Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty do wyzwania "Historie i tożsamości" - 2021 (rok akademicki 2021/22) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział "Artes Liberales")

Jednostka: Wydział "Artes Liberales" Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty do wyzwania "Historie i tożsamości" - 2021 (rok akademicki 2021/22)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2021 2022Z
3700-AL-DWG-qHT brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium (30 godz.) – związane z dwusetną rocznicą wybuchu powstania Greków przeciw Osmanom – adresowane jest do studentów kierunków kulturoznawczych (i filologii nowogreckiej), zainteresowanych dziejami wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, i poświęcone jest analizie literackiej (wraz z kontekstem historycznym i kulturowym) relacji z epoki z przebiegu walki Greków o wolność w "Gazecie Krakowskiej". Zajęcia koncentrują się wokół takich problemów jak, m.in.: źródła informacji GK, sposoby uzyskiwania informacji, warunki obiegu informacji w basenie Morza Śródziemnego, wiarygodność doniesień (fake newsy, ich przyczyny i skutki), Grecy oczyma Filhellenów europejskich, Filhelleni w oczach Greków, język i stylistyka tekstu, itp.

Strona przedmiotu
3700-AL-CWQS-qHT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest nie tylko rekonstrukcja najważniejszych zagadnień queer studies, ale również podjęcie refleksji nad specyfiką tych studiów, które ze względu na swój przedmiot badawczy zaangażowane są w praktykę krytyczną wobec strategii mocnej tożsamości jako takiej – w tym również form instytucjonalnej kontroli dyskursów. Pytanie, stanowiące konstrukcyjną oś kursu, brzmi: co wynika z queer studies – nie tylko dla jednostek, ale również i form podmiotowości przekraczających to, co jednostkowe? A zwłaszcza: czy efektywne uprawianie strategii queerowych w ogóle jest możliwe w ramach świata rozpiętego między instytucjami publicznymi a globalnymi korporacjami?

Strona przedmiotu
3700-AL-CWD-qHT brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Materię prowadzonych w toku konwersatorium dyskusji stanowić będą wybrane przykłady polskiej i obcej twórczości dla młodych czytelników mówiące zarówno o realnych konfliktach (około)wojennych, takich jak II wojna światowa, stan wojenny i tzw. kryzys uchodźczy, jak i konfliktach kulturowych i pokoleniowych. Realizacje tytułowego zagadnienia przybierają również bardziej uniwersalne formy, ponadto wojna traktowana jest też symbolicznie. Prowadzone dyskusje poświęcone będą rozwiązaniom artystycznym, zarówno na poziomie tekstu, jak i książki jako całości, łączącej tekst i obraz. Wieloaspektowa analiza wybranych publikacji – zakorzeniona głównie w rozpoznaniach literaturoznawczych, ale odwołująca się również do bibliologii i pedagogiki – pozwoli na ukazanie bogactwa współczesnej twórczości dla młodych czytelników mówiącej o tematach pozostających wedle niektórych w sferze tabu.

Strona przedmiotu
3700-AL-FSNP-qHT brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest spojrzenie na nowożytną szlachtę (szczególnie polską) i ideę szlachectwa bez uprzedzeń, ale i bez sentymentu. Konfrontując się tekstami źródłowymi (przede wszystkim literackimi) i literaturą przedmiotu będziemy wspólnie przyglądać, jak formowany jest nowożytny szlachcic, jak można zostać szlachcicem, co grozi za podszywanie się pod niego? Szlachcicem nie wystarczyło się bowiem tylko urodzić...Kurs realizowany będzie w ramach wyzawania kierunkowego Historie i tożsamości.

Strona przedmiotu
3700-AL-FoS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 60 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course is a collaborative effort between the Collegium Artes Liberales and Columbia College of Columbia University in the City of New York. This didactical experiment will combine the lectures of renowned scientists working at Columbia University and the seminars taught by the instructors appointed by Collegium Artes Liberales, UW. During the seminars, students will have the opportunity to discuss ideas and concepts addressed in the lectures, as well as the readings and the assignments given.

UWAGA!

ZAJĘCIA OTWARTE TYLKO DLA STUDENTÓW STUDIÓW I STOPNIA KOLEGIUM ARTES LIBERALES (wszystkie wyzwania)

Strona przedmiotu
3700-AL-GCUI-qHT brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach przyjrzymy się temu, jak gry cyfrowe używane są w celu poruszania kwestii związanych z doświadczeniami osób należących do różnych marginalizowanych grup, zastanawiając się nad tym, czy gry cyfrowe (zarówno głównego nurtu, jak i niezależne) mogą stanowić „maszyny empatii”, czy za ich pomocą można zwiększać/manipulować empatią, i czy empatia jest dobrym słowem w odniesieniu do doświadczeń wyniesionych z gier cyfrowych.

Strona przedmiotu
3700-AL-HB-qHT brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład Historia Kultury Bałkanów poświęcony jest Bałkanom rozumianym, jako całość historyczna, mentalna i lingwistyczna. Zakres tematyczny obejmuje dzieje regionu sprzed wejścia Osmanów, późny okres Bizancjum ze względu na konieczność wyjaśnienia kulturotwórczej roli imperium, procesów i dróg chrystianizacji, łącznie z problematyką kształtującego się kanonu chrześcijaństwa wschodniego, jako jednego z kluczowych wyróżników późniejszych Bałkanów. Istotną część wykładu stanowi prezentacja specyfiki piśmiennictwa kręgu Graeco-Byzantina w czasach średniowiecza i jego swoiste „trwanie” w czasach Sułtanatu. Prezentowane są drogi i charakter procesów islamizacji, tworzenia się pograniczy chrześcijańskich i osmańskich, jako granic Bałkanów historycznych, omawiany jest początek, rozwój procesów narodotwórczych na Bałkanach i tworzenie się państw narodowych (XIX - XXI). Problematyka wykładu obejmuje okres od średniowiecza do pojawienia się nowych państw w wieku XXI po rozpadzie Jugosławii.

Strona przedmiotu
3700-AL-JMC-qHT brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course focuses on the life and works of the writer J.M. Coetzee and the ways in which his novels engage with political, ethical, aesthetic, philosophical, and social concerns.

Strona przedmiotu
3700-AL-KSD-qHT brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą miały na celu wprowadzenie do krytycznych studiów nad dziedzictwem, nowej dyscypliny lokującej się na przecięciu antropologii, archeologii, historii, historii sztuki, humanistyki środowiskowej, konserwatorstwa, muzealnictwa i turystyki. Jej rozwój wynika ze wzrostu zainteresowania dziedzictwem kulturowym i naturalnym w ciągu ostatnich 20 lat. Prężnie rozwijający się kierunek z dużymi sukcesami aplikuje perspektywy nowej humanistyki i awangardowe podejścia, angażując w studia ujęcia posthumanistyczne, transhumanistyczne czy nowomaterialistyczne. Wreszcie czerpie z fermentu zwrotu ku rzeczom, zwrotu ontologicznego i materialistycznego czy postsekularnego, oferując nowe i oryginalne ujęcia interpretacyjne, z którymi zapoznamy się na zajęciach.

Strona przedmiotu
3700-AL-MNP-qHT brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest rozpatrzenie modernizmu jako epoki w dziejach sztuki i literatury oraz jako diagnozy kondycji współczesnego podmiotu.

Strona przedmiotu
3700-AL-PDH-qHT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych problemów, tematów i tendencji, wokół których koncentrowały się zainteresowania historyków społecznych i kulturowych XX i początku XXI wieku, takie jak m. in. tożsamość, władza, nowoczesność, rytuał, pamięć, środowisko, globalność, modernizacja, historia jako narracja. Zadaniem konwersatorium jest zapoznanie Studentów z funkcjonującymi modelami i narzędziami opisu przeszłości oraz ukazanie debat i dylematów z nimi związanych. Zajęcia przeznaczone są również dla studentów kierunków humanistycznych innych niż historia, którzy zamierzają zajmować się w trakcie studiów diachronicznym ujęciem określonych zagadnień lub zjawisk.

Strona przedmiotu
3700-AL-PLF-qHT brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą literackiej fantastyce (zarówno SF, jak fantasy) - głównym autorom, tematom i tendencjom, na postawie opowiadań i powieści napisanych w okresie 1990-2004.

Strona przedmiotu
3700-CS-RAWKD brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Materię prowadzonych w trakcie zajęć dyskusji stanowić będą współczesne przykłady polskich i zagranicznych tekstów kultury kierowanych do dziecięcych i młodzieżowych odbiorców stanowiących przykłady recepcji antyku grecko-rzymskiego. Zintensyfikowane w ostatnich latach badania w tym obszarze – zwłaszcza w ramach prowadzonego na Wydziale „Artes Liberales” projektu „Our Mythical Childhood” – wskazują na niezwykłą żywotność tradycji antycznej we współczesnej kulturze, bogactwo motywów i ich transfiguracji, a także złożoność zjawiska w ujęciu lokalnym i globalnym, stąd potrzeba namysłu nad tymi zagadnieniami.

Strona przedmiotu
3700-AL-RDEL-qHT brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course offers instruction on the representations of disability in the history of English literature. This is an interdisciplinary course, straddling the disciplines of disability studies, literary studies, and cultural criticism.

Strona przedmiotu
3700-AL-RZA-qHT brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pytanie zawarte w tytule konwersatorium wyznacza główny cel zajęć: refleksję nad romantyzmem jako częścią europejskiego i narodowego dziedzictwa kulturalnego oraz sposobami funkcjonowania i odbierania romantyzmu w kulturze współczesnej. Oznacza to, że zarówno będziemy starali się zrozumieć specyfikę fenomenu historycznego romantyzmu , jak i – przede wszystkim – interesować nas będzie współczesne znaczenie literatury i kultury romantycznej, romantyzm jako przedmiot studiów nad dziedzictwem kulturowym (heritage studies).

Studenci będą mieli możliwość zapoznania się ze współczesnymi sposobami recepcji dzieł romantycznych, polskich i europejskich, analizowanymi w kontekście komparatystycznym oraz interdyscyplinarnym.

Zajęcia stanowią część cyklu „Romantyzm: europejskość i pogranicza kulturowe”, jednak są przeznaczone nie tylko dla uczestników całego cyklu, ale są też ofertą otwartą dla wszystkich studentów Wydziału AL i studentów innych kierunków, a także doktorantów.

Strona przedmiotu
3700-AL-ROA-qHT brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

4 lipca 1865 roku w wiktoriańskiej Anglii po raz pierwszy ukazały się drukiem „Przygody Alicji w Krainie Czarów”. Od tamtego czasu tekst ten jak i jego druga część fascynują, mamią, zwodzą i bawią czytelników na całym świecie, inspirują twórców różnych dziedzin i mediów, a rozlicznych tłumaczy doprowadzają na skraj załamania nerwowego.

Podczas kursu celem studentów i prowadzącej będzie wykorzystanie warsztatu badacza transmedialnego do wspólnego poszukiwania odpowiedzi na pytanie dlaczego i w jaki sposób historia opowiedziana małej Alicji Liddell i jej siostrom przez anglikańskiego pastora ma taką moc by nadal, po niemal 160 latach rozpalać wyobraźnie twórców i odbiorców różnych mediów i różnych kultur.

Strona przedmiotu
3700-AL-SKP-qHT brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie wspólnej lektury i analizy wybranych tekstów kultury podjęta zostanie próba analizy form dialogu współczesnych twórców i intelektualistów z sarmackim dziedzictwem oraz funkcji, jakie poświęcone sarmatyzmowi teksty pełniły w ramach szerszych – wyrażanych wprost lub implicite – wizji kultury lub historii i jak sytuowały się w ramach współczesnemu im kontekstu społeczno-politycznego.

Strona przedmiotu
3700-AL-STK-qHT-QMW brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Słowniki są zarówno ważnym, jak i ciekawym dokumentem i zwierciadłem nie tylko języka, lecz także recepcji kultury i tradycji. Jak w soczewce skupiają się w nich wszystkie kwestie, którymi zajmuje się lingwistyka kulturowa. Celem zajęć jest pełne uświadomienie sobie – czym jest słownik i jakie jest kulturowe zaplecze leksykografii, zdanie sobie sprawy z uwarunkowań tworzenia słowników, jak również czynników pozajęzykowych wpływających bezpośrednio lub pośrednio na ich kształt.

Strona przedmiotu
3700-AL-TKUF-qHT brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma na celu zapoznanie słuchaczy ze sposobem, w jaki kultura francuska na przestrzeni wieków traktuje ważne tematy, takie jak uwodzenie, postać obcego, budowanie prestiżu, bunt, fizjologiczny wymiar człowieka. Zajęcia będą miały charakter interdyscyplinarny: analizie poddawane będą zarówno dzieła literackie (lub ich fragmenty) jak i wizualne (obrazy, filmy). Omówione zostaną również zagadnienia teoretyczne: relacje między literackim pierwowzorem i jego ekranizacją, poszukiwanie definicji języka filmowego, malarskiego w odniesieniu do języka werbalnego.

Strona przedmiotu
3700-AL-WPU-qHT-QMW brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Warsztaty - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wykształcenie krytycznego myślenia o współczesnej polszczyźnie oraz wykształcenie umiejętności pisania dobrych pod względem językowym tekstów użytkowych, w tym także akademickich. Służyć temu ma poznanie narzędzi do pracy z tekstem, poznanie zasad warsztatu redakcyjnego oraz przyswojenie sobie przez uczestników najważniejszych zasad i umiejętności praktycznych z zakresu współczesnej normy językowej.

Strona przedmiotu
3700-AL-WKO-qHT brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium adresowane jest do studentów, którzy poprzez pogłębioną lekturę opowiadań chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat opowiadania jako artystycznego zapisu istotnych przemian kultury współczesnej, a ponadto do tych, którzy lubią czytać, są otwarci na na intelektualne wyzwania i gotowi na pokonanie sterotypowych wzorów lektury i interpretacji zjawisk literackich i kulturowych.

Głównym celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z wybranymi opowiadaniami z literatury współczesnej, których fabuła, poetyka i narracja jako podstawowe elementy artystycznego wyrazu osiągnęły formalną doskonałość i stały się środkiem służącym diagnozie różnych zjawisk kultury. Drugim celem zajęć jest wskazanie, że opowiadanie jako tekst kultury, który powstawał w określonym czasie, a więc i w warunkach historycznych, społecznych i intelektualnych, odzwierciedla nie tylko charakterystyczne dyrektywy estetyczne, ale także może być źródłem wiedzy o kulturze.

Strona przedmiotu
3700-AL-WI-qHT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie zainteresowanych w podstawową problematykę badań języków indoeuropejskich oraz kultury odziedziczonej z czasów wspólnoty praindoeuropejskiej.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-e459be735 (2022-11-16)