Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty do wyzwania "Mądrość i filozofia" - 2021 (rok akademicki 2021/22) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział "Artes Liberales")

Jednostka: Wydział "Artes Liberales" Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty do wyzwania "Mądrość i filozofia" - 2021 (rok akademicki 2021/22)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2021 2022Z
3700-AL-CJL-qMF brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studia nad zagadnieniami teorii cywilizacji: kategorie czasu i jednostki ludzkiej w cywilizacjach Wschodu i Zachodu.

Strona przedmiotu
3700-AL-DWD-qMF brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza poszczególnych dzieł F. Dostojewskiego na tle jego własnej epoki i epoki późniejszej (tzw. „srebrnego wieku”)

Strona przedmiotu
3700-AL-EZS-qMF-QMW brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem etyki jest dobre życie. Nauczenie Sokratesa – jakie przedstawiają dialogi Platońskie – polega na dialogicznym poszukiwaniu wiedzy o dobrym życiu. Jako że dobre życie jest życiem konkretnej osoby, etyka musi uwzględniać znajomość siebie, do której można dotrzeć przede wszystkim poprzez rozmowę z innymi. Prowadzi to do aporii, nad którymi będziemy się zastanawiać czytając dzieła Platona: dobre życie jest jedno, ale praktyczne realizacje dobrego życia są potencjalnie nieskończone; dobre życie jest „moje”, ale jednocześnie odnajduję je razem z „tobą”.

Strona przedmiotu
3700-AL-FFPRL-QHU brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omawiam ikony humanistyki polskiej 2 połowy XX – na ich dzieła oraz ich życie patrzę poprzez pewne wyrazy, pojęcia, idee, które nabierają rozpędu wraz z lekturą najważniejszych prac tcy myślicieli. Patrz zatem „literatura”

Strona przedmiotu
3700-AL-FoS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 60 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course is a collaborative effort between the Collegium Artes Liberales and Columbia College of Columbia University in the City of New York. This didactical experiment will combine the lectures of renowned scientists working at Columbia University and the seminars taught by the instructors appointed by Collegium Artes Liberales, UW. During the seminars, students will have the opportunity to discuss ideas and concepts addressed in the lectures, as well as the readings and the assignments given.

UWAGA!

ZAJĘCIA OTWARTE TYLKO DLA STUDENTÓW STUDIÓW I STOPNIA KOLEGIUM ARTES LIBERALES (wszystkie wyzwania)

Strona przedmiotu
3700-AL-HO-qMF brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć będzie napisanie swoistej historii oka w filozofii, ale również alternatywny sposób opowiadania samej historii filozofii. Rejestr wizualny od zawsze zajmował w niej ważne miejsce, a w XX wieku stał się wręcz jej swoistą obsesją. Punktem wyjścia jest więc założenie, że nie tylko należy przyjrzeć się narracjom dotyczącym oka w filozofii, ale również że można podjąć próbę historii mniejszościowej, pisanej z perspektywy samego oka. Interesować będą nas nieoczywiste perypetie oka i rejestru wizualnego. Uwagę będziemy zwracać na wszelkie alianse, w które wchodziło oko (np. oko na służbie reżimu klasyfikującego u Foucualta), zaskakujące "zszycia" oka z innymi organami (jak oko na końcu palca u Derridy) czy niezwyczajne możliwości oka (jak oko haptyczne u Merlau-Ponty'ego). Mówiąc inaczej będziemy zadawać pytanie podobne do tego, które kiedyś zadawał Spinoza - tym razem już jednak nie "do czego zdolne jest ciało?", ale "do czego zdolne jest oko?".

Strona przedmiotu
3700-AL-ID-qMF brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Czy izolacja może wzmocnić demokrację? Myśl oddziela od drugiego człowieka, czy – przeciwnie – formuje przestrzeń porozumienia? Idea łączy nas czy odcina od innych ludzi? Wspiera czy utrudnia doświadczanie wspólnoty? Do tych tradycyjnych pytań filozofii politycznej dołączymy namysł nad kondycją człowieka AD 2021.

Mottem zajęć będzie myśl Pascala: „całe nieszczęście ludzi pochodzi z jednej rzeczy, to jest, iż nie umieją pozostać w pokoju, w izbie”.

Strona przedmiotu
3700-AL-KTZM-qMF brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Umiejętność rozpoznawania twarzy innych ludzi i pojawiających się na nich emocji jest kluczowe dla naszego funkcjonowania w świecie i komunikacji z innymi. Nasza własna twarz jest dla nas wyjątkowa, nierozerwalnie związana z naszym poczuciem tożsamości i indywidualności – stąd tak fascynuje i niepokoi nas jej obraz: w zwierciadłach, na fotografiach, w dziełach malarskich. W czasie zajęć spróbujemy przyjrzeć się przedstawieniom twarzy w dziełach sztuki oraz teoretycznym dociekaniom poświęconym wyjątkowości ludzkiej twarzy oraz problemom naoczności, widzialności, reprezentacji.

Strona przedmiotu
3700-AL-KA-qMF brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z serii Kino i myśl, każdorazowo obejmują inny zakres tematyczny. Proponowane konwersatorium to eksperymentalna formuła zajęć mająca na celu docieranie do zagadnień filozoficznych poprzez wybrane dzieła kinematografii, a także odkrywanie poprzez filozofię właściwej złożoności dzieła filmowego. Na zajęciach staramy się poddawać namysłowi problemy stawiane przez wielkie dzieła filmowe i traktaty filozoficzne. Głównym założeniem zajęć jest stworzenie pomostu pomiędzy dwiema dziedzinami – filozofią i kinem. Formuła zajęć pozwala jednocześnie pogłębiać namysł nad sztuką filmową, jak i umożliwia zrozumienie skomplikowanych treści filozoficznych poprzez przedstawienie ich w możliwe przystępnej formie. W tym semestrze kurs będzie dotyczył miłości i jej różnych koncepcji w filozofii oraz jej wielowymiarowości w kinematografii.

Strona przedmiotu
3700-AL-LU-qMF brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia stanowią wprowadzenie do podstawowych zagadnień wiążących się pojęciem utopii, heterotopii i nie-miejsca. Pozwalają zapoznać się z tekstami teoretycznymi, literackimi i sztuką (rysunek, grafika, film), aby prześledzić utopijną myśl filozoficzną nieprzerwanie obecną od antyku.

Zastanowimy się nad historią tych pojęć w rozważaniach pisarzy różnych epok. Interesować nas będzie zarówno koncepcja czysto teoretyczna, jak również wizje miast, które zostały zrealizowane choćby w filmie.

Strona przedmiotu
3700-AL-OPK-qMF brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

OdNowa: warsztaty kreatywności to eksperymentalny cykl zajęć inspirowany doświadczeniami Paula Bakera (Integration of Abilities: Exercises for Creative Growth, Baker, 1977) oraz Twyli Tharp (The Creative Habit, Tharp & Reiter, 2006).

Strona przedmiotu
3700-AL-PCWP-qMF brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium poświęcone będzie pogłębionej, bliskiej lekturze fundującej dla posthumanizmu książki Rosi Braidotti “Po człowieku”. Lektura książki uzupełniona zostanie o teksty najważniejszych przedstawicielek i przedstawicieli posthumanizmu oraz nurtów, które legły u jego podstaw. Zajęcia stanowić będą wprowadzenie do refleksji posthumanistycznej, traktowanej zarówno jako nowy (ale już ukonstytuowany) prąd myśli filozoficznej, ale również jako potencjalna metoda badawcza, szczególnie istotna w kontekście współczesnych problemów cywilizacyjnych, tj. katastrofy klimatycznej, wzrastających nierówności, perturbacji politycznych czy następstw rozwoju technologii.

Strona przedmiotu
3700-AL-SK-qMF brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia kierowane są do studentów, którzy zgodnie z wymaganiami studiów powinni opanować umiejętność analizy i interpretacji różnorakich przekazów znakowych, czyli tekstów w szerokim, semiotycznym rozumieniu terminu, a więc (ujmując rzecz tradycyjnie) dzieł literackich, filmowych, reklam, komunikatów wyrażonych poprzez określone zasady organizacji przestrzeni (ogrody, budowle), lecz także mitów, obrzędów i rytuałów.

Strona przedmiotu
3700-AL-SBWM-qMF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praca badacza terenowego to uporządkowany metodologicznie i przemyślany teoretycznie proces poznawczy, którego efekt bywa trudny do przewidzenia. Eksplorowanie zaskakującego świata społeczno – kulturowego wymaga otwartego umysłu i elastyczności. Często zmusza do weryfikowania pytań i hipotez, modyfikowania podejść metodologicznych, korygowania technik badawczych. Twórcza praca w terenie, odkrywanie oryginalnych perspektyw, wydeptywanie nowych ścieżek wymagają oczywiście określonych umiejętności warsztatowych. Podczas zajęć poznamy wybrane metody i techniki badawcze, które dają możliwość samodzielnego zaprojektowana i zrealizowania badania terenowego.

Strona przedmiotu
3700-AL-TS-qMF-QHU brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Michel Foucault analizuje cztery typy „technologii”. Są to odpowiednio: (1) technologie produkcji, które pozwalają na generowanie, przemianę oraz dystrybucję dóbr (krążenie dóbr i usług); (2) technologie systemów znakowych, które umożliwiają produkowanie, wymienianie i posługiwanie się znakami, symbolami, i innymi elementami znaczącymi (krążenie przekazów); (3) technologie władzy, które podporządkowują nasze zachowania określonym celom oraz strategiom dominacji, (4) wreszcie technologie własnego Ja, które zezwalają na wykonywanie określonej liczby operacji odnoszących się albo do ciała, albo do „jaźni”, w celu uzyskania stanu szczęścia, czystości, mądrości, doskonałości estetycznej, etycznej lub epistemologicznej. Tym ostatnim technologiom będzie poświęcone seminarium.

Strona przedmiotu
3700-AL-TIDE-qMF brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony refleksji nad kilkoma obszarami oglądanymi przez pryzmat myśli angloamerykańskiego modernisty, T.S. Eliota. Poezja Eliota, która wyrosła z traumy I wojny światowej, opisywała rozpad i spustoszenie dotychczas znanego świata, lecz dopiero II wojna i doświadczenie Zagłady „spopieliło”, jak pisał Ryszard Przybylski, „etykę śródziemnomorską” i zakwestionowało myśl o ciągłości kulturowej. Mimo to, poezja Eliota zyskuje obecnie na popularności, jako przykład twórczości otwartej w równy sposób na tradycję jak na dialog z przyszłością. Znany polski badacz twórczości Eliota, Jacek Gutorow, wiąże ten fenomen z renesansem paradygmatów modernistycznych i potrzebą odkrywania w kanonicznych utworach miejsc kwestionujących ich dotychczasowe postrzeganie.

Strona przedmiotu
3700-AL-WF-qMF brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie konwersatorium prześledzimy jak na przestrzeni historii filozofii zmieniało się rozumienie tego, czym jest wyobraźnia oraz ocena jej znaczenia. Przyjrzymy się refleksjom Hume’a, Kanta, Schopenhauera na temat wyobraźni. Szczególnie jednak będzie interesował romantyzm rozumiany jako pewna niezwykle ciekawa i zaskakująco aktualna propozycja filozoficzna. To właśnie w romantyzmie zmienia się radykalnie rozumienie roli artysty a wyobraźni twórczej zostają przypisane niemalże nieograniczone moce. Zmienia się także rozumienie tego, jak działa ludzki umysł. Według słynnego twierdzenia M.H. Abramsa, metaforę umysłu jako zwierciadła zastąpiła metafora, wedle której ,,rzuca on – niczym lampa – światło na postrzegane przez siebie przedmioty, tym samym niejako je współtworząc.” Oznaczało to między nimi odejście od panującej w sztuce niepodzielnie od starożytności zasady mimesis. Według romantyków artysta ma nie tylko naśladować naturę, ale w sposób nieskrępowany kreować nowe światy.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-e459be735 (2022-11-16)