Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dle III roku Filologii Nowogreckiej (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział "Artes Liberales")

Jednostka: Wydział "Artes Liberales" Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dle III roku Filologii Nowogreckiej
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023 2024Z 2024
3700-FN-3-ALKOR2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zapoznają się z dorobkiem literackim renesansowej Krety jako efektem wyjątkowej i wielowiekowej „symbiozy” kultury późno-bizantyńskiej i zachodniej (weneckiej).

W szczególności:

– pogłębiają znajomość tła historycznego omawianego okresu (XVI–XVII w.);

– zdobywają wiedzę o uprawianych na Krecie rodzajach i gatunkach literackich;

– zapoznają się z włoskimi / zachodnimi kontekstem (wzorcami) twórczości Wenetokreteńczyków;

– pogłębiają ogólną wiedzę o dialekcie kreteńskim i jego roli w kształtowaniu się języka nowogreckiego;

– zapoznają się z dorobkiem Wenetokreteńczyków w zakresie dramatu (tragedie „Erofila” Chortatsisa, „Król Rodolin” Troilosa i anonimowy „Zenon”, komedie („Fortunat”, „Katsurbos”, „Statis”), dramat pasterski „Panoria”;

– analizują fragmenty poematu przygodowo-miłosnego Witsendzosa Kornarosa „Erotokritos” (analiza świata przedstawionego, elementy etosu rycerskiego, charakterystyka głównych postaci, obecność tradycji klasycznej, koloryt kreteński itp.)

Strona przedmiotu
3700-FN-3-NJNGZEJ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem kursu jest współczesny język nowogrecki – kini neoeliniki (κοινή νεοελληνική) wraz z wyrażeniami idiomatycznymi, formami obocznymi, dialektalnymi, terminologią naukową oraz elementami katarewusy i języka liturgii.

Kurs najwyższy (III) w formie ćwiczeń. Materiał dobierany przez wykładowcę (native-speaker) odpowiada poziomowi B1+ -> B2 międzynarodowego Certificate of Attainment in Modern Greek.

Strona przedmiotu
3700-FN-3-NJNGZEJ2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem kursu jest współczesny język nowogrecki – kini neoeliniki (κοινή νεοελληνική) wraz z wyrażeniami idiomatycznymi, formami obocznymi, dialektalnymi, terminologią naukową oraz elementami katarewusy i języka liturgii.

Kurs najwyższy (III) w formie ćwiczeń. Materiał dobierany przez wykładowcę (native-speaker) odpowiada poziomowi B2 -> B2+ międzynarodowego Certificate of Attainment in Modern Greek.

W ramach kursu obowiązuje samodzielne przygotowanie lektur nowogreckich w uzgodnieniu z wykładowcami w wymiarze 1200 stron tekstu oraz ich indywidualne zaliczenie.

Strona przedmiotu
3700-FN-3-NRB brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przybliżenie uczestnikom wybranych zagadnień związanych z recepcją historii i kultury Bizancjum w literaturze światowej XIX i XX w. Mowa będzie m.in. o wyobrażeniach Bizancjum i świata greckiego w okresie romantyzmu, relacjach XIX w. podróżników do Bizancjum oraz o recepcji kultury i historii bizantyńskiej w XX w. prozie i poezji. Ważną częścią zajęć będzie także ukazanie szerzej mało znanej recepcji Bizancjum w literaturze współczesnej Hellady.

Strona przedmiotu
3700-FN-3-SEM brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Z dziejów dramatu nowogreckiego

Strona przedmiotu
3700-FN-3-TR2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Translatorium - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Translatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zaawansowane ćwiczenia translatorskie z wykorzystaniem tekstów różnego rodzaju. Rozwinięcie teorii przekładu i analiza przekładów z języka greckiego oraz strategii translatorskich.

Zajęcia stanowią kontynuację i uzupełnienie wprowadzenia do podstaw translatoryki jako dyscypliny akademickiej oraz zapoznają z elementami warsztatu tłumacza (translatoryka stosowana) literatury z języka nowogreckiego na polski i odwrotnie.

Strona przedmiotu
3700-FN-3-ZLNG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 90 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów filologii nowogreckiej z dziewiętnastowieczną i dwudziestowieczną grecką literaturą. Teksty literackie omawiamy w kontekstach historii Grecji i Europy, historii kultury, literatury i nowożytnego języka greckiego, biografii twórców, w perspektywie komparatystycznej, genderowej, oraz w świetle tzw. badań kulturowych.

Strona przedmiotu
3700-FN-3-ZNSG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach przedstawione zostają wybrane problemy społeczne i polityczne Greków od czasów Imperium Osmańskiego do pierwszych dekad XXI wieku: ich konteksty kulturowe oraz wątki polsko-greckie. Ważne są również reprezentacje Grecji w tekstach kultury europejskiej: literaturze, sztuce, filmie. Zajęcia mają charakter konwersatoryjny: przed spotkaniem uczestnicy czytają wybrane lektury, o których następnie wspólnie rozmawiają. Przewidywane są także referaty.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)