Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe, bioetyka, studia stacjonarne, drugiego stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Filozofii)

Jednostka: Wydział Filozofii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe, bioetyka, studia stacjonarne, drugiego stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023 2024Z 2024L 2024
3800-BE-APBB brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treść zajęć obejmuje bieżące dyskusje publiczne (medialne, naukowe, polityczne) na temat najnowszych wydarzeń z zakresu bioetyki i biopolityki (w tym, odkryć, osiągnięć, zmian regulacyjnych, głośnych przypadków klinicznych albo kazusów sądowych) o zasięgu krajowym lub międzynarodowym. Student odpowiedzialny za wybór danego tematu i materiałów, przygotowuje prezentację wprowadzającą do zajęć, a następnie moderuje dyskusję grupową, której celem jest identyfikacja i analiza źródeł sporów lub dyskusji wokół danego wydarzenia, wyjaśnienie ich kontekstu, uwarunkowań, przebiegu i ewentualnych konsekwencji społecznych.

Strona przedmiotu
3800-BE-BTED brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia stanowią teoretyczne (konwersatorium) i praktyczne (warsztaty) wprowadzenie do nauczania bioetyki. Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów i studentek z założeniami, zadaniami i metodami edukacji bioetycznej. Celem warsztatów jest rozwijanie zdolności dydaktycznych studentów i studentek.

Strona przedmiotu
3800-BE-EBN brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze współczesnymi problemami, perspektywami teoretycznymi i badawczymi, stanowiskami aksjologicznymi i normatywnymi oraz metodami etyki badań naukowych, w tym etyki prowadzenia badań biomedycznych z udziałem ludzi oraz badań z udziałem zwierząt.

Strona przedmiotu
3800-BE-EGS brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów/studentek ze współczesnymi perspektywami, stanowiskami, problemami i dyskusjami w obszarze etyki globalnej i środowiskowej, pogłębianie wiedzy dotyczącej sprawiedliwości globalnej i środowiskowej, rozwijanie umiejętności analizy etycznej oraz kompetencji pozwalających na udział w debacie dotyczącej tych kwestii.

Strona przedmiotu
3800-BE-EKL brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z głównymi stanowiskami teoretycznymi i metodami badawczymi dotyczącymi problemów etycznych występujących w diagnostyce i leczeniu oraz modelami wsparcia etycznego w środowisku klinicznym.

Strona przedmiotu
3800-BE-ESP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach będziemy zapoznawać się z wybranymi problemami etyki życia publicznego: prywatne-publiczne, status etyk zawodowych, etyka i polityka, etyka i rodzina, etyka i problemy związane z orientacją seksualną, etyka i religia, etyka a prawa zwierząt i inne.

Strona przedmiotu
3800-BE-EIT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest omówienie etycznych wyzwań związanych z innowacyjnymi technologiami, które mają zastosowanie w medycynie i bionaukach. Kurs składa się z dwóch części. W pierwszej części omówione zostaną wspólne problemy etyki nowych technologii. Druga część kursu poświęcona jest analizie wybranych technologii i etycznych wyzwań przez nie wywoływanych

Strona przedmiotu
3800-BE-KKE brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do udzielania klinicznych konsultacji etycznych. W trakcie zajęć studenci zdobywają wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne konieczne do pełnienia roli konsultanta/doradcy etycznego lub członka szpitalnej komisji etycznej.

Strona przedmiotu
3800-BE-ME brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z głównymi stanowiskami teoretycznymi z zakresu współczesnej etyki normatywnej, z uwzględnieniem właściwych tym stanowiskom tez metaetycznych. W czasie zajęć omówione zostaną podstawowe pojęcia i metody stosowane we współczesnej etyce normatywnej oraz ich odpowiedniki w klasycznych teoriach etycznych, a także podstawowe metody etyki stosowanej.

Strona przedmiotu
3800-BE-PRAKT-70 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 70 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyk jest zapoznanie studentów z zadaniami, specyfiką pracy oraz zasadami organizacji i funkcjonowania podmiotów, w których realizowana jest praktyka.

Strona przedmiotu
3800-BE-PRAKT-90 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 90 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Praktyka - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyk jest zapoznanie studentów z zadaniami, specyfiką pracy oraz zasadami organizacji i funkcjonowania podmiotów, w których realizowana jest praktyka

Strona przedmiotu
3800-BE-PMOZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi pojęciami, instytucjami i zasadami polskiego i europejskiego prawa medycznego i biotechnologicznego.

Strona przedmiotu
3800-BE-PBE brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Projekt - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Projekt - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje samodzielne przygotowanie i przeprowadzenie przez studentów badania empirycznego dotyczącego problemów z zakresu bioetyki. Spotkania z wykładowcami mając charakter konsultacyjny i ich celem jest wsparcie merytoryczne i metodologiczne studentów w realizacji ww. badania.

Strona przedmiotu
3800-BE-SM brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest dostarczenie studentom wiedzy i umiejętności, które pomogą im w przygotowaniu pracy magisterskiej na kierunku bioetyka, a także udzielenie im wsparcia motywacyjnego i merytorycznego w wyborze i opracowaniu tematu pracy.

Strona przedmiotu
3800-BE-SKZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z naczelnymi pojęciami, problemami, teoriami oraz metodami badawczymi stosowanymi w socjologii i antropologii medycyny. Będziemy rozmawiać o tym, jak kultura oraz kontekst społeczny wpływają na sposób postrzegania istoty i celów medycyny, roli personelu medycznego i pacjentów oraz na sposób rozumienia zdrowia, choroby, niepełnoprawności, życia i śmierci. Będziemy także omawiać praktyki społeczne dotyczące ochrony zdrowia. Na zajęciach będziemy dyskutować również nad etycznymi i metodologicznymi wymiarami antropologii stosowanej i zaangażowanej w kontekście badań nad ciałem, zdrowiem, chorobą i przestrzeniami związanymi z medycyną. Celem zajęć jest także rozwinięcie u studentów umiejętności posługiwania się wybranymi metodami badań społecznych.

Strona przedmiotu
3800-BE-SOZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami organizacji, funkcjonowania i finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz innych wybranych krajach w szerszym kontekście polityki zdrowotnej państwa.

Strona przedmiotu
3800-BE-WB brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z historią, naturą i specyfiką bioetyki jako interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy naukowej i praktyki społecznej.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)