Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty do wyzwania kierunkowego "Demos i polis" - I stopień Artes Liberales (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział "Artes Liberales")

Jednostka: Wydział "Artes Liberales" Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty do wyzwania kierunkowego "Demos i polis" - I stopień Artes Liberales
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2022 - Rok akademicki 2022/23
2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L 2022 2023Z 2023L 2023
3700-AL-ADG-qDP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3700-AL-AP-qDP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3700-AL-DN-qDP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3700-AL-DNMP-qDP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu będzie zwrócenie uwagi studentów na stosowanie przez autorów tekstów (naukowych i popularnonaukowych) dyskursu nacjonalistycznego wobec mniejszości. Analizie poddana zostanie szczególnie sytuacja Wilamowian – grupy etnicznej, której członkowie uważają siebie za potomków osadników przybyłych w XIII wieku z Flandrii. Studenci posiądą jednak wiedzę o innych grupach etnicznych i mniejszościach narodowych zamieszkujących Polskę oraz o współczesnych metodach badań antropologicznych nad mniejszościami uwzględniającymi ich podmiotowość.

Strona przedmiotu
3700-AL-FoH brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W większości języków europejskich kategorię granicy można wyrazić dwojako: jako kres (border, confine) oraz jako otwarcie się na ziemie usytuowane przed patrzącym (frontier, frontiera).

W kulturze europejskiej nauki humanistyczne są powołane do tego, by w poszukiwaniu prawdy przekształcać kres w otwarcie, pewność w wątpienie, dogmaty w niewiedzę. Dzięki takiemu nieustannemu przekształcaniu człowiek, przekraczając granicę i lokując siebie samego w centrum tego, co nieznane, nadaje coraz to nowe znaczenia własnej historii, samemu sobie i swojej funkcji w świecie oraz próbuje ustalić relacje z otaczającymi go artefaktami kulturowymi i z naturą.

Strona przedmiotu
3700-AL-FoS brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs powstał we współpracy pomiędzy Kolegium Artes Liberales i Columbia College w Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. To eksperyment dydaktyczny łączący wykłady renomowanych naukowców pracujących na Uniwersytecie Columbia (w języku angielskim) oraz konwersatoria prowadzone przez wykładowców współpracujących z Kolegium Artes Liberales (w języku polskim). Podczas konwersatoriów omawiane będą treści przedstawiane na wykładach, a także dodatkowe lektury i zadania. Podczas kursu studenci będą mieli również okazję uczestniczyć w sesjach pytań i odpowiedzi (Q&A) z renomowanymi polskimi naukowcami, którzy wyjaśnią kluczowe problemy związane z omawianymi zagadnieniami, a także przedstawią własne perspektywy.

Strona przedmiotu
3700-AZ-FAK-PFF brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The class will focus on the preparation for fieldwork. We will concentrate primarily on the following questions, using CyberTracker software as a useful tool: What crucial data do I need to gather? What is secondary information? How can I best plan my project in advance? How can I avoid spending hours working on data transcription from notes to a digital database? How can I keep my database organized?

Strona przedmiotu
3700-AL-II-qDP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The classes are a platform where students present ideas of potential business. The students’ presentations are complemented by lectures concerning the legal and economical issues related to running a business in informatics.

Strona przedmiotu
3700-AL-ISP-qDP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The purpose of the course is to provide students with a broad overview about social behavior and interpretations of society and social institutions in terms of ethical values.

The aim of the course is to demonstrate the main theoretical approaches to the study of modern and postmodern societies, ideas proposed by classical and modern social thinkers and theorists to solve problems and contradictions that arose in the process of modernization of old European societies.

Strona przedmiotu
3700-AL-JWK-qDP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs obejmuje systematyczną naukę języka wymysiöeryś (wilamowskiego) jako kontynuacja poprzedniego kursu. To poważnie zagrożony język germański, który jest używany jedynie w mieście Wilamowice. Do drugiej wojny światowej był on podstawowym narzędziem komunikacji mieszkańców miasteczka. W okresie stalinowskim jego użycie było zabronione, czego konsekwencją był drastyczny spadek liczby użytkowników. W ostatnich latach dzięki działaniom lokalnej społeczności, wspartym przez Wydział „Artes Liberales” sytuacja socjolingwistyczna języka wymysiöeryś poprawia się.

Celem zajęć jest opanowanie języka wilamowskiego w stopniu Komunikatywnym oraz poznanie historii jego użytkowników.

Strona przedmiotu
3700-AL-KBR-qDP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasadniczą treścią zajęć będzie naświetlenie znaczenia sprawiedliwości. Odwołamy się do najważniejszych współczesnych koncepcji sprawiedliwości powstałych w obrębie myśli filozoficznoprawnej i filozoficznopolitycznej, europejskiej i amerykańskiej, m.in. Johna Rawlsa, Jürgena Habermasa, Axela Honnetha, Emanuela Levinasa oraz Marthy Nussbaum.

Zasadniczą rolę we współczesnym ujęciu problemu sprawiedliwości oddamy pojęciom przejrzystej procedury prawnej, dyskursowi będącemu komunikacją spełniającą określone kryteria etyczne oraz dialogowi rozumianemu jako więź międzyludzka, a zatem przekraczającemu sokratejsko-platoński sens rozmowy.

Zadamy pytania: co to znaczy, że jądrem sprawiedliwości jest równość? Kto się boi równości, uznania drugiego człowieka, potwierdzenia Innego?

Strona przedmiotu
3700-AL-LE-qDP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ekonomia i finanse uchodzą często za nudy. Tymczasem całe życie stawiamy czoła problemom ekonomicznym i finansowym – zabiegamy o dochody i nieustannie dokonujemy wyborów – konsumować, oszczędzać czy inwestować?

W ekonomii znajdujemy wszystkie nasze żywotne interesy jako jednostki i całe skomplikowane społeczeństwo. W poszukiwaniu sensu stawiamy pytania:

Czy nieustanny wzrost to naprawdę konieczność?

Skąd wzięły się pieniądze i dlaczego rządzą światem?

Czy efektywność i pogoń za zyskiem wyklucza sprawiedliwość?

Czy ratowanie banków, które spowodowały kryzys jest sprawiedliwe?

Itd. itd.

Żeby zrozumieć świat ekonomii i finansów, spojrzymy z perspektywy makro i mikro i przechodząc przez kolejne kręgi wtajemniczenia, obejrzymy go oczami humanisty.

Strona przedmiotu
3700-AL-NDBDS-qDP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Stałą cechą francuskiego społeczeństwa jest jego rozwarstwienie, choć kryteria tego rozwarstwienia zmieniają się historycznie. Niemniej jednak teksty kultury nieustannie opisują, analizują krytycznie lub apologetycznie społeczne kontrasty. Celem przedmiotu jest prześledzenie tych debat ujętych w specyficznych formach ekspresji (literackiej, filmowej, malarskiej).

Strona przedmiotu
3700-AL-NF-qDP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3700-AL-NVP-qDP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest pokazanie relacji między czterema fundamentalnymi ideami poznania naukowego a ich - często obarczoną błędami - realizacją w praktyce. W toku zajęć przyjrzymy się więc kwestii osiągania (i nieosiągania) celów, które nazwiemy ideami „4p” („prawdziwości, „precyzji”, „powszechności” i „prostoty”) zarówno w nauce, jak i w każdym ludzkim usiłowaniu poznania rzeczywistości. Będziemy pracować na rzeczywistych doniesieniach o stanie wiedzy o świecie, czyli analizować poprawność metodologiczną (spełnianie zasad „4p”) artykułów akademickich oraz tekstów popularnych.

Strona przedmiotu
3700-AL-NKD-qDP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Historia dyplomacji pisana – i wykładana – jest zasadniczo z jednej z trzech perspektyw: historii, prawa międzynarodowego albo stosunków międzynarodowych. W takich ujęciach szczególny nacisk położony jest odpowiednio na historię struktur dyplomatycznych i ich praktyk, rozwój poszczególnych instytucji albo na polityczne efekty działania dyplomatów. Celem zajęć jest natomiast interdyscyplinarne połączenie tych perspektyw, a zarazem przedstawienie dyplomacji nowożytnej zarówno na tle kultury jej epoki, jak i dzisiejszego znaczenia dyplomacji i jej praktyk. Podczas zajęć postawione zostaną m. in. następujące pytania: na ile kategorie zmiany i nowoczesności są zasadne do analizy dziejów dyplomacji? Czy dyplomata nowożytny zrozumiałby modus operandi jego współczesnych kolegów (i koleżanek)? Jaką rolę dyplomacja pełniła i pełni w życiu społecznym (publicznym) dawniej i dziś? Czy struktury, praktyki i formy dyplomatyczne nie stają się anachroniczne we współczesnym świecie?

Strona przedmiotu
3700-AL-ONK-qDP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3700-AZ-FAK-ST brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia niniejsze mają na celu zapoznanie studentów z pięknem i użytecznością statystyki w ramach każdej dziedziny wiedzy o skomplikowanym świecie. Zajęcia szczególnie polecam osobom mającym złe doświadczenie z tzw. matematyką szkolną, rachunkami itp. Chciałbym im pokazać, że zarówno prawdziwa matematyka, w ogólności jak i statystyka, w szczególności to nie zbiór równań do wbijania do głowy, nie tabliczka mnożenia, lecz cudowny (bo ścisły i spójny) język opisu – niezbędny do naukowego opisu świata – zwłaszcza w jego najciekawszej złożonej formie.

Strona przedmiotu
3700-AL-PMRS-qDP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3700-AL-PP-qDP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest interdyscyplinarne odczytanie koncepcji prawa charakterystycznej dla społeczeństwa modernistycznego i postmodernistycznego. Przy pomocy narzędzi psychoanalitycznych ujawnione zostanie miejsce prawa w procesie upodmiotowienia osobnika Homo sapiens sapiens. Psychoanaliza prawa posłuży do rozpoznania i przedyskutowania antropologicznej funkcji prawa. Kolejne tematy, zgrupowane w dwóch częściach: psychoanalitycznej i filozoficznoprawnej, przybliżą proces stawania się podmiotu ludzkiego poprzez oddziaływanie Tekstu prawnego. Jednocześnie zostanie poddane dyskusji znaczenie dyskursu prawnego dla kondycji ludzkiej we współczesnym społeczeństwie, które nie bez przyczyny określa się jako „zjurydyzowane”.

Strona przedmiotu
3700-AL-RINT-qDP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą społecznym i politycznym implikacjom nowych technologii informacyjnych.

Strona przedmiotu
3700-AL-SZZ-qDP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć zorganizowana jest wokół problemu samobójstwa jako faktu społecznego i kulturowego. Kurs ma na celu wypracowanie podejścia interdyscyplinarnego do tematyki zachowań samobójczych łącząc takie dziedziny nauki jak: psychologia, socjologia, kryminalistyka, etyka, filozofia, antropologia i kulturoznawstwo. Zajęcia umożliwiają poznanie złożoności problemu zachowań samobójczych, a także podejście naukowe i kulturowe do tego problemu. W trakcie zajęć będą poruszane zarówno zagadnienia z zakresu profilaktyki i prewencji zachowań samobójczych, jak i teoretyczne podejście filozoficzne czy socjologiczne.

Strona przedmiotu
3700-AL-SW-qDP
Socjologia z wyobraźnią (od 2023-10-01)
brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma charakter ogólnego wprowadzenia do socjologii. Celem kursu jest zaangażowanie studenta w proces samodzielnego, krytycznego poszukiwania wiedzy i budowania umiejętności analizy zjawisk, struktur i procesów współczesnego społeczeństwa. W ramach kursu stosowane będą mieszane metody dydaktyczne: klasyczne konwersatorium z elementami pracy warsztatowej uzupełnione pracą na Platformie E-Learningowej.

Materiały źródłowe będą stanowić zarówno klasyczne teksty socjologiczne, jak i filmy, artykuły prasowe, raporty badawcze.

Blended learning (nauczanie mieszane): konwersatorium uzupełnione e-learningiem na platformie COME.

Zajęcia w formie konwersatorium z elementami warsztatu każdorazowo poprzedzone blokiem e-learningowym w formule 3 godziny aktywności na Platformie – 3 godziny zajęć w bezpośrednim kontakcie z wykładowcą.

Strona przedmiotu
3700-AL-UUTL-qDP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The purpose of the course is to provide the students with a broad overview of the rich literary scene of contemporary Ukraine including Ukrainian war literature, as well as discuss the Romantics and the avant-garde, the modernists and the dissidents, the post-modernists and the feminists.

We would explore what are Ukrainian basic cultural values and how they shape modern Ukrainian consciousness. We will briefly look at Ukrainian history, discover Ukrainian literature, movies, as well as explore the stance of intellectual and political elites towards decisive events of the latest Ukrainian history.

Strona przedmiotu
3700-AL-CI-qDP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3700-AL-WSP-qDP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)