Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty do wyzwania "Mądrość i filozofia" - 2022 (rok akademicki 2022/22) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział "Artes Liberales")

Jednostka: Wydział "Artes Liberales" Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty do wyzwania "Mądrość i filozofia" - 2022 (rok akademicki 2022/22)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2023Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L 2023Z
3700-AL-CZNM-qMF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia zaplanowane są jako konwersatorium monograficzne. W trakcie spotkań będziemy omawiać teksty chińskie, które odegrały istotną rolę w kształtowaniu się europejskiej świadomości filozoficznej na przełomie siedemnastego i osiemnastego wieku. Głównym celem zajęć będzie lepsze zrozumienie relacji łączących Europę z Azją wschodnią w okresie nowożytnym. Obok klasycznych tekstów konfucjańskich, jak 'Analekta' i 'Mencjusz', omówimy również ich późniejsze neo-konfucjańskie interpretacje (między innymi Zhu Xi i Wang Yangming) oraz prace autorów europejskich, którzy odwoływali się do myśli chińskiej (wśród nich Matteo Ricci, Pierre Bayle, Gottfried Leibniz).

W trakcie zajęć zadamy sobie trzy pytania: 1) Jakie są losy chińskich tekstów i pojęć w nowożytnej Europie? 2) czy można czytać dzieje myśli europejskiej "z zewnątrz"? 3) Jak rozumieć uniwersalistyczne roszczenia europejskiego dyskursu filozoficznego w kontekście historii globalnej?

Strona przedmiotu
3700-AL-FoH brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 60 godzin
Semestr zimowy 2023/24
  • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W większości języków europejskich kategorię granicy można wyrazić dwojako: jako kres (border, confine) oraz jako otwarcie się na ziemie usytuowane przed patrzącym (frontier, frontiera).

W kulturze europejskiej nauki humanistyczne są powołane do tego, by w poszukiwaniu prawdy przekształcać kres w otwarcie, pewność w wątpienie, dogmaty w niewiedzę. Dzięki takiemu nieustannemu przekształcaniu człowiek, przekraczając granicę i lokując siebie samego w centrum tego, co nieznane, nadaje coraz to nowe znaczenia własnej historii, samemu sobie i swojej funkcji w świecie oraz próbuje ustalić relacje z otaczającymi go artefaktami kulturowymi i z naturą.

Strona przedmiotu
3700-AL-FoS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Konwersatorium - 60 godzin
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs powstał we współpracy pomiędzy Kolegium Artes Liberales i Columbia College w Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. To eksperyment dydaktyczny łączący wykłady renomowanych naukowców pracujących na Uniwersytecie Columbia (w języku angielskim) oraz konwersatoria prowadzone przez wykładowców współpracujących z Kolegium Artes Liberales (w języku polskim). Podczas konwersatoriów omawiane będą treści przedstawiane na wykładach, a także dodatkowe lektury i zadania. Podczas kursu studenci będą mieli również okazję uczestniczyć w sesjach pytań i odpowiedzi (Q&A) z renomowanymi polskimi naukowcami, którzy wyjaśnią kluczowe problemy związane z omawianymi zagadnieniami, a także przedstawią własne perspektywy.

Strona przedmiotu
3700-AL-GT-qMF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

„Dżender-śmęder”? Piętnaście lat od polskiego wydania „Uwikłanych w płeć” (oryg. Gender Trouble) tytułowy problem tego tekstu wciąż wywołuje w Polsce silne emocje. Nie trzeba długo szukać, żeby natrafić na artykuły naukowe, które stanowią krytykę „genderyzmu genderystów” nazywając go „ideologia totalną” wymierzoną przede wszystkim w polską rodzinę. Dlaczego filozoficzne pojęcie, które Judith Butler analizuje w swojej napisanej ponad trzydzieści lat temu książce, nadal pozostaje źródłem zażartego sporu?

Podczas naszych zajęć spróbujemy odpowiedzieć na pytanie o kłopotliwy charakter pojęcia gender. Oraz o kłopotliwą aktualność tego pytania. Punktem wyjścia do naszych dyskusji będzie bliska lektura „Uwikłanych w płeć” wzbogacona zarówno o współczesne konteksty, jak i lektury przywoływane przez samą Butler. Pogłębiona analiza książki Butler pozwoli nam trafniej określić stawkę tego tekstu oraz wywoływane przez niego emocje.

Strona przedmiotu
3700-AL-KNLMF-qMF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi tekstami i zagadnieniami z zakresu myśli latynoamerykańskiej. Za pośrednictwem lektury tekstów filozoficznych i literackich (przede wszystkim latynoamerykańskiego eseju, poprzez który rozwijała się latynoamerykańska myśl) uczestnicy kursu skonfrontują się z charakterystycznymi dla regionu interpretacjami takich „zachodnich” kategorii jak nowoczesność, modernizacja, historia czy uniwersalizm. Dodatkowo, zapoznają się z alternatywnymi modelami filozofowania i praktykami uprawiania tego, co w tradycji zachodniej nazywamy filozofią.

Zaproponowane do lektury teksty są laboratorium nieeuropocentrycznych interpretacji podstawowych kategorii, w których postrzegamy i interpretujemy nowoczesną rzeczywistość. Zapoznanie się z nimi pozwala dostrzec drugą, nieusuwalną stronę nowoczesności.

Strona przedmiotu
3700-AL-NB-qMF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie zajęć przyjrzymy się historiom słynnych bibliotek – zarówno tych realnych, jak i wyobrażonych, będących fikcją literacką. Przez stulecia książki i biblioteki stanowiły najlepszy z możliwych sposób przechowywania wiedzy. Choć wspaniałe księgozbiory i cenne manuskrypty często ginęły w pożarach, były niszczone i rozkradane, to sama idea biblioteki jako skarbnicy ludzkiej wiedzy okazała się niezwykle trwała. Prześledzimy losy Biblioteki Aleksandryjskiej, ale także wyimaginowane wizje biblioteki totalnej, które wypełniają literaturę. Zastanowimy się nad przyszłością książki papierowej, pisma, literatury. Przede wszystkim jednak – będziemy starali się odpowiedzieć, w jaki sposób idea biblioteki jako zbioru całości ludzkiej wiedzy uległa współcześnie przekształceniu, i na ile internet stanowi odpowiednik Biblioteki Aleksandryjskiej, czy nawet Borgesowskiej Biblioteki Babel. Obok wirtualnych bibliotek, „bibliotek bez ścian”, interesować nas będzie architektura biblioteki.

Strona przedmiotu
3700-AL-OZOO-qMF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest prezentacja teorii i problemów z zakresu współczesnej estetyki, badań medialnych i głównonurtowej kultury masowej (filmu, muzyki, gry, praktyki gatunkowej). Wspólnie zastanowimy się nad stanem zachodniej wizualności i spróbujemy zderzyć dwa poglądy - o pogłębiającym się kryzysie obrazu i czekającej tuż za horyzontem odnowie estetycznej osiąganej dzięki technologicznemu zapośredniczeniu i reprezentacji.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)