Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemiczny blok do wyboru dla I roku studiów I st. na kierunku MSOŚ (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem)

Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Chemiczny blok do wyboru dla I roku studiów I st. na kierunku MSOŚ
wybierz inną grupę

Plany zajęć grupy przedmiotów

Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
4030-CHOG-CW-B
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem pracowni jest zapoznanie studentów z zagadnieniami chemii ogólnej i analitycznej jakościowej i ilościowej. Celem ćwiczeń jest nabycie umiejętności prowadzenia eksperymentów chemicznych, obserwowanie zjawisk zachodzących z wyciąganiem wniosków.

Strona przedmiotu
4030-CHOR-CW-B
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres tematyczny rozszerzony w stosunku do tematyki ćwiczeń z preparatyki chemicznej cz. A: prowadzenie syntez związków organicznych wymagających kontroli temperatury reakcji (chłodzenie, ogrzewanie, dozowanie reagentów), działań mających na celu przesuwanie stanu równowagi reakcji w pożądanym kierunku (np. destylacja azeotropowa) oraz trudniejszych technik oczyszczania produktów reakcji. Otrzymywanie pochodnych kwasów karboksylowych: estrów i amidów, produktów reakcji podstawienia elektrofilowego w związkach aromatycznych, substytucja nukleofilowa (otrzymywanie halogenopochodnych z alkoholi) oraz rekcji przebiegających z udziałem karboanionów.

Strona przedmiotu
4030-CHOG-PSEM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proseminarium zaznajamia studentów z zagadnieniami chemii ogólnej oraz analitycznej. Omówione zostaną reakcje przebiegające w roztworach wodnych, stan równowagi kwasowo-zasadowej oraz redoks, reguła przekory i roztwory buforowe. Omówione zostanie wykorzystanie różnych typów reakcji chemicznych w analizie jakościowej i ilościowej oraz obliczanie stężeń, pH oraz rozpuszczalności.

Strona przedmiotu
4030-CHORG-PSEM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Proseminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć proseminaryjnych na specjalnie dobranych przykładach omawia się najważniejsze zagadnienia wykładane podczas kursu Chemia Organiczna – wykłady, ze specjalnym naciskiem położonym na powiązanie specyficznych właściwości i reaktywności związków organicznych z ich strukturą a także na wyjaśnienie przebiegu podstawowych reakcji z ich mechanizmem. Omawiane są następujące klasy związków organicznych: węglowodory i halogenopochodne oraz związki z grupami funkcyjnymi zawierającymi atom(y) tlenu i azotu.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-8dd87d441 (2023-12-07)