Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe, kognitywistyka, studia stacjonarne, pierwszego stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Filozofii)

Jednostka: Wydział Filozofii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe, kognitywistyka, studia stacjonarne, pierwszego stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023 2024Z 2024L 2024
3800-KOG-AWS brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przygotowanie studentów do naukowych wystąpień publicznych w języku angielskim oraz nauka pisania podstawowych tekstów naukowych (i.a. abstrakt, raport z badań, recenzja) w języku angielskim.

Strona przedmiotu
3800-KOG-EEG2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami analizy sygnału EEG zarejestrowanego podczas doświadczeń psycho-poznawczych (rozpoznanie i usuwanie artefaktów, uśrednianie ERP, filtrowanie i analiza częstotliwościowa EEG i ERP). Ćwiczenia oparte są o funkcje pakietu EEGlab w środowisku obliczeniowym MATLAB.

Strona przedmiotu
3800-KOG-WI-SZK brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przedstawienie podstawowych pojęć z technologii informacyjnych i matematyki potrzebnych do uczestniczenia w zajęciach z Wstępu do Programowania w drugim semestrze. Kurs ma formę zajęć zdalnych prowadzonych na platformie e-learningowej (np. Moodle).

Strona przedmiotu
3800-KOG-EPK brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma na celu zapoznanie osób studiujących z etycznymi problemami, które pojawiają się w związku z rozwojem wiedzy z zakresu kognitywistyki oraz organizacją i przeprowadzaniem badań naukowych w tej dziedzinie.

Strona przedmiotu
3800-KOG-FJ1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest wprowadzenie do głównych zagadnień analitycznej filozofii języka. Nacisk położony będzie na język jako narzędzie komunikacji. Większość tematów omawianych w trakcie zajęć jest związanych z pojęciami znaczenia wyrażeń, kontekstu użycia i wpływu kontekstu na znaczenie. Omawiać będziemy m.in. następujące zagadnienia: nazwy własne, deskrypcje, wyrażenia okazjonalne, czynności mowy, implikatury, presupozycje, kontekstualizm, minimalizm semantyczny, teorię relewancji, ironię metaforę oraz definicję kłamstwa.

Strona przedmiotu
3800-KOG-MS1-FJ2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć student będzie miał okazję zapoznać się z tymi zaawansowanymi badaniami filozoficznymi nad językiem, które wiążą się bezpośrednio z kognitywistyką.

Strona przedmiotu
3800-KOG-FU1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi stanowiskami we współczesnej filozofii umysłu.

Strona przedmiotu
3800-KOG-MS1-FU2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma na celu przedstawienie dyskusji i problemów związanych ze współczesną filozofią umysłu.

Strona przedmiotu
3800-KOG-JDM brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie zasad przetwarzania informacji w mózgu człowieka oraz fizjologicznych podstaw zachowania i umysłu. Dynamicznie rozwijająca się w ostatnich latach neurobiologia pozwala zrozumieć mechanizmy działania centralnego układu nerwowego - od wzbudzenia pojedynczego neuronu, poprzez automatyzmy sieci komórek nerwowych, aż do złożonych procesów percepcji, uwagi i zapamiętywania. Na wykładzie zostaną przedstawione również współczesne hipotezy na temat integracyjnych mechanizmów działania mózgu oraz neurobiologiczne hipotezy świadomości. Mimo, że do zrozumienia wykładu nie są potrzebne żadne wstępne wiadomości z biologii lub informatyki program obejmuje szeroki przegląd współczesnych poglądów na działanie mózgu.

Strona przedmiotu
3800-KOG-LGPB brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Projekt - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach grupowego projektu badawczego studenci w kilkuosobowych grupach przygotowują oraz wykonują samodzielnie projekt badawczy z zakresu kognitywistyki. Założeniem projektu jest jego interedyscyplinarność – projekt powinien zawierać zarówno treści psychologiczno/empiryczne, jak i treści filozoficzne oraz powinien zostać opracowany z użyciem narzędzi informatycznych, które studenci opanowali podczas pierwszych dwóch lat studiów.

Strona przedmiotu
3800-KOG-LGPB-P brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Projekt - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach grupowego projektu badawczego studenci w kilkuosobowych grupach przygotowują oraz wykonują samodzielnie projekt badawczy z zakresu kognitywistyki. Założeniem projektu jest jego interedyscyplinarność – projekt powinien zawierać zarówno treści psychologiczno/empiryczne, jak i treści filozoficzne oraz powinien zostać opracowany z użyciem narzędzi informatycznych, które studenci opanowali podczas pierwszych dwóch lat studiów.

Strona przedmiotu
3800-KOG-L1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia związane ze składnią języków naturalnych. Materiałem empirycznym będzie przede wszystkim język polski, cechujący się bogatą fleksją i stosunkowo swobodnym szykiem wyrazów. Dzięki precyzyjnemu podejściu do fleksji oraz naciskowi na formalne opisy składni, wiedza nabyta w trakcie kursu będzie mogła być wykorzystana w pracach nad przetwarzaniem języka naturalnego, w badaniach psycholingwistycznych i w innych interdyscyplinarnych podejściach do języka.

Strona przedmiotu
3800-KOG-L2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zaznajomienie uczestników z najważniejszymi teoriami i pojęciami z zakresu semantyki formalnej – dziedziny badań lingwistycznych, która zajmuje się znaczeniem wyrażeń języka naturalnego i która wykorzystuje metody formalne do budowy swoich teorii. Uczestnik zajęć będzie mógł w ich ramach zapoznać się stanem bieżącym semantyki formalnej i przełomowymi etapami w jej rozwoju.

Strona przedmiotu
3800-KOG-LTM1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami klasycznej logiki zdaniowej i pierwszego rzędu

Strona przedmiotu
3800-KOG-LTM2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot stanowi kontynuację zajęć „Logika i teoria mnogości I”. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z pojęciami i technikami teorii mnogości oraz bardziej zaawansowanymi zagadnieniami z logiki pierwszego rzędu.

Strona przedmiotu
3800-KOG-MBP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład wprowadza w problematykę metodologii badań psychologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem badań prowadzonych w nurcie psychologii eksperymentalnej. Omawiane są także elementy metodologii ogólnej i filozofii nauki a także podstawowe zagadnienia etyczne związane z badaniem zachowania człowieka i zwierząt.

Strona przedmiotu
3800-KOG-MBFM brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie używanych w laboratoriach neurobiologicznych i psychofizjologicznych metod badania aktywności neuronalnej (od poziomu systemowego do komórkowego) i jej korelacji z zachowaniem i stanami psychofizjologicznym. Przedstawione zostają zalety i wady metod, oraz przykłady ich zastosowania z kontekście różnych pytań badawczych.

Pierwsze wykłady skoncentrują się na dokładnym omówieniu podstaw oraz metodyki elektroencefalografii (EEG, ERP), elektromiografii (EMG). Następnie omówione zostaną nieinwazyjne metody badawcze, często stosowane w neuro-obrazowaniu funkcji poznawczych mózgu.

Na kolejnych wykładach przedstawione zostaną metody inwazyjne, pozwalające na badanie komórkowych i sieciowych mechanizmów działania neuronów oraz najnowsze metody inżynierii genetycznej pozwalające na precyzyjną modyfikację pracy neuronów.

Strona przedmiotu
3800-OWI-KOG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi kwestie prawa autorskiego i praw pokrewnych, ochrony baz danych, prawa własności przemysłowej oraz zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zajęcia zorganizowane są w formie elektronicznej.

Studenci sami dostosowują terminy i czas pracy. Materiały, testy i zadania dostępne są zaraz po zalogowaniu się na kurs.

Strona przedmiotu
3800-KOG-PS brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot kursowy, na którym studenci w sposób systematyczny zapoznają się z podstawami analizy statystycznej. Wiedza i umiejętności przekazywane w trakcie zajęć są niezbędne zarówno do poprawnego rozumienia wyników społecznych badań ilościowych prowadzonych i publikowanych przez różne instytucje, jak do samodzielnego zaprojektowania takich badań i przeprowadzenia analizy wyników. Celem zajęć jest stworzenie podstaw do dalszych kursów statystyki, w szczególności „Statystyka I - metody statystyczne w naukach społecznych” oraz „Statystyka II: modele liniowe”.

Strona przedmiotu
3800-KOG-EEG1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami prowadzenia rejestracji sygnałów ektrofizjologicznych ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania techniki elektroencefalograficznej (EEG, ERP) do doświadczeń psychologicznych

Strona przedmiotu
3800-KOG-PL brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 90 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Praktyka - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie praktyk do programu studiów ma na celu podniesienie kwalifikacji przyszłych absolwentów oraz zorientowanie ich na rynku pracy. Miejscem odbywania praktyk mogą być jednostki badawcze, firmy, stowarzyszenia lub inne placówki, w których studenci mogą rozwijać nabytą wiedzę i umiejętności oraz poznawać ich praktyczne zastosowanie.

Strona przedmiotu
3800-KOG-PPO brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie podstaw projektowania i programowania obiektowego. Programowanie w Javie jako przykładowym języku obiektowym.

Strona przedmiotu
3800-KOG-PE brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uczestnicy kursu będą mieli możliwość utrwalenia oraz praktycznego wykorzystania wiedzy i umiejętności związanych z planowaniem, przygotowaniem i przeprowadzaniem badań eksperymentalnych

Strona przedmiotu
3800-KOG-SL brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas seminarium studenci uczą się przygotowywać opracowania naukowe interesujących ich problemów z zakresu szeroko rozumianej kognitywistyki, które będą podstawą ich pracy licencjackiej.

Seminarium składa się z trojakiego rodzaju spotkań:

- spotkań, w ramach których poszczególne osoby lub grupy badawcze referują postępy swoich prac oraz dyskutują napotkane problemy;

- spotkań o charakterze warsztatowym, na których studenci poznają podstawy przygotowywania różnego rodzaju opracowań naukowych (praca licencjacka, bibliografia naukowa, abstrakt konferencyjny, prezentacja konferencyjna);

- studenckiej konferencji kognitywistycznej, na której studenci przedstawiają wyniki swoich prac.

Strona przedmiotu
3800-KOG-S1MS brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot mający na celu poszerzenie wiedzy z zakresu metod statystycznych w naukach społecznych ponad poziom możliwy do osiągnięcia po ukończeniu obecnego obligatoryjnego kursu statystyki na I roku. Stanowi zarazem dobre przygotowanie do dalszego studiowania metod statystycznych użytecznych w badaniach społecznych w szczególności do kursu Statystyka II - modele liniowe. Wiedza i umiejętności oferowane w ramach kursu są niezbędnym uzupełnieniem warsztatu badacza społecznego-empiryka.

Strona przedmiotu
3800-KOG-S1R brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci poznają R — język programowania statystycznego, który umożliwia bardziej zaawansowane podejście do analizy danych niż tradycyjne pakiety statystyczne. Nauka R powiązana będzie ściśle z powtórzeniem, ugruntowaniem i rozszerzeniem podstawowej wiedzy statystycznej (np. poprzez pisanie prostych symulacji obrazujących "działanie" Centralnego Twierdzenia Granicznego, istotę założeń koniecznych przy stosowaniu testów parametrycznych itp.). Zajęcia będą miały formę ćwiczeń przy komputerze.

Strona przedmiotu
3800-KOG-MS1-S2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia adresowane do osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę na temat liniowych modeli wykorzystywanych w badaniach statystycznych i zrozumieć podstawy teoretyczne ich konstrukcji oraz ich założenia i cele. Studenci podczas zajęć, poza poznaniem założeń teoretycznych prezentowanych modeli, przećwiczą właściwe sposoby ich analizy i interpretacji wyników.

W części warsztatowej zajęć studenci będą poznawali:

- własności modeli statystycznych, konstruując symulacje rzeczywistości społecznej zgodnej z tymi modelami, a także badając dane rzeczywiste;

- własności różnych pakietów statystycznych (np. SPSS, R-Studio, Stata, Statistica, MiniStat).

Zajęcia mają przede wszystkim charakter teoretyczny, uzupełnione warsztatami w pracowni komputerowej.

Poza zajęciami prowadzący będą dostępni w czasie konsultacji.

Strona przedmiotu
3800-KOG-SI brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z klasycznymi i współczesnymi metodami sztucznej inteligencji, stosowanymi w informatyce do projektowania systemów uczących się, a także rozwiązywania problemów optymalizacyjnych i decyzyjnych. Główne tematy to uczenie maszynowe, logiczne podstawy wnioskowania i planowania, zastosowania inteligentnych agentów, a także przegląd nowoczesnych zastosowań technik sztucznej inteligencji.

Strona przedmiotu
3800-KOG-MS1-TO brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem wykładu jest omówienie podstawowych matematycznych modeli obliczeń oraz klas języków wykorzystywanych w logice i informatyce teoretycznej. Omówione zostaną m.in. języki regularne, języki bezkontekstowe, problemy obliczalne i rekurencyjnie przeliczalne, a także podstawowe modele obliczeń im odpowiadające (deterministyczne i niedeterministyczne automaty skończone, gramatyki bezkontekstowe, automaty ze stosem, maszyny Turinga). Szczegółowo omówione zostaną lematy o pompowaniu dla języków regularnych i bezkontekstowych, twierdzenie o nierozstrzygalności problemu stopu. Wspomniane też są podstawowe metalogiczne twierdzenia limitacyjne ( I twierdzenie Godla i twierdzenie o nierozstrzygalności problemu tautologiczności dla logiki pierwszego rzędu). Na koniec zostaną omówione podstawowe klasy złożoności pamięciowej i czasowej, w szczególności problem P vs. NP.

Strona przedmiotu
3800-KOG-WM1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i technikami matematycznymi, ważnymi z punktu widzenia studiów kognitywistycznych (w szczególności, przygotowuje do dalszych zajęć z zakresu statystyki matematycznej i obróbki danych). Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami rachunku prawdopodobieństwa. Ćwiczenie dostrzegania w otaczającej rzeczywistości zjawisk i procesów o charakterze losowym i opisywanie ich w terminach rachunku prawdopodobieństwa.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)