Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty do wyboru, filozofia, studia niestacjonarne, pierwszego i drugiego stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Filozofii)

Jednostka: Wydział Filozofii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty do wyboru, filozofia, studia niestacjonarne, pierwszego i drugiego stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023 2024Z 2024L 2024
3800-NZ-Sang-24
Critical Thinking (od 2024-10-01)
brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course introduces and develops critical thinking as an abstract concept as well as a skill. It addresses the question of what critical thinking consists in before moving to discuss examples and applications of critical thinking through induction and informal logic broadly construed.

Strona przedmiotu
3800-NZ-M1-23 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład monograficzny - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Transhumanizm wydaje się stać na antypodach ortodoksji chrześcijańskiej, a więc tych współczesnych doktryn, które komentując objawienie powołują się na tradycje teologiczno-filozoficzną zapoczątkowaną przez Ojców Kościoła i rozwijaną przez myślicieli średniowiecza. Po bliższym i wyzbytym schematów przyjrzeniu się tej tradycji, wypada jednak stwierdzić, że głoszący konieczność wydobycia się ludzkości z zamknięcia w tzw. prawach natury transhumaniści są w swej wizji człowieka bliżsi kierunkowi, w którym chrześcijańską antropologię rozwijali Ojcowie Kościoła niż twardo broniący tychże praw współcześni przedstawiciele teologii chrześcijańskiej.

Strona przedmiotu
3800-NZ-S1-24
Czytanie "Lewiatana" (od 2024-10-01)
brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Seminarium - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem seminarium będzie systematyczna, szczegółowa lektura ‘Lewiatana’ Thomasa Hobbesa, z uwzględnieniem kontekstów historycznych, filozoficznych i religijnych epoki autora oraz podstawowych późniejszych interpretacji.

Strona przedmiotu
3800-NZ-S2-24
Filozofia fikcji (od 2024-10-01)
brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Seminarium - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas seminarium omawiane będą najważniejsze współczesne prace filozoficzne poświęcone fikcji – w szczególności te, w których rozważane są zagadnienia dotyczące semantyki i pragmatyki wypowiedzi fikcjonalnych.

Strona przedmiotu
3800-NZ-M3-24 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Wykład monograficzny - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Koncepcje kulturowe ujmują krajobraz jako reprezentację całości natury, wyraz relacji człowieka do niej, reprezentację porządku władzy, medium społecznego i politycznego odziaływania. Zasiedlają go rozmaitymi praktykami społecznymi, politycznymi, ekonomicznymi, traktując je na równi z siłami przyrody. Eliminują one jednak ważny aspekt doświadczenia krajobrazu jakim jest cielesna obecność człowieka w naturze - w krajobrazie. Estetyka też wpisuje się w tą redukcjonistyczną tendencję stając się teorią krajobrazu. Naszym celem będzie analiza koncepcji krajobrazu od nowożytnych ujęć do współczesnych problematyzacji tej kategorii, pozwalająca śledzić stopniowe przywracanie znaczenia estetycznemu wymiarowi doświadczenia krajobrazu, w którym ważną rolę odgrywa odczuwanie krajobrazu przez ludzkie ciało. W związku z tym poddamy analizie takie kategorie jak: piękna natura - groźna natura, malowniczość, atmosfera, „ciałosfera”, czasowość krajobrazu, antropocentryzm – naturocentryzm.

Strona przedmiotu
3800-NZ-F31-23 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem fakultetu jest zapoznanie słuchaczy z kluczowymi problemami platońskiego i arystotelesowskiego nurtu metafizyki.

Strona przedmiotu
3800-NZ-F32-23 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest ukazanie dziejów myśli Platona i Arystotelesa.

Strona przedmiotu
3800-NZ-F2-24
Filozofia polska (od 2024-10-01)
brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 36 godzin
 • Wykład - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest prezentacja głównych idei, doktryn, filozoficznych szkół i kierunków należących do polskiej tradycji filozoficznej od średniowiecza do XX wieku.

Strona przedmiotu
3800-NZ-S1-23 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium będzie poświęcone lekturze tekstów filozoficznych Benedykta Spinozy. Omawianie jego twórczości rozpoczniemy od wczesnych pism. Następnie omówione zostaną główne dzieła: Traktat teologiczno-polityczny, Etyka i Traktat polityczny oraz korespondencja. Głównym celem seminarium będzie pogłębione zapoznanie się z poglądami Spinozy w zakresie metafizyki, epistemologii, etyki, filozofii religii oraz filozofii polityki.

Strona przedmiotu
3800-NZ-F2-23 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 36 godzin
 • Wykład - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem fakultetu jest prezentacja klasycznych i współczesnych koncepcji filozofii społecznej. Rekonstrukcji poddane zostaną problemy związane z klasyczną filozofią społeczną przedstawione w porządku historycznym – od starożytności do nowożytności. Następnie przeanalizowane zostaną kluczowe problemy filozofii społecznej jako wprowadzenia do nowożytności czy nowoczesności (w sensie Neuzeit). Odwołując się do pojęcia „legitymizacji nowożytności” (Blumenberg) analizie poddane zostaną m.in. pojęcia pracy, intersubiektywności, modernizacji społecznej, ideologii, wolności, a następnie wprowadzone zostaną teorie, które analizują trajektorie rozwoju nowoczesności jako projektu filozoficznego.

Fakultet realizowany będzie dwutorowo – w pierwszej części zajęć odbywać się będzie wykład konwersatoryjny wprowadzający do tematu. W drugiej części zajęć realizowane będą ćwiczenia w oparciu o opracowany tekst źródłowy.

Strona przedmiotu
3800-NZ-S5-24
Filozofia wyobraźni (od 2024-10-01)
brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3800-NZ-S3-23 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma zapoznać uczestników z wybranymi nurtami filozofii kontynentalnej przełomu wieku XX i XXI, które zostały minięte w trakcie obowiązkowego kursu z historii myśli kontynentalnej. Podczas zajęć omówione zostaną teksty sytuujące się w ramach psychoanalizy, fenomenologii, hermeneutyki, postrukturalizmu, nowego materializmu, biopolityki, feminizmu.

Strona przedmiotu
3800-NZ-F1-24 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 36 godzin
 • Wykład - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie problemowe studentów do głównych zagadnień filozofii społecznej. Kurs prowadzony jest w oparciu o problemowe powiązanie ze sobą zagadnień i teorii oraz ich analizę przekrojową, a nie stricte historyczną.

Strona przedmiotu
3800-NZ-M3-23 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wprowadzenie w podstawowe problemy estetyki filozoficznej. W trakcie wykładu poruszać będziemy zagadnienia związane z doświadczeniem estetycznym, filozoficznymi koncepcjami sztuki, poddamy analizie funkcje sztuki: sakralną, mimetyczną, wystawienniczą, poznawczą, afektywną

Strona przedmiotu
3800-NZ-F1-23 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 36 godzin
 • Wykład - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest prezentacja głównych idei, doktryn, filozoficznych szkół i kierunków należących do polskiej tradycji filozoficznej od średniowiecza do XX wieku.

Strona przedmiotu
3800-NZ-S5-23 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ernst Bloch w jednym z esejów filozoficznych ze zbioru Ślady dzieli się z czytelnikiem pewną intuicją wyrażoną w pytaniu: „czy przedmioty poza swą stroną użytkowości nie przynależą do obcego przecież, trzeba to powiedzieć, świata, świata, z którego nikt do nas jeszcze nie zawitał”. Ledwie zasygnalizowany tu przez Blocha niepokój związany z obecną w filozofii tendencją do redukowania rzeczy do narzędzia lub przedmiotu poznania, wpisanie jej w kontekst instrumentalny oraz umieszczenie jej w relacji podmiotowo-przedmiotowej będzie osią przewodnią tematyki podjętej podczas seminarium.

Szczególnie będzie nas interesował problem obecności, status i charakteru rzeczy w ramach takich zjawisk kulturowych jak kolekcje, archiwa, relikwie, osobliwości, atlasy i katalogi. Podczas seminarium podejmiemy, między innymi, analizę złożoności zjawiska fetyszyzmu, różnych form zbierania i porządkowania rzeczy, rozczłonkowywania, montażu, resztki, odpadu, a także refleksję nad jednostkowością rzeczy.

Strona przedmiotu
3800-NZ-M2-24 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład monograficzny - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Status rysunku w historii sztuki, filozofii i praktyce artystycznej jest złożony i ambiwalentny. Żywe są nadal dyskusje na temat jego definicji i usytuowania w kulturowym kontekście. Przyjrzymy się różnym praktykom artystycznym wykorzystującym rysunek, poddamy je analizie z perspektywy historii sztuki wydobywając filozoficzne aspekty teorii i praktyki rysunku. Przedmiotem naszego zainteresowania będzie również materialny kontekst związany z warsztatem rysownika, w zakresie w jakim rzutuje on na istotne teoretyczne rozstrzygnięcia. Przyjrzymy się procesowi autonomizacji rysunku w sztuce renesansowej, usytuowaniu rysunku w hierarchii sztuk oraz jego statusowi narzędzia kształcenia artystów. Poddamy analizie kategorie: szkicu, studium, projektu, dzieła autonomicznego, konturu, diagramu, autorstwa, gestu. Przedmiotem zainteresowania będą równie rubieże rysunku: rysunek kaligraficzny i mikrograficzny.

Strona przedmiotu
3800-NZ-F31-24 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3800-NZ-F32-24 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3800-NZ-S1-23-ang brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The seminar will be devoted to exploring the concept of moral impossibility, i.e. of what – for moral reasons – lies outside the range of possibilities available in one’s choices. While the existence of logical, empirical and psychological impossibilities is widely recognized, moral impossibilities are more controversial. However, they seem to exist and include the actions which we simply don’t consider, those we cannot make moral sense of, and those we consider but cannot bring ourselves to carry out. If such “blocades” could indeed be explained in moral terms, it would shed a new light both on the apparent limitations of ethical systems and on the nature of moral conflicts

Strona przedmiotu
3800-NZ-M4-24 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład monograficzny - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest wykształcenie umiejętności:

- charakterystyki wnioskowań (podania schematu logicznego wnioskowania, zakwalifikowanie wnioskowania do odpowiedniego typu);

- oceny racjonalności wnioskowania;

Szczególny nacisk zostanie położony na opis i ocenę wnioskowań zawodnych, czyli takich, w których z przesłanek nie wynika logicznie wniosek. Omówione zostaną

- sposoby formalizacji takich wnioskowań (poszukiwanie najbardziej adekwatnego modelu)

- podstawowe błędy popełniane w tego typu wnioskowaniach

Strona przedmiotu
3800-NZ-S3-24 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone będzie kulturowym i filozoficznym reprezentacjom zwierząt. Te ostanie stanowiły konieczny punkt odniesienia dla definiowania tego, co ludzkie. Podczas kolejnych zajęć omówione zostaną najbardziej znaczące dla kultury zachodniej sposoby ujmowania zwierząt oraz zarysowane zostaną lonie przekształceń, jakim podlegały. Celem kursu jest naszkicowanie długiej historii relacji zwierzęco-ludzkich, a także zmian, jakim podlegają one w dzisiejszej kulturze.

Strona przedmiotu
3800-NZ-M1-24 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład monograficzny - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Czy Bóg Spinozy, Istota Istotnie Istniejącą Platona, czyste istnienie Bonawentury, ultrafiltr z wodou Gödela. Filozofie Zachodu ujmowali (i odmalowywali) absolut na różne sposoby. Zarazem uruchamiali wiele niezwykle ciekawych pytań, które pojawiają się dopiero, gdy rozważa się byt absolutny. W ramach tego wykładu obejrzymy z bliska zarówno przeróżne koncepcje absolutu, jak i całą gamę pytań, które można o niego zadać.

Strona przedmiotu
3800-NZ-M2-23 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony będzie analizie kryteriów podejmowania decyzji w specyficznych sytuacjach, związanych z grami hazardowymi. Na przykładzie między innymi takich gier jak ruletka, Blackjack i poker, będziemy analizować różne możliwe strategie działania i zastanawiać się nad ich racjonalnością. Uzyskane na tej podstawie wnioski zostaną uogólnione i wskazane zostanie ich szersze, filozoficzne znaczenie.

Strona przedmiotu
3800-NZ-S4-23 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium zostanie poświęcone problemów filozoficznych wynikających z tzw. nowych technologii, które na wielu różnych poziomach przekształcają formę życia współczesnych ludzi, a także sposób funkcjonowania społeczeństw i państw. Ramą konceptualną seminarium jest namysł nad możliwą fundamentalną zmianą, która zaszła w ostatnich dekadach. Klasycznie odróżniano porządek natury (physis) od porządku kultury (nomos). Współcześnie postawić można pytanie, czy świat wirtualny stanowi nową jakość, czy też nowy wymiar ontologiczny w życiu człowieka. W trakcie seminarium skoncentrujemy się na wymiarze politycznym oraz geopolitycznym wynikającym z pojawienia się nowych technologii. Zmiany te dotyczą m.in. przekształceń w kształcie przestrzeni publicznej, zjawiska polaryzacji społecznej, globalizacji itd.

Strona przedmiotu
3800-NZ-T-24 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Translatorium - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3800-NZ-S2-23 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone będzie zagadnieniom dwudziestowiecznej filozofii języka związanym z pojęciem znaczenia i odniesienia. W szczególności przyjrzymy się wybranym koncepcjom semantycznym nazw własnych, deskrypcji określonych, wyrażeń okazjonalnych oraz wskazujących i anaforze. Omówione zostaną klasyczne koncepcje i spory (m.in. Fregego koncepcja sensu i znaczenia, deskryptywizm a teoria przyczynowa, Donnellana użycie referencyjne i atrybutywne deskrypcji, Kaplana koncepcja wyrażeń zależnych od kontekstu, zarys DRT) oraz najnowsze dyskusje dotyczące szczegółowych zagadnień (np. koncepcja nazw własnych jako predykatów, czy problem roli intencji w odniesieniu wyrażeń wskazujących).

Strona przedmiotu
3800-NZ-S6-24 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3800-NZ-M4-23 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest wybranym zagadnieniom ontologicznym i metafizycznym stawianym i rozwiązywanym na gruncie filozofii analitycznej.

Strona przedmiotu
3800-NZ-S4-24 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)