Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty do wyboru, filozofia, studia stacjonarne, pierwszego stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Filozofii)

Jednostka: Wydział Filozofii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty do wyboru, filozofia, studia stacjonarne, pierwszego stopnia
wybierz inną grupę

Plany zajęć grupy przedmiotów

Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023 2024
3800-FWART-DON
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z głównymi obszarami kultury, w których realizowane są różnorodne postawy wartościujące człowieka. Mają służyć zwiększeniu kompetencji interdyscyplinarnych słuchaczy poprzez ćwiczenie praktycznych umiejętności interpretacyjnych w konfrontacji z różnymi stanowiskami i teoriami antropologicznymi. Lektura tekstów filozoficznych jest głównym punktem wyjścia do krytycznej analizy zjawisk związanych ze sztuką, językiem, życiem społecznym, ciałem oraz zachowaniem i działaniem człowieka. W trakcie zajęć nacisk zostanie położony na analizę postaw wartościujących oraz próbę odpowiedzi na pytanie o ich kulturowe podstawy, przesłanki oraz jawne i ukryte uwarunkowania.

Strona przedmiotu
3800-FPNP-DON
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pierwsza część wykładu poświęcona będzie najważniejszym problemom filozofii biologii, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z teorią ewolucji. Część druga obejmuje elementarne wprowadzenie do filozofii fizyki. Cel takiego wprowadzenia jest dwojaki: po pierwsze, zapoznanie adeptów filozofii z najważniejszymi osiągnięciami fizyki współczesnej. Po drugie, zwrócenie uwagi na różnorodne kwestie filozoficzne (epistemologiczne, ontologiczne i metodologiczne) do których prowadzi rozwój fizyki. Dyskutując elementy filozofii matematyki w części trzeciej kursu omówimy klasyczne szkoły filozoficzne, takie jak logicyzm, intuicjonizm i formalizm, oraz nowsze prądy (strukturalizm).

Strona przedmiotu
3800-DON-LA1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 120 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat – poprzez zapoznanie z fleksją i składnią języka łacińskiego oraz słownictwem – przygotowuje studentów do tłumaczenia i interpretacji łacińskich tekstów oryginalnych.

Strona przedmiotu
3800-DON-LA2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 120 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat poprzez zapoznanie ze składnią języka łacińskiego przygotowuje studentów do tłumaczenia i interpretacji oryginalnych tekstów łacińskich z dziedziny filozofii.

Strona przedmiotu
3800-DON-GR1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 120 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs gramatyki języka starogreckiego (dialekt attycki) umożliwiający tłumaczenie tekstów starogreckich szczególnie filozoficznych. Ćwiczenia w tłumaczeniu tekstów starogreckich. Elementy kultury starożytnej Grecji. Nauka gramatyki starogreckiej i słownictwa umożliwiająca tłumaczenie tekstów starogreckich. Poznawanie wybranych tematów z kultury Grecji Starożytnej (literatury, filozofii, sztuki, życia codziennego, umysłowości starożytnych Greków) na podstawie tekstów źródłowych bez pośrednictwa tłumaczenia.

Strona przedmiotu
3800-DON-GR2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 120 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kontynuacja kursu gramatyki języka starogreckiego (dialekt attycki) umożliwiającego tłumaczenie tekstów starogreckich szczególnie filozoficznych. Ćwiczenia w tłumaczeniu tekstów starogreckich. Elementy kultury starożytnej Grecji.

Strona przedmiotu
3800-L2-DON
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest kontynuacją Logiki I z pierwszego roku studiów. Obejmuje elementy teorii dowodu, teorii zbiorów i formalnej semantyki.

Strona przedmiotu
3800-SL-DON
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu wprowadzenie uczestników w zagadnienia semiotyki logicznej i ogólnej metodologii nauk, które stanowią niezbędne wyposażenie każdego warsztatu badawczego każdego filozofa i szerzej: humanisty. Poruszone zostaną następujące zagadnienia: znaki i ich rodzaje, funkcje semantyczne wyrażeń językowych, gramatyka kategorialna, anomalie semiotyczne, zjawiska pragmatyczne, definiowanie, systematyzacja, argumentacja

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)