Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oferta przedmiotowa jednostki Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. K. Michałowskiego

Jednostka: Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. K. Michałowskiego Wymienione są te przedmioty, które są oferowane dla wybranej jednostkę oraz jej podjednostek.
wybierz inną powiązane grupy przedmiotów Kliknij powiązane grupy przedmiotów, aby wyświetlić listę grup przedmiotów zdefiniowanych przez tę jednostkę (czyli np. przedmioty obowiązkowe dla I roku).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023 2024Z 2024
4001-ARCHTO-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje prezentację współczesnych teorii i metod związanych z badaniem tożsamości poprzez analizę materialnych pozostałości działań człowieka. Podczas zajęć przedstawione zostaną podejścia do takich zagadnień jak tożsamość grupowa, rodzinna, płciowość, religia, czy stosunki władz. Dyskusja na zajęciach obejmie różne aspekty i postrzegania i kształtowania się tożsamości. Szczególny nacisk położony będzie na tworzenie się tożsamości w relacji do rzeczy, ludzi i miejsc.

Strona przedmiotu
4001-ARZ-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przez ponad dziesięć wieków armia rzymska przechodziła szereg zmian i reform, często fundamentalnych, które wpływały na jej skuteczność bojową oraz przede wszystkim - organizację. Dzięki niej nie tylko podbijano nowe terytoria, ale również zabezpieczano granice Imperium, pacyfikowano buntującą się ludność oraz utrzymywano porządek. Jednak lista zadań wykonywanych przez wojsko była znacznie dłuższa i obejmowała także utrzymywanie linii zaopatrzeniowych, rozwój infrastruktury, udział w projektach budowlanych, w tym również cywilnych itd. Nawet po zakończeniu służby, poprzez nadawanie ziemi na nowo podbitych obszarach, wojskowi weterani stanowili ważny element procesu romanizacji ludności autochtonicznej. Jednocześnie, pod względem bojowym armia rzymska z całą pewnością częstokroć ustępowała innym formacjom świata starożytnego, o czym świadczą wcale nierzadkie porażki w bitwach lub nawet kampaniach wojennych. Co zatem stało za jej skutecznością, która zapewniła potęgę Rzymowi?

Strona przedmiotu
4001-DIPAST-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The subject of the course is advanced documentation methods belonging to a relatively new and currently widely developed and popular specialisation among many researchers - digital archaeology. Digital archaeology generally involves the implementation of modern technologies and tools in field and laboratory research to increase the accuracy and quantity of information while speeding up data collection.

Strona przedmiotu
4001-PŁWAR-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Półwysep Arabski i rejon Zatoki Perskiej nieodparcie kojarzą się z kolebką islamu, bezkresnymi pustyniami, wydobyciem ropy naftowej, a ostatnio także z nowoczesnymi miastami nad Zatoką Perską, stanowiącymi w ostatnich czasach atrakcyjny kierunek turystyczny. Wiedza o tym, że w czasach przedislamskich kwitła tam cywilizacja, rzadko dociera do opinii publicznej. Dzieje się tak też dlatego, że południowa Arabia pozostawała przez wiele lat na marginesie zainteresowania archeologii Bliskiego Wschodu. Z różnych względów sytuacja ta uległa w ostatnim czasie zmianie, dlatego niniejszy wykład ma na celu przybliżenie słuchaczom aktualnej wiedzy na temat problematyki archeologicznej tego regionu w okresie epoce brązu i żelaza.

Strona przedmiotu
4001-STATR2-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają pomóc uczestnikom, studentom kierunków humanistycznych, w zrozumieniu co tak naprawdę robią używając metod statystycznych i w jaki sposób mogą interpretować otrzymane wyniki. Nacisk będzie położony na odpowiedni dobór lub ocenę próby, oraz na krytyczne podejście do wnioskowania statystycznego. Podstawą jego skuteczności jest zastosowanie metod prostych, ale w pełni rozumianych przez autora.

Wykorzystanie popularnego pakietu R, dostępnego za darmo, pozwoli na niemal całkowite uwolnienie się od formuł matematycznych, dla większości studentów stanowiących barierę nie do przebycia. Da im to również dobry punkt wyjścia do własnych poszukiwań, jako że pakiet ten znajduje zastosowanie w analizach o bardzo różnym stopniu komplikacji.

Strona przedmiotu
4001-RZARCH-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym tematem zajęć będą techniki budowy (teichologia) oraz obrony (poliorketyka) fortyfikacji rzymskich w I-III wieku n.e. wznoszonych przede wszystkim dla założeń wojskowych. Przedstawiona zostanie zarówno geneza, jak i ewolucja dzieł obronnych. Omówiona zostanie także problematyka materiałów źródłowych, w tym: archeologicznych, pisanych i ikonograficznych; oraz metodologia ich analizy, formułowania wniosków badawczych, a także dokonywania własnych interpretacji. Na podstawie omówionych przykładów uczestnicy analizować będą czynniki determinujące ich wygląd, plan lub zastosowane materiały budowlane. Innym elementem prowadzonych rozważań będą stanowiły możliwe pozamilitarne funkcje struktur obronnych oraz sposób ich postrzegania przez budowniczych i potencjalnych najeźdźców.

Strona przedmiotu
4001-KAEBEŻ-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kaukaz Południowy pomimo marginalnego postrzegania jest obszarem niezwykle ważnym dla ludzkiej cywilizacji. Zwłaszcza w epoce brązu i żelaza, kiedy to „kaukascy górale” tworzyli bardzo zróżnicowane i zaawansowane technicznie oraz gospodarczo społeczeństwo. Wykład ma na celu przybliżenie słuchaczom tego społeczeństwa, przede wszystkim z perspektywy tworzących go ludzi i ich wzajemnych powiązań, a nie typowego opisu kolejnych kultur archeologicznych.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)