Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty do modułu Miedzy wschodem za zachodem - 2021 (rok akademicki 2021/22) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział "Artes Liberales")

Jednostka: Wydział "Artes Liberales" Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty do modułu Miedzy wschodem za zachodem - 2021 (rok akademicki 2021/22)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021L - Semestr letni 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021L 2022Z 2022L
3700-AL-LFEC-QHU brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przedstawienie spektrum nowoczesnych i ponowoczesnych koncepcji czytelnika i czytania, związanych ze zwrotem w kierunku odbiorcy w badaniach literackich. Przyjrzymy się definicjom czytelnika i opisom procesu lektury zaproponowanym przez filozofów i krytyków reprezentujących różne kierunki myśli literaturoznawczej XX w. (takie jak fenomenologia, hermeneutyka, strukturalizm, semiotyka, dekonstrukcjonizm, psychoanaliza, neopragmatyzm), wychodząc również poza rozważania teoretycznoliterackie w kierunku historii czytelnictwa i socjologii literatury.

Strona przedmiotu
3700-AL-TNPW-QHU brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wiara jest jednym z podstawowych sposobów bycia człowieka. Istnieje cos takiego jak „wiara fundamentalna”, podstawowe zaufanie człowieka do świata, założenie jego zasadniczej sensowności, która umożliwia jakiekolwiek działanie. Zaufanie poszukuje instancji, która by to zaufanie usprawiedliwiła, ale która nie jest możliwa do weryfikacji, gdyż dotyczy całości rzeczywistości. Dlatego wiara ostatecznie otwiera się na wymiar metafizyczny i religijny, choć może lokować się w sferze skończonej (nacjonalizm).. Ale tu spotyka się z wiedzą, która kładzie nacisk na samowystarczalność rozumu ludzkiego i na wymóg sprawdzalności. Relacje wiary i rozumu – to zawsze aktualny temat filozofii.

Strona przedmiotu
3700-AL-CA-QSP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Paraphrasing a common saying, you can state: show me your controversies and I’ll tell who you are. Controversies are crucial to science as such as any kind of scholarship evolves in constant polemics, dispute, denial, invalidation, and rebutting. However, it seems that among various academic disciplines it is anthropology that is especially prone to various controversies and scandals. In general, one can divide them into three types: controversies over credibility of one’s fieldwork results; over an ethical dimension of one’s work; and over broadly understood political engagement of anthropologists.

Strona przedmiotu
3700-AL-CW-QHU-QMW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem konwersatorium będą próby odpowiedzi na pytania: jak opisać? jak opowiedzieć? jak patrzeć? Teoretyczne zaplecze zajęć stanowić będą proponowane w ramach „studiów wizualnych” analizy procesów widzenia jako elementarnej zdolności poznawczej. Punktem wyjścia zajęć będą konkretne ćwiczenia, których dopełnieniem będą teksty z zakresu literatury i studiów wizualnych.

Strona przedmiotu
3700-AL-DMPT-QHU brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą zagadnieniu dekolonizacji muzeów na świecie. Punktem wyjścia będzie charakterystyka imperialnej tradycji muzeów i koncepcji dziedzictwa kulturowego, w odniesieniu do różnych typów instytucji: muzeum archeologicznego, historycznego, etnograficznego, sztuki (zwłaszcza tzw. universal survey museum). Podczas zajęć omawiane będą teoretyczne podstawy, założenia i perspektywy procesów dekolonizacji muzeów, analizowane będą również konkretne przykłady praktyk i działań w instytucjach muzealnych. Dyskusje dotyczyć będą różnych aspektów dekolonizacji muzeum, m.in.: proweniencji obiektów i etyki ich pozyskiwania, restytucji, współpracy z lokalnymi społecznościami, autorefleksji i autokrytyki, przywracania wypartych i zapomnianych fragmentów historii.

Strona przedmiotu
3700-AL-KD-QSP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą zmieniającemu się charakterowi (amerykańskiej) demokracji. Przedmiotem analiz będą zjawiska powszechnie uznawane za „kryzys demokracji”, które jednak można uznać za przejawy nieuchronnych zmian zachodzących w dynamicznie się rozwijającym systemie politycznym. Nieuchronnie widać, że kulturowe podstawy demokracji ulegają erozji.

Przedmiotem analiz będą takie zjawiska jak: polaryzacja, radykalizacja, trybalizacja, populizm, korupcja, rasizm, konflikty kulturowe, w takim zakresie w jakim wpływają na sposób funkcjonowania współczesnej demokracji. Porównanie z Polską i innymi europejskimi przejawami” demokracji nieliberalnej (illiberal democracy) będą również przedmiotem naszych analiz.

Strona przedmiotu
3700-AL-MLS-QPR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium ma na celu zapoznanie studentów z rolą, jaką odgrywa środowisko przyrodnicze we współczesnych studiach miejskich (urban studies) i jak ma się to do prób wymyślania na nowo wspólnoty politycznej. Jaką architekturę lubią niedźwiedzie, a jaką ośmiornice? Co dał Warszawie Dotleniacz, a Nowemu Jorkowi High Line Park? (i czy można je porównywać?) Czy szczury i gołębie są zawsze złe, a kompostowniki i domy dla pszczół - zawsze dobre? A także: jak można definiować wspólnotę i czy zawsze obejmuje ona tylko ludzi? Jakie nowe inspiracje do myślenia o polityczności i środowisku dają nam sztuki wizualne, literatura fantastyczno-naukowa i speculative fiction? Jeśli mielibyśmy zaprojektować miasto nieantopocentryczne, to jak by ono wyglądało? To tylko kilka pytań, z którymi będziemy się mierzyć na zajęciach. Wspólnie popraktykujemy na nich miejskie utopie i zastanowimy się nad ich granicami.

Strona przedmiotu
3700-AL-PPDP-QHU brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone będzie analizie ostatniej fazy twórczości włoskiego reżysera Pier Paolo Pasoliniego. Seminarium jest kontynuacją projektu zmierzającego do zrozumienia „pracy oka” i „pracy języka” w dziele Pasoliniego. Tym razem chciałbym przeanalizować późne filmy artysty wchodzące w skład Trylogii życia – Dekameron (1970), Opowieści kanterberyjskie (1971), Kwiat tysiąca i jednej nocy (1974), które obiecują powrót do idei „niewinności życia”. Nie na darmo bogów trwających w stanie szczęśliwości Holderlin nazywa „pozbawionymi losu”. Czy takiego stanu możemy oczekiwać także dla „cyfrowej ludzkości”? Czy portret łotrzykowskiego stylu życia grupy nastolatków z Ragazzi di vita to tylko iluzja (mit nawet) powrotu do „barbarzyńskiej niewinności dzieciństwa”, czy może raczej jest to zaproszenie do odnowienia wizji ludzkiego raju, który nie byłby „chlewem życia”?

Strona przedmiotu
3700-AL-RUJM-QHU brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony szczegółowej analizie poematu epickiego Johna Miltona w odniesieniu do przełomu epistemologicznego w myśli XVII wieku, jako modelu krytycznego myślenia.

Strona przedmiotu
3700-AL-RS-qKR-QMW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium pozwala na interdyscyplinarne wielopoziomowe uczenie się o historii, kulturze i naturze Jakucji. Seminarium jest poznawczo-przygotowawczy na interdyscyplinarne badania terenowe w największym podmiocie terytorialnym Federacji Rosyjskiej. Będą wspierany projekty- inicjatywy studentów odbywać wycieczki do ośrodków edukacyjnych.

Strona przedmiotu
3700-AL-SEMMET-QHU brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma charakter propedeutyczny wobec Seminarium dziedzinowego-humanistycznego. Seminarium poświęcone jest metodzie krytycznej jako Urmethode nauk humanistycznych, przyrodniczych i społecznych, która zostanie przebadana w swoim wymiarze eidetycznym, genealogiczno-historycznym oraz społeczno-kulturowym. Jako że samo słowo krytyka oznacza, między innymi, „rozeznanie, rozpoznanie”, zajęcia z metody krytycznej mają za zadanie rozeznanie, jaką formą myślenia krytycznego posługują się filozofowie, artyści, pisarze, krytycy sztuki i kultury, z którymi współczesny obywatel i badacz najczęściej się spotyka.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-e459be735 (2022-11-16)