. Analiza tekstów z różnych regionów, w tym także z obszaru Mezoameryki, pozwali uczestnikom na lepsze i głębsze poznanie szeroko rozumianej problematyki gender studies dla badanego obszaru.

Strona przedmiotu
3700-CS2-KHS-SSN-22 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium przeznaczone jest dla studentów (w tym także doktorantów), którzy wcześniej ukończyli podstawowy kurs języka hiszpańskiego pozwalający do samodzielnej lektury tekstów. Celem przedmiotu jest zarówno podniesienie kwalifikacji językowych (gdyż zajęcia prowadzone są w języku hiszpańkim), jak również zapoznanie uczestników ze źródłami dotyczącymi badań nad kształtowaniem się kultury iberoamerykańskiej w kontekście zderzenia kultur i komunikacji międzykulturowej. Zajęcia mają charakter fakultatywny i stanowią przedmiot komplementarny do wykładów z cyklu Historia kultury iberoamerykańskiej.

Strona przedmiotu
3700-CS2-2-K-HIS1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Osiągnięcie wysokiego poziomu języka hiszpańskiego w mowie i jednoczesne zdobycie szerokiej wiedzy w zakresie najważniejszych problemów współczesnej Hiszpanii w dziedzinie kultury.

Strona przedmiotu
3700-CS2-K-HIS2 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Osiągnięcie wysokiego poziomu języka hiszpańskiego w mowie i jednoczesne zdobycie szerokiej wiedzy w zakresie najważniejszych problemów współczesnej Hiszpanii w dziedzinie polityki.

Strona przedmiotu
3700-CS2-KS-SN-2 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium przeznaczone jest dla studentów (w tym także doktorantów), którzy wcześniej ukończyli podstawowy kurs języka hiszpańskiego pozwalający do samodzielnej lektury tekstów. Celem przedmiotu jest zarówno podniesienie kwalifikacji językowych (gdyż zajęcia prowadzone są w języku hiszpańkim), jak również zapoznanie uczestników ze źródłami dotyczącymi badań nad kształtowaniem się kultury iberoamerykańskiej w kontekście zderzenia kultur i komunikacji międzykulturowej. Zajęcia mają charakter fakultatywny i stanowią przedmiot komplementarny do wykładów z cyklu Historia kultury iberoamerykańskiej.

Strona przedmiotu
3700-CS2-KS-SN-2-OG brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium przeznaczone jest dla studentów (w tym także doktorantów), którzy wcześniej ukończyli podstawowy kurs języka hiszpańskiego pozwalający do samodzielnej lektury tekstów. Celem przedmiotu jest zarówno podniesienie kwalifikacji językowych (gdyż zajęcia prowadzone są w języku hiszpańkim), jak również zapoznanie uczestników ze źródłami dotyczącymi badań nad kształtowaniem się kultury iberoamerykańskiej w kontekście zderzenia kultur i komunikacji międzykulturowej. Zajęcia mają charakter fakultatywny i stanowią przedmiot komplementarny do wykładów z cyklu Historia kultury iberoamerykańskiej.

Strona przedmiotu
3700-CS2-1-K-WL1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza form i gatunków literackich. Postawy Narratologii. Warsztaty pisarskie w języku włoskim.

Strona przedmiotu
3700-CS2-1-K-WL2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza form i gatunków literackich. Postawy Narratologii. Warsztaty pisarskie w języku włoskim.

Strona przedmiotu
3700-CS2-1-MBK brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma zapoznać studentów z metodologią badań w obszarze nauk społecznych (antropologią społeczną i socjologią). Szczególnie akcentowana będzie perspektywa etnograficzna.

Strona przedmiotu
3700-CS2-PS-CHKS-21 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Proseminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach w zarysie będzie omówiona historia chrześcijaństwa w krajach basenu Morza Śródziemnego, a także historia judaizmu i islamu na tych terenach. Zaprezentowane zostaną też w zarysie relacje i wzajemna koegzystencja wyznawców tych trzech wielkich religii monoteistycznych. Jednym z ważniejszych tematów będą chrześcijańskie ośrodki religijne znajdujące się m.in. w Konstantynopolu, Rzymie, Aleksandrii, Antiochii. Priorytetowo zostanie również przedstawiona Jerozolima jako święte miasto chrześcijaństwa, judaizmu oraz islamu. Podczas zajęć studenci poznają także historię relacji chrześcijan Wschodu i Zachodu z wyznawcami islamu. Omówione będą wybrane teksty liturgiczne powstałe w interesującym nas obszarze geograficznym. Studenci zapoznają się także z podstawowymi cechami sztuki tworzonej na tym obszarze na przestrzeni wieków przez chrześcijaństwo, judaizm i islam.

Strona przedmiotu
3700-CS2-PS-KBP-22 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium KRESY I POGRANICZA. BAŁKANY. POLSKA. ŚWIAT

jest poświęcone problematyce kresów i pograniczy na Bałkanach.

Kontekst polski, europejski i światowy jest omawiany ze względu na

konieczność wyjaśnienia bałkańskiej specyfiki w tej kwestii.

Z tego powodu mówimy o kresach polskich, o kresach niemieckich, ale

także o znaczeniu, występowaniu lub nie tego pojęcia w innych

częściach Europy i świata (Rosja; Ameryka).

Strona przedmiotu
3700-CS2-PS-KBPa brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium KRESY I POGRANICZA. BAŁKANY. POLSKA. ŚWIAT

jest poświęcone problematyce kresów i pograniczy na Bałkanach. Kontekst polski, europejski i światowy jest omawiany ze względu na konieczność wyjaśnienia bałkańskiej specyfiki w tej kwestii.

Z tego powodu mówimy o kresach polskich, o kresach niemieckich, ale także o znaczeniu, występowaniu lub nie tego pojęcia w innych częściach Europy i świata (Rosja; Ameryka).

Strona przedmiotu
3700-CS2-PS-PSPKM brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warunkiem każdej komunikacji międzycywilizacyjnej jest możliwość wyjścia poza własną kulturę i cywilizacje; a dokonuje się to w sytuacji dialogu z przedstawicielem innej cywilizacji. Tematem przedmiotu jest proces powstawania sensu w różnych kontekstach cywilizacyjnych. Celem procesu dydaktycznego jest nabycie umiejętności ustalenia oraz analizy transformacji różnych sensów w komunikacji międzycywilizacyjnej, zapoznanie się z zagadnieniami interdyscyplinarnymi w podejściu do dialogu międzycywilizacyjnego jako procesu wytwarzania sensu.

Strona przedmiotu
3700-CS2-PS-SMCa brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem „Spotkań międzycywilizacyjnych” jest pozyskanie umiejętności przekształcania informacji w świadomość, translacja nabytej wiedzy w dialog międzycywilizacyjny.

Świadomość własnego systemu wartości jest warunkiem do głębszej komunikacji, dialogu z przedstawicielem innej kultury. Dekonstrukcja zaś jest podstawowym narzędziem do zrozumienia własnych schematów myślenia.

Tak rozumiany dialog może pomóc w przezwyciężeniu problemów adaptacyjnych, które przeżywa niemal każdy student-cudzoziemiec na UW, a także otwierałby drogę do tworzenia bardziej innowacyjnych i interaktywnych programów dla wszystkich studentów na UW.

Strona przedmiotu
3700-CS2-SM-22 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Proseminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem „Spotkań międzycywilizacyjnych” jest pozyskanie umiejętności przekształcania informacji w świadomość, translacja nabytej wiedzy w dialog międzycywilizacyjny. Dekonstrukcja zaś jest podstawowym narzędziem do zrozumienia własnych schematów myślenia w komunikacji międzycywilizacyjnej. Sprawia, że aktorzy wychodzą poza znany dotąd krąg znaczeń i kierują się ku poznaniu nowego kontekstu znaczeń. Jest to droga umożliwiająca dialog z Obcym. Tak rozumiany dialog może pomóc w przezwyciężeniu problemów adaptacyjnych, które przeżywa niemal każdy student-cudzoziemiec na UW, a także otwierałby drogę do tworzenia bardziej innowacyjnych i interaktywnych programów dla wszystkich studentów na UW.

Strona przedmiotu
3700-CS2-SEM-MG-DHH brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium w języku hiszpańskim poświęcone dziedzictwu historycznemu, kulturze i polityce Hiszpanii oraz jej związkom z Polską. Umożliwia zdobycie szerokiej wiedzy na ten temat oraz osiągnięcie wysokiego poziomu języka hiszpańskiego.

Strona przedmiotu
3700-CS2-1-WSR brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem konwersatorium są zagadnienia stanowiące wstęp do badań regionalnych w odniesieniu do regionu Morza Śródziemnego (XIX-XXI w.).

Strona przedmiotu
3700-CS2-1-WSR-22 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem konwersatorium są zagadnienia stanowiące wstęp do badań regionalnych w odniesieniu do regionu Morza Śródziemnego (XIX-XXI w.).

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-e459be735 (2022-11-16)