Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty do wyzwania "Zwierzęta i środowisko" - 2022 (rok akademicki 2022/23) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział "Artes Liberales")

Jednostka: Wydział "Artes Liberales" Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty do wyzwania "Zwierzęta i środowisko" - 2022 (rok akademicki 2022/23)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2023Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L 2023Z
3700-AL-ASP-II-qZS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

UWAGA!

ZAPISY TYLKO DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ZALICZYLI I CZĘŚĆ ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMA2022 (3700-AL-ASP-I-qZS)

Studia nad zwierzętami to jeden z najciekawszych i najbujniej rozwijających się obszarów badawczych. Wprowadzający do niego kurs „Animal studies dla początkujących” stanowi niepowtarzalną okazję do zapoznania się z różnymi aspektami relacji człowiek-zwierzę w kulturze, pozwalając zarazem przekonać się w praktyce, na czym polega specyfika badań interdyscyplinarnych. Przeanalizujemy teksty, które stały się „kamieniami milowymi” tego obszaru badań, proponując nowe, autorskie ujęcia relacji międzygatunkowych.

Strona przedmiotu
3700-AL-CD-qZS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą lekturze tekstów Karola Darwina jako jednego z twórców teorii doboru naturalnego oraz oryginalnego przyrodnika, naukowca i pisarza. Nacisk położony zostanie na możliwość odczytywania jego myśli w kluczu humanistycznym, biorącym pod uwagę kulturowy, historyczny i społeczny wymiar powstania i oddziaływania jego twórczości oraz literacki wymiar jego dzieł. Teksty Darwina to nie tylko nośniki teorii naukowej (której wartość można oceniać z punktu widzenia współczesnego stanu wiedzy), ale też żywe narracje, które po pierwsze domagają się uważnego czytania jako dzieła o charakterze czy też cechach literackich, po drugie z powodzeniem dają odczytywać w kluczu współczesnej myśli posthumanistycznej, rozważającej płynność granic pomiędzy tym, co ludzkie i pozaludzkie.

Strona przedmiotu
3700-AL-FoH brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W większości języków europejskich kategorię granicy można wyrazić dwojako: jako kres (border, confine) oraz jako otwarcie się na ziemie usytuowane przed patrzącym (frontier, frontiera).

W kulturze europejskiej nauki humanistyczne są powołane do tego, by w poszukiwaniu prawdy przekształcać kres w otwarcie, pewność w wątpienie, dogmaty w niewiedzę. Dzięki takiemu nieustannemu przekształcaniu człowiek, przekraczając granicę i lokując siebie samego w centrum tego, co nieznane, nadaje coraz to nowe znaczenia własnej historii, samemu sobie i swojej funkcji w świecie oraz próbuje ustalić relacje z otaczającymi go artefaktami kulturowymi i z naturą.

Strona przedmiotu
3700-AL-FoS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs powstał we współpracy pomiędzy Kolegium Artes Liberales i Columbia College w Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. To eksperyment dydaktyczny łączący wykłady renomowanych naukowców pracujących na Uniwersytecie Columbia (w języku angielskim) oraz konwersatoria prowadzone przez wykładowców współpracujących z Kolegium Artes Liberales (w języku polskim). Podczas konwersatoriów omawiane będą treści przedstawiane na wykładach, a także dodatkowe lektury i zadania. Podczas kursu studenci będą mieli również okazję uczestniczyć w sesjach pytań i odpowiedzi (Q&A) z renomowanymi polskimi naukowcami, którzy wyjaśnią kluczowe problemy związane z omawianymi zagadnieniami, a także przedstawią własne perspektywy.

Strona przedmiotu
3700-AZ-FAK-PFF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The class will focus on the preparation for fieldwork. We will concentrate primarily on the following questions, using CyberTracker software as a useful tool: What crucial data do I need to gather? What is secondary information? How can I best plan my project in advance? How can I avoid spending hours working on data transcription from notes to a digital database? How can I keep my database organized?

Strona przedmiotu
3700-AL-SZM-qZS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia oferowane studentom studiów I i II stopnia mają charakter interdyscyplinarny. Łączą zagadnienia z zakresu historii kultury, architektury, sztuki i literatury z elementami nauk przyrodniczych. Prezentują główne idee relacji między człowiekiem i zwierzęciem w okresie nowożytnym, a także zagadnienia dotyczące kultury kolekcjonowania eksponatów żywych.

Przedmiotem ćwiczeń będą:

- problemy filozoficzne i światopoglądowe wynikające ze zmian w podejściu do świata zwierząt w dobie nowożytnej (teoria Kartezjusza, propozycje Montaigne’a), a także teorie współczesne, zwłaszcza welferyzm i historia zagadnień związanych z prawami zwierząt;

- analiza historii pojęć – zwierzyniec i menażeria,

- kultura kolekcjonowania – zwierzęta jako eksponaty,

- historia i zmiany w założeniach terenów zielonych w dawnej Rzeczypospolitej,

- wybrane zagadnienia z historii nauk przyrodniczych, szczególnie zoologii,

- staropolskie piśmiennictwo poświęcone zwierzyńcom i menażeriom.

Strona przedmiotu
3700-AL-SCNPH2-qZS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład zaprezentuje humanistom chemię (m.in. ogólną, nieorganiczną, organiczną, fizyczną), oraz szczyptę nauk pokrewnych (fizyka,

matermatyka, geologia, biologia, w szczególności fizykochemia cząstek elementranych, chemia jądrowa, geochemia, biochemia). Celem wykładu jest pokazanie, jak chemia ewoluowała na tle nauk ścisłych i przyrodniczych i jak zazębia się ona z naukami humanistycznymi (historia, antropologia kultury, religioznawstwo, psychologia, socjologia itp.) i do czego jest człowiekowi przydatna. Wykład pokazuje chemię w szerszej perspektywie: naszego poznania (na styku racjonalności i metafizyki), oraz całego naszego Świata i jego trwającej 13,8 mld lat historii.

Rozszerzony syllabus:

http://www.chem.uw.edu.pl/people/WGrochala/AL_syllabus.pdf

Strona przedmiotu
3700-AL-SWP-qZS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć przyjrzymy się zmieniającej się roli artystów i twórców kultury w sferze publicznej. Omówimy projekty artystycznych ingerencji

w przestrzeń wspólną oraz przykłady działań społecznych i ekologicznych, które podejmowane są zarówno we współpracy z instytucjami, jak i poza nimi.

Postaramy się także sproblematyzować rolę artysty w debacie publicznej, odwołując się do takich pojęć jak troska, odpowiedzialność,

solidarność i sprawiedliwość społeczna czy praktyki opiekuńcze.

Obszary tematyczne, które obejmuje kurs: sztuka publiczna, sztukaspołeczna, przestrzenie troski, praktyki opiekuńcze, community arts

Strona przedmiotu
3700-AL-ZZ-qZS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cykl wykładów „Ziemia i życie” ma za zadanie zapoznać studentów z wybranymi elementami co najmniej czterech dziedzin nauk przyrodniczych: ewolucjonizmu, geologii, paleontologii i antropologii, ukazując powstanie i rozwój życia na Ziemi (od biogenezy do antropogenezy) w kontekście wydarzeń geologicznych i procesów ewolucyjnych zachodzących na naszej planecie.

Strona przedmiotu
3700-AZ-FAK-ZKN brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma na celu wprowadzenie do tematyki „filmowego animal studies” – interdyscyplinarnego obszaru wiedzy, łączącego zagadnienia z zakresu historii i teorii kina i krytycznych studiów nad zwierzętami. W czasie zajęć zapoznamy się z różnymi sposobami przedstawienia zwierząt i zwierzęcości w kulturze audiowizualnej oraz z mechanizmami, według których kształtuje ona stosunek ludzi do zwierząt. W czasie kursu zostaną wykorzystane także wizualne metody badawcze.

Strona przedmiotu
3700-AL-ZZKC-qZS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)