Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty dla studentów studiów II stopnia r.akad. 2023/24 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział "Artes Liberales")

Jednostka: Wydział "Artes Liberales" Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty dla studentów studiów II stopnia r.akad. 2023/24 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
3700-AL-AWE-QHU
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course is for advanced students who are already able to write papers in English and who wish to learn how to improve their texts by revising and editing them according to standards of international scholarship and publishing.

We will examine three aspects of academic writing in English. 1) Ethics – how to engage critically yet collegially with the writings of others and how to assure that one’s writing is truly one’s own, especially in light of available artificial-intelligence programs for generating prose. 2) Structure – how to articulate a clear, central argument in the paper’s title, abstract, and introduction, and how to support the argument with evidence in the body of the text. 3) English style – how to craft coherent paragraphs with lean, compelling sentences.

Each student should submit to the instructor a short paper before the first class meeting, one that has been written prior to the course and on which the student will focus in the semester.

Strona przedmiotu
3700-AL-AR-QSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

“All societies live by fictions taken as real”, writes anthropologist Michael Taussig. This course explores how things are made to be taken as real, how they are granted the unquestionability and authority of fact as opposed to fiction; and how this ‘reality effect’ is achieved, and how it may get challenged. In other words, how what we accept as ‘real’ or ‘reality’ is socially, culturally, and symbolically produced.

The goal of this class is twofold: first, to begin to critically apprehend the conventions of producing the ‘reality effect’ that legitimizes some and delegitimizes other parts of social experience; and second, to trace the ways in which different strands of social theory have grappled with this problem.

Strona przedmiotu
3700-ISSC-23-UHR
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course will take a multidisciplinary approach and analyze modern "international law" and "human rights" as these ideas developed over human history. We will explore current international and human rights regimes and look at them from historical, philosophical, anthropological, economic, ecological, and sociological perspectives. While the course will offer a solid grounding in understanding modern international architecture, it will equip you with an analysis of the underlying principles and ideas from the point of view of social and biological evolution, economics, and ecology, focusing on current controversies, debates, and contested theories.

Strona przedmiotu
3700-AL-COR-QHU
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze zmiennymi formami istnienia ciał, rzeczy i obrazów jako kategorii poznawczych w kulturze od czasów przedfilozoficznych po współczesną technoscience. W oparciu o analizę wybranych dzieł sztuki, tekstów literackich i naukowych uczestnicy będą rozwijali umiejętność ich (re)interpretacji w ujęciu inter- i transdyscyplinarnym. Skupimy się na badaniu, w jaki sposób trzy podstawowe dla człowieka kategorie jak ciało, rzecz i obraz działają jako narzędzia poznawcze, umożliwiając wchodzenie w złożone relacje ze światem oraz budowanie wiedzy o otaczającej ich rzeczywistości.

Strona przedmiotu
3700-ISSC-23-CSSR
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The lecture is to familiarize the audience with interdisciplinary research on complex systems, the functioning of which is related to the occurrence of the so-called systemic risk.

Strona przedmiotu
3700-AL-CZG-QPR
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów nie specjalizujących się w dziedzinie nauk biologicznych ze współczesną wiedzą na temat biologii i genetyki człowieka. Podkreślana jest też kwestia zastosowania racjonalnej metody naukowej do problemów biologii człowieka, na tle często dyskutowanych i budzących kontrowersje zagadnień.

Strona przedmiotu
3700-AL-FR-QHU
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course attempts to discuss the reader’s affective experience involved in reading a literary text. Selected works of English and related literature will be discussed to exemplify the ways in which literature can variously affect the reader. Themes discussed throughout the course: reader response theory, literary affect, illness and disability life writing, reading for dealing with trauma and grief, comfort reading, bibliotherapy.

Strona przedmiotu
3700-AL-FPHA-QHU
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapraszam do wspólnego myślenia z jedną z najwybitniejszych filozofek współczesności.

Strona przedmiotu
3700-AL-HPWE-QHU
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium zostanie poświęcone wspólnocie uczonych europejskich – miłośników i badaczy piśmiennictwa starożytnego i nowożytnego. Celem ich współpracy było stworzenie podstaw ideowych i intelektualnych cywilizacji europejskiej nowoczesnej, ale zakorzenionej w tradycji grecko-rzymskiej. Projekt ten odwoływał się do wypracowanej w średniowieczu koncepcji Europy, lecz modyfikował ją zgodnie z duchem humanistycznego renesansu. Był oparty na wartościach konotujących cycerońskie pojęcie humanitas, adaptowanych w świecie chrześcijańskim. Czerpał z zasobów filozofii antycznej i średniowiecznej. Wspierał się na podstawach filologii i retoryki, kształtował struktury intelektualne (studia indywidualne i uniwersyteckie, akademie), polityczne (koncepcje republikańskie), religijne (reforma Kościoła), a także styl życia elit dworskich, środowisk szlacheckich i miejskich. Oddziaływał na literaturę i sztukę renesansową.

Czy jego elementy przetrwały do współczesności?

Strona przedmiotu
3700-AL-KHB-QHU
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Błąd na różne sposoby jest wpisany w ludzką naturę (wszak errare humanum est) a więc również w naszą komunikację językową wpisane są błędy językowe. Warto się w związku z tym zastanawiać, co jest traktowane jako błąd, jak wyznaczamy granice tolerancji wobec błędów, jakie obecnie mamy podejście do błędów, jakie mieli nasi przodkowie, jakie podejście chcielibyśmy widzieć u następnych pokoleń, i z czego wynika zmienność tych podejść. Celem zajęć jest wspólne rozważenie tych zagadnień oraz wykształcenie krytycznego myślenia o normatywizmie, standaryzacji i ekolingwistyce.

Strona przedmiotu
3700-AL-LSZ-QHU
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest pokazanie, że w całym XX wieku literatura spekulacyjna inspirowana teoriami biologicznymi, psychologicznymi i historiozoficznymi rozważała rozliczne scenariusze zagłady rasy ludzkiej. Konwersatorium składa się z trzech bloków tematycznych poświęconym różnym typom takich scenariuszy: w części zatytułowanej Strachy pierwszej połowy wieku: dewolucja i technofobia omówimy utwory Herberta George’a Wellsa, Olafa Stapledona, Aldousa Huxleya i E.M. Forstera. Następnie, w części zatytułowanej Zimna wojna i widmo nieuchronnej zagłady będziemy dyskutować o tekstach Waltera Millera, Nevila Shute’a i Angeli Carter. W ostatnim z bloków, Czekając na millennium omawiać będziemy utwory Iana Watsona, Philipa Dicka i J.G. Ballarda. Konwersatorium zakończą zajęcia poświęcone wątkom post-apokaliptycznym w kinie.

Strona przedmiotu
3700-AL-LNP-II-QHU
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest interpretacja wybranych dzieł literackich w perspektywie długiego trwania motywów, tematów i toposów, służąca wykształceniu umiejętności czytania tekstu w perspektywie jego stosunku do tradycji. Ważnym kontekstem analiz będzie zagadnienie tożsamości dziedzictwa europejskiego, trwałej mimo zróżnicowania zjawisk i odmian formacji kulturowych. Istotnym tematem konwersatorium stanie się rozpoznawanie strategii „rozmowy” twórców z tradycją europejską (kontynuacja, dialog, polemika, odrzucenie, bunt…).

Strona przedmiotu
3700-AL-MTHC-QHU
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course will explore mathematics as a humanities subject. We will introduce and discuss basic problems in the philosophy of mathematics, but the focus will be on understanding and discussing the cultural impact of mathematics in the light of these problems.

Strona przedmiotu
3700-AL-MPGKN-QHU
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas seminarium chciałbym zastanowić się nad granicami komediowego nonsensu, przyglądając się dokonaniom słynnej grupie komediowej Monty Pythona (Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones i Michael Palin).

Strona przedmiotu
3700-AL-PL-QHU
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The seminar explores the unique perspectives on love in French and Francophone cultures through an examination of its philosophical conceptualizations as well as literary and cinematographic representations. It delves into what makes love particularly French, while also providing the opportunity to reflect on an emotion that is universally human and intimately individual.

Strona przedmiotu
3700-AL-PSA-QHU
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Reading Pablo Picasso’s paintings unveils the complexity of his creative process of searching for meaning in his life. His disjunctive modes of contemplation express what Heidegger calls contemplative thinking (besinnliches Nachdenken) and calls for constantly new departures for rethinking thinking. By turning to Picasso’s paintings, we read the past through the present and continually assign new meanings.

Strona przedmiotu
3700-ISSC-23-PCIMC
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The purpose of the course is to show students the complex interdependencies and multiple connections between culture and politics. The topics of the course are very diverse, as well as the complexity and diversity of the relationship between politics and culture.

Strona przedmiotu
3700-AL-RZK-QPR
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu prześledzenie relacji między polityką żywnościową a kapitalizmem, zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym. Przyjrzymy się, jak te relacje kształtują się w perspektywie długiego trwania i jak ewoluuje ich dynamika pod wpływem zmian społecznych i technologicznych. Szczególny nacisk położony zostanie na praktyki związane z chowem i hodowlą zwierząt, zostaną one jednak ukazane w szerszym kontekście uwzględniającym zmianę postrzegania przyrody (i relacji człowieka ze środowiskiem), jaka zaszła w nowoczesności, zwłaszcza w biopolitycznych reżimach traktujących życie jako zasób.

Strona przedmiotu
3700-AL-RPN-QSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest lektura tekstów Leo Straussa i jego analiz najważniejszych myślicieli z tradycji zachodniej filozofii polityki. Dyskusja seminaryjna będzie miała na celu wspólne odczytanie przez grupę najważniejszych argumentów i założeń autora, jak i próbę odniesienia przedstawianych przez niego tez do wyzwań współczesnego świata.

Strona przedmiotu
3700-AL-SLOK-QHU
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony analizie wybranych fragmentów ze zbioru czternastowiecznych opowieści Geoffrey’a Chaucera w przekładzie na współczesną polszczyznę. W dziele tym odkrywać będziemy poważne i humorystyczne (nierzadko wręcz sprośne) alegorie Siedmiu Grzechów Głównych. Porównywać je będziemy z ikonograficznymi przedstawieniami pychy, chciwości, łakomstwa, lubieżności, gniewu, zazdrości i lenistwa z różnych epok.

Kurs będzie miał charakter interdyscyplinarny, ponieważ lekturę tekstu literackiego zestawiać będziemy z filmową wersją Opowieści w reżyserii Pier Paolo Pasoliniego i analizą obrazów.

Strona przedmiotu
3700-AL-SFPI-QHU
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W latach ’40 XX wieku dwie myślicielki żydowskiego pochodzenia – Simone Weil i Rachel Bespaloff – zupełnie niezależnie jedna od drugiej zrozumieli Iliadę jako pieśń o siły. Jedynie poezja – poprzez kreatywność poety – może nas wyrwać z absolutnej rzeczywistości siły, która rządzi ludzkim losem. Siła jednak nie jest jedynie kategorię naturalną czy, przeciwnie, metafizyczną: jej zjawisko jest w pierwszym rzędzie polityczne.

Celem zajęć jest zrozumienie centralnych napięć politycznych (między rozumem a namiętnościami, między władzą a wolnością, między indywidualizmem a kolektywnym działaniem) poprzez odczytywanie niektórych kategorii decydujących dla świata homeryckiego: sława (kleos), łup (geras), wstyd (aidos), los czy gniew.

Strona przedmiotu
3700-AL-SPCBTD-QHU
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course is a survey of the contemporary British theatre and drama and the way it stages the dilemmas of postmodernity. It focuses on plays written and staged within the last three decades. Students will read and analyse selected dramatic texts, discuss stage adaptations, reviews and interpretations

Strona przedmiotu
3700-AL-EHS-QPR
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This class will explore the evidence for the evolution of our species since we last shared a common ancestor with our fellow great apes.

Strona przedmiotu
3700-AL-FEHF-QSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Thinking about the climate crisis calls us to get existentially engaged with the world we live in to be responsible cohabitants of the earth.

Strona przedmiotu
3700-AL-WSWIW-QSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Odwołamy się do najważniejszych współczesnych koncepcji sprawiedliwości powstałych w obrębie myśli filozoficznoprawnej i filozoficznopolitycznej, europejskiej i amerykańskiej, które uwypuklają problem inkluzywnego rozumienia wspólnoty politycznej lub (i) posługują się kategorią Innego.

Prześledzimy istotne wątki koncepcji m.in.: Johna Rawlsa, Marthy Nussbaum, Amartya Sena, Judith Butler, Jürgena Habermasa, Nancy Fraser, Axela Honnetha oraz Emanuela Levinasa.

Strona przedmiotu
3700-AL-ZOKA-QPR
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zdobycie podstawowej wiedzy z dziedziny zoosemiotyki jako nauki o sygnałach w świecie zwierząt analizowanych z perspektywy etologii i semiotyki oraz wprowadzenie do interdyscyplinarnych badań zoosemiotycznych prowadzonych w Polsce i na świecie. Konwersatorium jest adresowane do studentów, którzy chętnie podejmują wyzwania intelektualne z pogranicza humanistyki i science, interesują się światem zwierzęcym, ale jednocześnie nie unikają porównań komunikacji zwierząt z językiem ludzkim w poszukiwaniu różnic i cech wspólnych.

Zoosemiotyka wiąże się z semiotyką, językoznawstwem, etologią, teorią informacji i teorią komunikacji, socjobiologią oraz studiami nad inteligencją zwierząt.

Strona przedmiotu
3700-AL-ZUDA-QPR
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć omówione zostanie zjawisko wykorzystywania rzeczywistych żywych zwierząt do działań artystycznych w obszarze sztuki od połowy XX w. do współczesności.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)