Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty do modułu społecznego - 2022 (rok akademicki 2022/23) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział "Artes Liberales")

Jednostka: Wydział "Artes Liberales" Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty do modułu społecznego - 2022 (rok akademicki 2022/23)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022L
3700-AL-CKME-QSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest lektura esejów Leszka Kołakowskiego z lat 50., 60. i 70., skupiając się przede wszystkim na okresie rewizjonizmu marksistowskiego przed i po 1956, jak i na próbach budowania oryginalnej postawy etycznej inspirowanej tradycją lewicową. Dyskusja seminaryjna będzie miała na celu wspólne odczytanie przez grupę najważniejszych argumentów i założeń autora, jak i próbę odniesienia przedstawianych przez niego tez do wyzwań współczesnego świata.

Strona przedmiotu
3700-AL-DDK-QSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą poświęcone rekonstrukcji i interpretacji filozoficznego znaczenia dialogu w myśli europejskiej. Wydobędziemy najbardziej inspirujące wątki, począwszy od koncepcji hermeneutycznych i komunikacyjnych (Gadamer, Habermas), zakotwiczonych w greckim antyku (Heraklit, Sokrates, Platon), poprzez dialog inspirowany judaizmem i egzystencjalizmem w filozofii Rosenzweiga i Bubera, a także poprzedników i inspiratorów filozofii dialogu: Feuerbacha, Cohena, po koncepcję więzi międzyludzkiej Levinasa.

Pojęcie dyskursu naświetlimy jako współczesną postać rozmowy, która ma walor upodmiotawiania człowieka jako jednostki i jednocześnie sytuuje tego człowieka społecznie oraz politycznie.

Strona przedmiotu
3700-AL-GCA-QSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course deals with the role of violence in American society. We study the cultural and historical context of violence known as “gun culture” and move to the study of various types of violence in American society: political assassinations, riots and street protests, school shootings, militia movement, and terrorism. We will also look at the way access to guns is regulated in American law and how interest groups approach the problem of guns in electoral politics (NRA).

Strona przedmiotu
3700-AL-NSP-QSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi tradycjami myślenia o polityce – agonalną, z dominującym znaczeniem walki; demokratyczną, opartą na pluralizmie i debacie publicznej za pomocą racjonalnych argumentów; oraz biblijną, ujętą w księgach Samuela.

Strona przedmiotu
3700-AL-RPSO-QSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treścią wykładu będzie refleksja nad klasycznym ujęciem praworządności jako zasadą i praktyką przeciwdziałającą arbitralności władzy politycznej. Szczegółowej analizie zostanie poddane dzieło L.L. Fullera: „Moralność prawa”. Zadamy pytania o to, komu służą rządy prawa, kto się ich wystrzega, dlaczego są splecione z ustrojem demokratycznym i zasadą społeczeństwa obywatelskiego. Jakie warunki muszą być spełnione, żeby prawo było dobre i dlaczego obywatel powinien być świadomym współtwórcą i adresatem takiego porządku prawnego. Dwutomowa praca K. Poppera „Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie” posłuży nam do formułowania komentarzy wobec problemu podporządkowania polityki prawu oraz odwrotnie podporządkowania prawa polityce. Podkreślimy znaczenie otwartości i racjonalności jednostki jako obywatela dla realnego funkcjonowania państwa prawnego.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)