Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty do wyboru, filozofia, studia niestacjonarne, pierwszego i drugiego stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Filozofii)

Jednostka: Wydział Filozofii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty do wyboru, filozofia, studia niestacjonarne, pierwszego i drugiego stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2024Z 2024L 2024
3800-NZ-Sang-24
Critical Thinking (od 2024-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course introduces and develops critical thinking as an abstract concept as well as a skill. It addresses the question of what critical thinking consists in before moving to discuss examples and applications of critical thinking through induction and informal logic broadly construed.

Strona przedmiotu
3800-NZ-S1-24
Czytanie "Lewiatana" (od 2024-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Seminarium - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem seminarium będzie systematyczna, szczegółowa lektura ‘Lewiatana’ Thomasa Hobbesa, z uwzględnieniem kontekstów historycznych, filozoficznych i religijnych epoki autora oraz podstawowych późniejszych interpretacji.

Strona przedmiotu
3800-NZ-S2-24
Filozofia fikcji (od 2024-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Seminarium - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas seminarium omawiane będą najważniejsze współczesne prace filozoficzne poświęcone fikcji – w szczególności te, w których rozważane są zagadnienia dotyczące semantyki i pragmatyki wypowiedzi fikcjonalnych.

Strona przedmiotu
3800-NZ-M3-24 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Wykład monograficzny - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Koncepcje kulturowe ujmują krajobraz jako reprezentację całości natury, wyraz relacji człowieka do niej, reprezentację porządku władzy, medium społecznego i politycznego odziaływania. Zasiedlają go rozmaitymi praktykami społecznymi, politycznymi, ekonomicznymi, traktując je na równi z siłami przyrody. Eliminują one jednak ważny aspekt doświadczenia krajobrazu jakim jest cielesna obecność człowieka w naturze - w krajobrazie. Estetyka też wpisuje się w tą redukcjonistyczną tendencję stając się teorią krajobrazu. Naszym celem będzie analiza koncepcji krajobrazu od nowożytnych ujęć do współczesnych problematyzacji tej kategorii, pozwalająca śledzić stopniowe przywracanie znaczenia estetycznemu wymiarowi doświadczenia krajobrazu, w którym ważną rolę odgrywa odczuwanie krajobrazu przez ludzkie ciało. W związku z tym poddamy analizie takie kategorie jak: piękna natura - groźna natura, malowniczość, atmosfera, „ciałosfera”, czasowość krajobrazu, antropocentryzm – naturocentryzm.

Strona przedmiotu
3800-NZ-F2-24
Filozofia polska (od 2024-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 36 godzin
 • Wykład - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest prezentacja głównych idei, doktryn, filozoficznych szkół i kierunków należących do polskiej tradycji filozoficznej od średniowiecza do XX wieku.

Strona przedmiotu
3800-NZ-S5-24
Filozofia wyobraźni (od 2024-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest ukazanie wyobraźni nie od strony psychologicznej, jako zdolności do przeżywania myślowych obrazów, lecz od strony semiotyczno-ontologicznej, jako zdolności do niedosłownego użycia języka (język fikcyjny, fantastyczny, metaforyczny i symboliczny). Tak rozumiana wyobraźnia jest ważnym źródłem twórczości humanistycznej, a teoria wyobraźni staje się podstawą filozofii kultury. Filozofia wyobraźni będzie uprawiana ze stanowiska racjonalizmu humanistycznego, w przeciwstawieniu jednocześnie do naturalizmu i irracjonalizmu. Filozofia wyobraźni jest aksjologicznym indywidualizmem i różni się od irracjonalizmu, opartego na władzy, perswazji, intuicji, utopii lub egocentrycznej rozrywce.

Strona przedmiotu
3800-NZ-F1-24 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 36 godzin
 • Wykład - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie problemowe studentów do głównych zagadnień filozofii społecznej. Kurs prowadzony jest w oparciu o problemowe powiązanie ze sobą zagadnień i teorii oraz ich analizę przekrojową, a nie stricte historyczną.

Strona przedmiotu
3800-NZ-M2-24 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład monograficzny - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Status rysunku w historii sztuki, filozofii i praktyce artystycznej jest złożony i ambiwalentny. Żywe są nadal dyskusje na temat jego definicji i usytuowania w kulturowym kontekście. Przyjrzymy się różnym praktykom artystycznym wykorzystującym rysunek, poddamy je analizie z perspektywy historii sztuki wydobywając filozoficzne aspekty teorii i praktyki rysunku. Przedmiotem naszego zainteresowania będzie również materialny kontekst związany z warsztatem rysownika, w zakresie w jakim rzutuje on na istotne teoretyczne rozstrzygnięcia. Przyjrzymy się procesowi autonomizacji rysunku w sztuce renesansowej, usytuowaniu rysunku w hierarchii sztuk oraz jego statusowi narzędzia kształcenia artystów. Poddamy analizie kategorie: szkicu, studium, projektu, dzieła autonomicznego, konturu, diagramu, autorstwa, gestu. Przedmiotem zainteresowania będą równie rubieże rysunku: rysunek kaligraficzny i mikrograficzny.

Strona przedmiotu
3800-NZ-F31-24 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć zostaną omówione teksty reprezentatywne dla poglądów metafizycznych Platona i Arystotelesa. Zostaną omówione podstawowe założenia tych metafizyk oraz ich konsekwencje dla rozstrzygnięć w innych dyscyplinach filozoficznych. Ponadto będą analizowane wybrane krytyczne recepcje ich myśli, jakie zjawiły się w dziejach wiedzy filozoficznej.

Strona przedmiotu
3800-NZ-F32-24 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest prześledzenie dziejów platońskiego i arystotelesowskiego nurtu metafizyki w starożytności, średniowieczu i nowożytności.

Strona przedmiotu
3800-NZ-M4-24 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład monograficzny - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest wykształcenie umiejętności:

- charakterystyki wnioskowań (podania schematu logicznego wnioskowania, zakwalifikowanie wnioskowania do odpowiedniego typu);

- oceny racjonalności wnioskowania;

Szczególny nacisk zostanie położony na opis i ocenę wnioskowań zawodnych, czyli takich, w których z przesłanek nie wynika logicznie wniosek. Omówione zostaną

- sposoby formalizacji takich wnioskowań (poszukiwanie najbardziej adekwatnego modelu)

- podstawowe błędy popełniane w tego typu wnioskowaniach

Strona przedmiotu
3800-NZ-S3-24 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone będzie kulturowym i filozoficznym reprezentacjom zwierząt. Te ostanie stanowiły konieczny punkt odniesienia dla definiowania tego, co ludzkie. Podczas kolejnych zajęć omówione zostaną najbardziej znaczące dla kultury zachodniej sposoby ujmowania zwierząt oraz zarysowane zostaną lonie przekształceń, jakim podlegały. Celem kursu jest naszkicowanie długiej historii relacji zwierzęco-ludzkich, a także zmian, jakim podlegają one w dzisiejszej kulturze.

Strona przedmiotu
3800-NZ-M1-24 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład monograficzny - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Czy Bóg Spinozy, Istota Istotnie Istniejącą Platona, czyste istnienie Bonawentury, ultrafiltr z wodou Gödela. Filozofie Zachodu ujmowali (i odmalowywali) absolut na różne sposoby. Zarazem uruchamiali wiele niezwykle ciekawych pytań, które pojawiają się dopiero, gdy rozważa się byt absolutny. W ramach tego wykładu obejrzymy z bliska zarówno przeróżne koncepcje absolutu, jak i całą gamę pytań, które można o niego zadać.

Strona przedmiotu
3800-NZ-T-24 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Translatorium - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tłumaczenie tekstów filozoficznych nie jest łatwym zadaniem. Wymaga zarówno precyzji myślenia, wyczucia językowego jak i znajomości historii filozofii a bardzo często również wszechstronnej znajomości kulturowych odniesień. Filozofowie często używają charakterystycznych dla siebie słów-kluczy, neologizmów i metafor. Znalezienie dla nich polskiego odpowiednika jest sporym wyzwaniem translatorskim, w uporaniu się z którym pomaga, ale przede wszystkim spora wiedza, zdolność czytania tekstu ze zrozumiem. Bardzo ważne jest też konsekwentne stosowanie przyjętej terminologii. W czasie zajęć zajmiemy się trochę refleksją nad przekładem przede wszystkim jednak będziemy tłumaczyli z angielskiego na polski teksty reprezentujące różne nurty filozofii, różne wyobrażenia na temat tego, czym jest filozofia, różne style filozoficznego pisarstwa.

Strona przedmiotu
3800-NZ-S4-24 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone będzie zagadnieniu czynności mowy. Przypomnimy sobie pierwsze prace z zakresu teorii działania za pomocą słów, a następnie przyjrzymy się bliżej zagadnieniom mocy illokucyjnej, konwencji, norm czynności mowy oraz dynamiki konwersacyjnej.

Strona przedmiotu
3800-NZ-S6-24 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Faszyzm jest pojęciem złożonym i nieoczywistym, badania nad faszyzmem zaś budzą liczne spory i kontrowersje. Tym niemniej zainteresowanie tą tematyką nie tylko nie słabnie, ale w ostatnim czasie zdaje się intensyfikować, względnie nabierać tempa. W trakcie seminarium rozważymy klasyczne teorie faszyzmu, jak i ich wersje współczesne, częstokroć wynikające w krytyki tych pierwszych.

Jednym z ciekawszych badaczy faszyzmu jest Enzo Traverso, który twierdzi, w pracy „Nowe oblicza faszyzmu”, że obecnie mamy do czynienia nie tyle z faszyzmem, lecz z postfaszyzmem. Bazując na tej dystynkcji rozważymy zasadność twierdzenia Traverso, opierając się na analizie porównawczej materiałów opracowanych w ramach badań nad faszyzmem.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)