Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe semestru III w CKNJOiEE UW - studia I stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW)

Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe semestru III w CKNJOiEE UW - studia I stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2024Z
4100-3SCLILO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z metodą nauczania CLIL (Zintegrowanym Kształceniem Przedmiotowo-Językowym). Na kursie uczniowie zapoznają się z podstawowymi właściwościami metody CLIL i uzasadnieniem używania tego podejścia, szczególnie w nauczaniu WOS. W trakcie kursu studenci zapoznają się z praktycznymi aspektami nauczania metodą CLIL. Planują i przeprowadzają demonstracje i prezentacje zajęć z wykorzystaniem metody CLIL, całych lekcji i większych jednostek. Tworzą również materiały CLIL dla uczniów.

Strona przedmiotu
4100-3SDYDPPIEE
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu nauczania języka angielskiego jako obcego na pierwszym etapie edukacyjnym.

Strona przedmiotu
4100-3SEMIO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z prawidłową emisją głosu, aby ochronić aparat mowy podczas wysiłku głosowego i poprawić komfort używania głosu podczas długiego mówienia, w różnych przestrzeniach i do zróżnicowanych grup.

Część warsztatowa obejmuje: pracę z ciałem, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia artykulacyjne, dykcyjne, techniki radzenia sobie z głosem w stresie, pracę z tekstem (logika akcentu i frazy, umiejętne wykorzystanie intonacji, barwy i dynamiki głosu w emocjonalnym przekazie tekstu).

Strona przedmiotu
4100-3SFDNJO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest rozwijanie i kształtowanie świadomości oraz wrażliwości fonetycznej studentów; przygotowanie ich do samodzielnej pracy nad własną wymową angielską; dalsze wspomaganie studentów w pozbywaniu się niekorzystnych cech własnej wymowy i w osiągnięciu wymowy prawidłowej, umożliwiającej płynną komunikację i późniejsze nauczanie

Strona przedmiotu
4100-3SGADNO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas kursu studenci zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do nauczania języka angielskiego w przedszkolu oraz na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym. Jego celem jest pogłębienie znajomości i zrozumienia gramatyki angielskiej oraz doskonalenie poprawności gramatycznej studentów.

Strona przedmiotu
4100-3SGFDNO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje kształcenie w zakresie wiedzy o komunikacji i języku, szczególny akcent położony został na gramatykę języka francuskiego dla nauczycieli. Celem kursu, który prezentuje i praktycznie wdraża współczesne podejście do nauczania i uczenia się gramatyki w ramach kształcenia językowego, jest systematyzacja i pogłębienie znajomości gramatyki języka francuskiego poprzez rozwijanie świadomości gramatycznej studentów w oparciu o specjalnie dobrane zbiory zadań/ćwiczeń gramatycznych rozwiązywanych przez studentów.

Strona przedmiotu
4100-3SGNDNO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Gramatyka praktyczna prowadzona jest przez jeden semestr II roku. Omawiane zagadnienia: budowa zdania, przydawka, zdania porównawcze, strona bierna, spójniki, zdania względne.

Strona przedmiotu
4100-3SJASDWOSO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest omówienie najistotniejszych zagadnień dotyczących nauczania języka angielskiego specjalistycznego dla WOS, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów językowych w nauczaniu języka obcego specjalistycznego: gramatyka i słownictwo, nauczania sprawności mówienia i pisania na kursie języka obcego specjalistycznego, nauczania sprawności słuchania i czytania na kursie języka obcego specjalistycznego, roli materiałów w nauczaniu języka obcego specjalistycznego, modelu nauczania języka angielskiego dla WOS.

Strona przedmiotu
4100-3SKIHWBDNJO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z głównymi aspektami kultury i historii Wielkiej Brytanii. Podniesienie świadomości językowej i kompetencji interkulturowej studentów poprzez zwrócenie ich uwagi na teksty dotyczące wybranych elementów kultury i historii Wielkiej Brytanii, a także wielokulturowości na obszarze Wysp Brytyjskich. Wskazanie dostępnych źródeł informacji i sposobów pogłębienia własnej wiedzy w zakresie kultury i historii Anglii oraz propozycje jak można wprowadzać elementy kulturowe i historii obszaru w kontekście nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej.

Strona przedmiotu
4100-3SNJAO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia 1- czytanie - 30 godzin
 • Ćwiczenia 2 - pisanie - 30 godzin
 • Ćwiczenia 3 - komunikacja - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia 1- czytanie - 30 godzin
 • Ćwiczenia 2 - pisanie - 30 godzin
 • Ćwiczenia 3 - komunikacja - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyczny kurs języka angielskiego w drugim roku ma na celu rozwinięcie istniejącej wiedzy uczniów i dobrych nawyków w nauce, z którymi mieli do czynienia w pierwszej klasie. Nauczyciele w klasie drugiej powinni jednak wykazać się większą elastycznością w zakresie materiałów wprowadzanych na lekcjach. W rezultacie mogą one oznaczać odejście od „konkretnych” pojęć w kierunku bardziej „abstrakcyjnych” i akademickich/edukacyjnych/społecznych tematów

Strona przedmiotu
4100-3SNJFO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu – języka francuskiego. Przedmiot obowiązkowy dla II roku studiów.

Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności studentów w zakresie czterech sprawności językowych: rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, mówienia i pisania. Wszystkie sprawności są ćwiczone w sposób zintegrowany. Zajęcia kładą również nacisk na praktyczne zastosowanie gramatyki. Ponadto celem zajęć jest wdrażanie studenta do autonomicznego posługiwania się językiem francuskim.

Strona przedmiotu
4100-3SNJNO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Moduł 2: Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu - języka niemieckiego. Przedmiot obowiązkowy dla studentów II roku.

Strona przedmiotu
4100-3SOPKJO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Kurs internetowy - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs przygotowuje studentów do oceniania postępów i osiągnięć uczniów w opanowaniu języka angielskiego jako obcego na I i II etapie edukacyjnym. Celem kursu jest zapoznanie studentów z zasadami oceny pracy, osiągnięć i postępów uczniów w odniesieniu do treści kształcenia przewidzianych dla I i II etapu edukacyjnego (klasy I-III, IV-VIII oraz pomiaru ogólnej kompetencji językowej.

Strona przedmiotu
4100-3SPOWEDP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Egzamin - godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Egzamin - godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z elementami diagnozy pedagogicznej ma na celu zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz wprowadzenie elementów diagnozy pedagogicznej.

Strona przedmiotu
4100-3SPREPKD
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Egzamin - godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4100-3SSPRPO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Siatka pojęć obligatoryjnych dla studiów przedmiotu: system polityczny, ustrój polityczny, system rządów, konstytucja. Ewolucja systemu politycznego Polski: II RP, - PRL - III RP. Transformacja systemowa jako efekt "okrągłego stołu": przywrócenie jednoosobowej głowy państwa, zmiana struktury parlamentu i powrót do dwuizbowości. Proces przygotowania i uchwalenia tzw. Małej Konstytucji z 1992 r. Proces przygotowania i uchwalenia Konstytucji RP z 1997 r. Wartości i zasady ustroju politycznego RP.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)