Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty ze specjalizacji pedagogicznej organizowane przez Wydział Filozofii (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Filozofii)

Jednostka: Wydział Filozofii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty ze specjalizacji pedagogicznej organizowane przez Wydział Filozofii
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z 2024L
3800-PED-DESP1-C brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W Ćwiczeniach I zajmiemy się dydaktyką nauczania filozofii w szkole podstawowej. Poznamy różne metody filozofowania z naciskiem na Dociekania filozoficzne czyli Philosophy for Children (P4C) stworzone przez Matthew Lipmana. W formie warsztatowej będziemy starali się razem zbudować wspólnotę dociekającą oraz w działaniu zastanowić się, co oznacza w takim kontekście wydawanie „mądrego” sądu oraz jak wydobywać z uczniów założenia i ukryte kryteria w ich rozumowaniu. Wspólnie będziemy formułować kryteria naszych rozumowań, zastanawiać się , czy da się „uczyć” wartości, jak wyrobić nawyk autokorekty w myśleniu, wrażliwości na kontekst. Poprzez teksty młodzieżowe, gry, układanie klocków Lego, słuchanie muzyki i oglądanie fragmentów filmów, będziemy starali się doświadczyć realnej lekcji oraz przybliżyć do tego, co znaczy filozofować w rzeczywistości szkolnej.

Strona przedmiotu
3800-PED-DESP2-C brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na ćwiczeniach II będziemy kontynuować Lipmanowskie dociekania oraz zapoznamy się z kilkoma innymi „technikami” uczenia filozofii . Goście będą pokazywać z różnych perspektyw , jak radzą sobie z wieloma „problemami” pojawiającymi się na lekcji.

Strona przedmiotu
3800-PED-DFSPP-W brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie głównych kierunków współczesnej filozofii edukacji w relacji do nauczania filozofii w szkołach. Nacisk położony zostanie na epistemiczne, moralne i społeczne cele edukacji w odniesieniu do edukacji filozoficznej na poszczególnych etapach nauczania. Pokazane będzie znaczenie edukacji filozoficznej w budowaniu autonomii myślenia, rozwijaniu postawy etycznej, wrażliwości estetycznej i kultury ciągłego kształcenia.

Strona przedmiotu
3800-PED-DFSPP1-C brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest pogłębiona refleksja nad problemami dydaktyki filozofii a metafilozofią, w nawiązaniu do wcześniejszego wykładu. Zajęcia prowadzone będę w formie laboratorium filozoficznego - analizy i testowanie różnych, czasami sprzecznych lub konkurencyjnych, hipotez z zakresu teorii edukacji i metafilozofii w odniesieniu do nauczania filozofii w szkole średniej.

Strona przedmiotu
3800-PED-DFSPP2-C brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na Ćwiczeniach II będą analizowane i testowane różne, czasami sprzeczne lub konkurencyjne, hipotezy z zakresu antropologii, teorii edukacji i filozofii argumentacji, w odniesieniu do nauczania filozofii w szkole średniej. Zajęcia prowadzone będę w formie laboratorium filozoficznego, tak aby uczestnicy zajęć mogli sami świadomie kształtować i formułować cele i metody nauczania filozofii w różnych sytuacjach edukacyjnych w szkole ponadpodstawowej. Ćwiczenia II nawiązują do zagadnień omawianych na wcześniejszym wykładzie Dydaktyka filozofii w szkole ponadpodstawowej.

Strona przedmiotu
3800-PED-PR-ET-2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Praktyka - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Praktyka - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyki stanowią część bloku przedmiotów przygotowujących do pracy w zawodzie nauczyciela etyki i filozofii. Celem drugiego etapu praktyk nauczania etyki w szkole podstawowej jest dalsze gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczną nauczyciela etyki i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej z działaniem praktycznym. Podczas praktyk student uczy się m.in. poprzez opracowywanie scenariuszy i konspektów zajęć lekcyjnych, kształtowanie umiejętności wyboru i krytycznego opracowania lektur, materiałów medialnych, audiowizualnych, a także dokumentów życia społecznego i aktualnych wydarzeń kulturalnych przydatnych w pracy nauczyciela.

Strona przedmiotu
3800-PED-PR-F-1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Praktyka - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Praktyka - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyki stanowią część bloku przedmiotów przygotowujących do pracy w zawodzie nauczyciela etyki i filozofii. Celem pierwszego etapu praktyk nauczania filozofii w szkole ponadpodstawowej jest zdobycie pierwszych doświadczeń związanych z pracą dydaktyczną nauczyciela filozofii i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej z działaniem praktycznym. Podczas praktyk student uczy się m.in. poprzez opracowywanie scenariuszy i konspektów zajęć lekcyjnych, kształtowanie umiejętności wyboru i krytycznego opracowania lektur, materiałów medialnych, audiowizualnych, a także dokumentów życia społecznego i aktualnych wydarzeń kulturalnych przydatnych w pracy nauczyciela.

Strona przedmiotu
3800-PED-PR-F-2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Praktyka - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Praktyka - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyki stanowią część bloku przedmiotów przygotowujących do pracy w zawodzie nauczyciela etyki i filozofii. Celem drugiego etapu praktyk nauczania filozofii w szkole ponadpodstawowej jest dalsze gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczną nauczyciela filozofii i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej z działaniem praktycznym. Podczas praktyk student uczy się m.in. poprzez opracowywanie scenariuszy i konspektów zajęć lekcyjnych, kształtowanie umiejętności wyboru i krytycznego opracowania lektur, materiałów medialnych, audiowizualnych, a także dokumentów życia społecznego i aktualnych wydarzeń kulturalnych przydatnych w pracy nauczyciela.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)