Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe, III rok antropozoologia, program 01.10.2019 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział "Artes Liberales")

Jednostka: Wydział "Artes Liberales" Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe, III rok antropozoologia, program 01.10.2019
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023 2024Z
3700-AZ-L3-15-APDZ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z treścią aktów prawnych i procedurami prawnymi dotyczącymi zwierząt w polskim prawie. Studenci nauczą się wybranej terminologii prawnej, najważniejszych sformułowań, rozumienia i interpretacji języka prawnego, a także zapoznają się z procedurami zgłaszania i przebiegiem spraw sądowych wykroczeń i przestępstw przeciwko zwierzętom.

Strona przedmiotu
3700-AZm-L3-9-BE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi problemami współczesnej bioetyki ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt. Poruszone zostaną takie zagadnienia jak m. in. wykorzystanie zwierząt w transplantologii (przeszczepianie zwierzęcych organów ludziom, przyczepianie organów jednego zwierzęcia innemu), eutanazja zwierząt, uprzemysłowienie hodowli zwierząt, zwierzęta w inżynierii genetycznej, sterylizacja i rozmnażanie zwierząt, problem ras.

Strona przedmiotu
3700-AZ-L3-2-EM brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Moralność a etyka. Spór wokół genezy moralności. Zło, empatia i moralność. Moralność zwierząt, w tym człowieka. Teorie rozwoju moralnego

Strona przedmiotu
3700-AZ-L3-10-EZS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przegląd społeczności zwierzęcych. Zwierzęta eusocjalne. Ewolucja kooperacji i altruizmu. Polietyzm. Życie społeczne owadów. Społeczeństwa ludzkie.

Strona przedmiotu
3700-AZ-L3-1-FS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentów z podstawowymi nurtami filozofii środowiskowej, skupiając się przede wszystkim na dwudziestym wieku – od narodzin ruchu ekologicznego w latach sześćdziesiątych do czasów współczesnych.

Filozofia środowiskowa podnosi podstawowe pytania dotyczące związku ludzkości ze światem przyrody i ze zwierzętami innymi niż ludzkie, zarówno dzikimi, jak i domowymi. Podczas tego kursu przyjrzymy się głównym dziedzinom filozofii ochrony środowiska i spróbujemy wykorzystać narzędzia filozoficzne do zrozumienia problemów środowiskowych, takich jak populacja, zmiana klimatu, energia, różnorodność biologiczna.

Strona przedmiotu
3700-AZm-L3-1-FS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentów z podstawowymi nurtami filozofii środowiskowej, skupiając się przede wszystkim na dwudziestym wieku – od narodzin ruchu ekologicznego w latach sześćdziesiątych do czasów współczesnych.

Filozofia środowiskowa podnosi podstawowe pytania dotyczące związku ludzkości ze światem przyrody i ze zwierzętami innymi niż ludzkie, zarówno dzikimi, jak i domowymi. Podczas tego kursu przyjrzymy się głównym dziedzinom filozofii ochrony środowiska i spróbujemy wykorzystać narzędzia filozoficzne do zrozumienia problemów środowiskowych, takich jak populacja, zmiana klimatu, energia, różnorodność biologiczna.

Strona przedmiotu
3700-AZ-L3-12-KOG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia zapoznają studentów z podstawami kognitywistki ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt i ludzko-zwierzęcych

relacji. Studenci otrzymają wiedzę z zakresu metod badawczych i podejścia teoretycznego dziedzin zajmujących się problematyką umysłu, zwierząt, poznania i komunikacji (lub języka) zwierząt z pogranicza psychologii, neurobiologii, filozofii, informatyki, lingwistyki i antropologii. Omówione zostaną podstawowe problemy związane z procesami myślenia, świadomością, językiem, percepcją, sztuczną inteligencją, procesami uczenia się i podejmowania decyzji.

Strona przedmiotu
3700-AZm-L3-12-KOG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia zapoznają studentów z podstawami kognitywistki ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt i ludzko-zwierzęcych

relacji. Studenci otrzymają wiedzę z zakresu metod badawczych i podejścia teoretycznego dziedzin zajmujących się problematyką umysłu, zwierząt, poznania i komunikacji (lub języka) zwierząt z pogranicza psychologii, neurobiologii, filozofii, informatyki, lingwistyki i antropologii. Omówione zostaną podstawowe problemy związane z procesami myślenia, świadomością, językiem, percepcją, sztuczną inteligencją, procesami uczenia się i podejmowania decyzji.

Strona przedmiotu
3700-AZ-L3-4-NP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu wyposażenie studentów w podstawowy zasób wiedzy nt. relacji między procesami zachodzącymi w mózgu a zachowaniem człowieka, jaka płynie z badań prowadzonych z wykorzystaniem nieinwazyjnych technik obserwacji działania mózgu oraz analiz zaburzeń zachowania występujących w przypadku uszkodzenia tego narządu. Omawiane są mózgowe mechanizmy emocji, bólu, percepcji, pamięci, uczenia się, mowy i zachowań ruchowych. Obecny jest również wątek znaczenia neuropsychologii klinicznej w diagnozie i terapii zaburzeń funkcji psychicznych.

Strona przedmiotu
3700-AZm-L3-4-NP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu wyposażenie studentów w podstawowy zasób wiedzy nt. relacji między procesami zachodzącymi w mózgu a zachowaniem człowieka, jaka płynie z badań prowadzonych z wykorzystaniem nieinwazyjnych technik obserwacji działania mózgu oraz analiz zaburzeń zachowania występujących w przypadku uszkodzenia tego narządu. Omawiane są mózgowe mechanizmy emocji, bólu, percepcji, pamięci, uczenia się, mowy i zachowań ruchowych. Obecny jest również wątek znaczenia neuropsychologii klinicznej w diagnozie i terapii zaburzeń funkcji psychicznych.

Strona przedmiotu
3700-AZ-L3-13-OZ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach wykładu przedstawiona zostanie: 1) historia ogrodów zoologicznych ze szczególnym uwzględnieniem historii warszawskiego zoo, 2) najważniejsze zmiany, które dokonały się w organizacji i postrzeganiu ogrodów zoologicznych w Polsce i na świecie, 3) współczesne ogrody zoologiczne, ich cele, polityka, strategie rozwoju i problemy, 4) Krytyka ogrodów zoologicznych, 5) Etyczne dylematy związane z ogrodami zoologicznymi.

Zajęcia odbędą się częściowo na terenie Ogrodu Zoologicznego.

Strona przedmiotu
3700-AZ-L3-3-POMW brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3700-AZm-L3-3-POMW brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Weterynaria jako dział medycyny. Pojęcia zdrowia, choroby i dobrostanu. Choroby zwierząt, ich leczenie i profilaktyka. Diagnostyka chorób zwierzęcych. Historia weterynarii. Spórwokół eutanazji.

Strona przedmiotu
3700-AZ-L3-6-PE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach prezentowany jest paradygmat psychologii ewolucyjnej, zgodnie z którym umysł człowieka rozpatrywany jest w kategoriach adaptacji do najczęściej powtarzających się w przeszłości ewolucyjnej naszego gatunku wyzwań środowiskowych (w sensie fizycznym, ekologicznym i społecznym). Omawiana jest specyfika psychologii ewolucyjnej na tle socjobiologii oraz korzyści wynikające z uwzględnienia perspektywy ewolucyjnej, w tym możliwość integracji różnych obszarów psychologii.

Strona przedmiotu
3700-AZm-L3-6-PE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach prezentowany jest paradygmat psychologii ewolucyjnej, zgodnie z którym umysł człowieka rozpatrywany jest w kategoriach adaptacji do najczęściej powtarzających się w przeszłości ewolucyjnej naszego gatunku wyzwań środowiskowych (w sensie fizycznym, ekologicznym i społecznym). Omawiana jest specyfika psychologii ewolucyjnej na tle socjobiologii oraz korzyści wynikające z uwzględnienia perspektywy ewolucyjnej, w tym możliwość integracji różnych obszarów psychologii.

Strona przedmiotu
3700-AZ-L3-SEM brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium Człowiek i zwierzę – Zwierzę i człowiek odbywa się w dwóch grupach:

Grupa I Zwierzę w kulturze – Zwierzę w społeczeństwie

Grupa II Zwierzę i środowisko – Zwierzę i doznawanie/doświadczanie

Studenci wybierają grupę seminaryjną, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i problematyką pracy dyplomowej.

Strona przedmiotu
3700-AZ-L3-11-SOC-BL brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3700-AZ-L3-7-WBAP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów od strony praktycznej z podstawami warsztatu naukowego antropozoologa w zakresie nauk przyrodniczych, społecznych ze szczególnym uwzględnieniem zoopsychologii i humanistycznych, z uwzględnieniem badań historycznych, historyczno-artystycznych, literaturoznawczych i kulturoznawczych. Podczas zajęć zostanie także omówiona etyka i rzetelność pracy naukowej.

W ramach warsztatów studenci będą odwiedzać wybrane ośrodki, instytucje lub organizacje zajmujące się zwierzętami i zapoznawać się z warsztatem pracy w terenie i laboratorium od strony praktycznej na konkretnych przykładach.

Strona przedmiotu
3700-AZ-L3-14-WD brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami dydaktyki nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych na poziomie szkolnym i akademickim. Podczas zajęć będą dyskutowane możliwości i metody wprowadzania elementów antropozoologii do szkół oraz możliwości rozwoju antropozoologii na uczelniach wyższych. Zajęcia obejmą prezentację ośrodków akademickich na świecie, w których rozwijają się animal studies i anthrozoology oraz czasopism naukowych poświęconych tej problematyce. Studenci odbędą także spotkania z uczniami szkół i poprowadzą dla nich zajęcia na wybrane tematy.

Strona przedmiotu
3700-AZ-L3-8-ZBN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykorzystanie zwierząt w nauce, od starożytności po czasy współczesne. Etyczne i prawne aspekty wykorzystania zwierząt. Sens naukowy wykorzystywania zwierząt w badaniach. Translational studies. Alternatywy w stosunku do badań z udziałem zwierząt.

Strona przedmiotu
3700-AZm-L3-8-ZBN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykorzystanie zwierząt w nauce, od starożytności po czasy współczesne. Etyczne i prawne aspekty wykorzystania zwierząt. Sens naukowy wykorzystywania zwierząt w badaniach. Translational studies. Alternatywy w stosunku do badań z udziałem zwierząt.

Strona przedmiotu
3700-AZ-L3-5-ZRWT brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z miejscem zwierząt w filozofii, dogmacie lub tradycji pięciu wielkich religii świata ze szczególnym uwzględnieniem różnych nurtów chrześcijaństwa. Studenci zdobędą podstawową wiedzę z zakresu teologii ekologicznej i teologii zwierząt. Zajęcia przewidują też miejsce na uwzględnienie zainteresowań studentów i szczegółowe omówienie wybranych przez nich wątków.

Strona przedmiotu
3700-AZm-L3-5-ZRWT brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z miejscem zwierząt w filozofii, dogmacie lub tradycji pięciu wielkich religii świata ze szczególnym uwzględnieniem różnych nurtów chrześcijaństwa. Studenci zdobędą podstawową wiedzę z zakresu teologii ekologicznej i teologii zwierząt. Zajęcia przewidują też miejsce na uwzględnienie zainteresowań studentów i szczegółowe omówienie wybranych przez nich wątków.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)