Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty do wyzwania kierunkowego "Demos i polis" - I stopień Artes Liberales (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział "Artes Liberales")

Jednostka: Wydział "Artes Liberales" Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty do wyzwania kierunkowego "Demos i polis" - I stopień Artes Liberales
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2022Z 2022
3700-AL-DNMP-qDP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu będzie zwrócenie uwagi studentów na stosowanie przez autorów tekstów (naukowych i popularnonaukowych) dyskursu nacjonalistycznego wobec mniejszości. Analizie poddana zostanie szczególnie sytuacja Wilamowian – grupy etnicznej, której członkowie uważają siebie za potomków osadników przybyłych w XIII wieku z Flandrii. Studenci posiądą jednak wiedzę o innych grupach etnicznych i mniejszościach narodowych zamieszkujących Polskę oraz o współczesnych metodach badań antropologicznych nad mniejszościami uwzględniającymi ich podmiotowość.

Strona przedmiotu
3700-AL-FoS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 60 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course is a collaborative effort between the Collegium Artes Liberales and Columbia College of Columbia University in the City of New York. This didactical experiment will combine the lectures of renowned scientists working at Columbia University and the seminars taught by the instructors appointed by Collegium Artes Liberales, UW. During the seminars, students will have the opportunity to discuss ideas and concepts addressed in the lectures, as well as the readings and the assignments given.

UWAGA!

ZAJĘCIA OTWARTE TYLKO DLA STUDENTÓW STUDIÓW I STOPNIA KOLEGIUM ARTES LIBERALES (wszystkie wyzwania)

Strona przedmiotu
3700-AL-II-qDP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The classes are a platform where students present ideas of potential business. The students’ presentations are complemented by lectures concerning the legal and economical issues related to running a business in informatics.

Strona przedmiotu
3700-AL-ISP-qDP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The purpose of the course is to provide students with a broad overview about social behavior and interpretations of society and social institutions in terms of ethical values.

The aim of the course is to demonstrate the main theoretical approaches to the study of modern and postmodern societies, ideas proposed by classical and modern social thinkers and theorists to solve problems and contradictions that arose in the process of modernization of old European societies.

Strona przedmiotu
3700-AL-NDBDS-qDP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Stałą cechą francuskiego społeczeństwa jest jego rozwarstwienie, choć kryteria tego rozwarstwienia zmieniają się historycznie. Niemniej jednak teksty kultury nieustannie opisują, analizują krytycznie lub apologetycznie społeczne kontrasty. Celem przedmiotu jest prześledzenie tych debat ujętych w specyficznych formach ekspresji (literackiej, filmowej, malarskiej).

Strona przedmiotu
3700-AL-PMRS-qDP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3700-AL-PP-qDP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest interdyscyplinarne odczytanie koncepcji prawa charakterystycznej dla społeczeństwa modernistycznego i postmodernistycznego. Przy pomocy narzędzi psychoanalitycznych ujawnione zostanie miejsce prawa w procesie upodmiotowienia osobnika Homo sapiens sapiens. Psychoanaliza prawa posłuży do rozpoznania i przedyskutowania antropologicznej funkcji prawa. Kolejne tematy, zgrupowane w dwóch częściach: psychoanalitycznej i filozoficznoprawnej, przybliżą proces stawania się podmiotu ludzkiego poprzez oddziaływanie Tekstu prawnego. Jednocześnie zostanie poddane dyskusji znaczenie dyskursu prawnego dla kondycji ludzkiej we współczesnym społeczeństwie, które nie bez przyczyny określa się jako „zjurydyzowane”.

Strona przedmiotu
3700-AL-RINT-qDP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą społecznym i politycznym implikacjom nowych technologii informacyjnych.

Strona przedmiotu
3700-AL-SZZ-qDP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć zorganizowana jest wokół problemu samobójstwa jako faktu społecznego i kulturowego. Kurs ma na celu wypracowanie podejścia interdyscyplinarnego do tematyki zachowań samobójczych łącząc takie dziedziny nauki jak: psychologia, socjologia, kryminalistyka, etyka, filozofia, antropologia i kulturoznawstwo. Zajęcia umożliwiają poznanie złożoności problemu zachowań samobójczych, a także podejście naukowe i kulturowe do tego problemu. W trakcie zajęć będą poruszane zarówno zagadnienia z zakresu profilaktyki i prewencji zachowań samobójczych, jak i teoretyczne podejście filozoficzne czy socjologiczne.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-e459be735 (2022-11-16)