Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe semestru V w CKNJOiEE UW - studia I stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW)

Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe semestru V w CKNJOiEE UW - studia I stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2024Z
4100-5SDPIIEE
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wyposażenie studentów w wiedzę teoretyczną, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na II poziomie edukacyjnym szkoły podstawowej (klasy 4-8).

Strona przedmiotu
4100-5SDPIIEEFRA
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium dotyczy wybranych zagadnień z zakresu dydaktyki języka francuskiego jako języka obcego na II etapie edukacyjnym

(klasy IV-VIII). Celem zajęć jest zapoznanie przyszłych nauczycieli języka francuskiego ze specyfiką pracy z uczniami w starszym wieku

szkolnym w kształtowaniu i rozwijaniu poszczególnych sprawności językowych.

Strona przedmiotu
4100-5SDPIIEENIEM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program jest przewidziany do realizacji w trakcie jednego semestru. Zajęcia mają na celu przygotowanie metodyczne studentów do przeprowadzania zajęć z języka niemieckiego w drugim etapie edukacyjnym. Program zakłada opanowanie umiejętności w zakresie planowania procesu nauczania języka niemieckiego, doboru odpowiednich materiałów, technik nauczania, sposobów prezentacji i kontroli. Zakłada się stosowanie różnorodnych technik pracy oraz społecznych form uczenia się.

Strona przedmiotu
4100-5SDPIIEEWOS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia w formie konwersatorium przygotowują studentów do praktyk dydaktycznych oraz do rozpoczęcia pracy w zakresie nauczania Wiedzy o Społeczeństwie w szkole podstawowej.

Strona przedmiotu
4100-5SERIWOII
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

eRiW 2

Kurs ma na celu przełożenie wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie zajęć z Edukacji różnojęzycznej i wielokulturowej na I roku na grunt edukacji szkolnej w klasach I i II cyklu kształcenia.

W czasie zajęć studenci zdobędą podstawową wiedzę na temat podejść pluralistycznych w edukacji językowej oraz instytucji, programów i projektów, realizowanych w różnych krajach, promujących takie podejścia dydaktyczne.

Nabędą umiejętności wprowadzenia do planu lekcji języka obcego elementów związanych z otwarciem na języki i kultury i organizowanie projektów szkolnych i międzyszkolnych mających na celu promocję różnorodności językowej i kulturowej.

Strona przedmiotu
4100-5SLADNJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs stanowi przegląd epok historii literatury amerykańskiej i różnorodnych amerykańskich dzieł literackich oraz ich adaptację do nauczania w przedszkolu, na pierwszym lub drugim etapie edukacyjnym. Analizowane materiały to mity, baśnie, bajki, wiersze, opowiadania, teksty polemiczne, sztuki teatralne, adaptacje sceniczne i filmowe dzieł literackich.

Strona przedmiotu
4100-5SNJAKA
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyczny kurs języka angielskiego w trzecim roku zachęca uczniów do dzielenia się doświadczeniami i punktami widzenia z innymi członkami klasy; budować poczucie krytycznego dystansu wobec szeregu problemów społecznych i kulturowych; zachęcać studentów do przyjęcia większej niezależności i odpowiedzialności za swoje studia; oraz stymulować i wspierać rosnące poczucie pewności ucznia, zarówno w umiejętności słuchania, jak i posługiwaniu się mówionym językiem angielskim, co przygotuje ich do przyszłej roli w klasie. Studenci są zobowiązani do udokumentowania swojej pracy poza salą wykładową w formie teczki. W większości materiały w klasie będą zawierały oryginalne materiały / autentyczne źródła. Nie można dostatecznie podkreślić, jak ważne jest, aby co tydzień włączać jakąś formę autentycznego zadania słuchania.

Strona przedmiotu
4100-5SNJFKA
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności studentów w zakresie czterech sprawności językowych: rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, mówienia i pisania. Wszystkie sprawności są ćwiczone w sposób zintegrowany. Zajęcia kładą również nacisk na praktyczne zastosowanie gramatyki. Ponadto celem zajęć jest wdrażanie studenta do autonomicznego posługiwania się językiem francuskim.

Strona przedmiotu
4100-5SNJNKA
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu podniesienie kompetencji językowej studentów w zakresie dyskursu akademickiego, ze szczególnym uwzględnieniem pisania prac naukowych, wygłaszania referatów i udziału w dyskusjach naukowych. Zajęcia odbywają się wyłącznie w języku specjalności. Ponadto zajęcia kładą nacisk na rozwijanie autonomii studenta, a także rozwijanie umiejętności obserwacji i oceny procesu nauczania i uczenia się języka obcego.

Strona przedmiotu
4100-5SPKKDIIEEFRA
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Praktyki pedagogiczne - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Praktyki pedagogiczne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyki realizowane są w klasach III -VIII szkoły podstawowej. Praktyki pedagogiczne pozwalają studentowi na zastosowanie wiedzy i umiejętności zdobytych na wykładach i ćwiczeniach z dydaktyki języków obcych i języka francuskiego proponowanych przez UOKNJF UW. W czasie praktyk pedagogicznych student-stażysta uczy się zawodu poprzez obserwacje lekcji języka francuskiego na II etapie edukacyjnym prowadzonych przez mentora praktyk, jak też poprzez obserwacje lekcji kolegów stażystów odbywających praktyki w szkole podstawowej. Kolejnym etapem nauki zawodu nauczyciela jest samodzielne prowadzenie lekcji języka francuskiego na II etapie edukacyjnym.

Student powinien posługiwać się językiem francuskim na poziomie B1+/ B2 wg ESOKJ.

Strona przedmiotu
4100-5SPKKDIIEENIEM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Praktyki pedagogiczne - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Praktyki pedagogiczne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyki jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego. Praktyki zawodowe są organizowane w tych typach szkół i placówek, do pracy w których absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje, czyli szkołach podstawowych.

Absolwenci studiów poprzez realizację praktyk zawodowych są przygotowani zarówno w zakresie nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), jak i realizowania zadań wychowawczych i opiekuńczych, szkoły lub placówki. W trakcie praktyk studentowi zapewnia się następujące formy aktywności: obserwowanie zajęć, asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, samodzielne prowadzenie zajęć, planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i innych (nauczycieli, studentów).

Strona przedmiotu
4100-5SPKKDIIEEWOS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Praktyki pedagogiczne - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Praktyki pedagogiczne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci III roku odbywają w ramach dodatkowej specjalności Wiedza o Społeczeństwie 30 godzin praktyk kształcących kompetencje dydaktyczne, zakończonych oceną.

Strona przedmiotu
4100-5SSEMDYP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium dyplomowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium dyplomowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium dyplomowe/licencjackie ma na celu przygotowanie studenta do samodzielnego zredagowania pracy dyplomowej składającej się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna to przegląd literatury tematu związanej z zakresem tematycznym pracy. Część praktyczna zawiera udokumentowany opis autorskiego projektu dydaktycznego zaplanowanego i przeprowadzonego przez autora pracy.

Seminarium dyplomowe/licencjackie jest realizowane jako blok zajęć seminaryjnych składający się z dwóch przedmiotów/kursów:

(1) seminarium dyplomowe/licencjackie (15 godzin, forma zajęć: seminarium, tryb stacjonarny, kurs prowadzone przez promotora pracy w jednym z trzech języków: angielskim, francuskim lub niemieckim),

(2) zajęcia przygotowujące do seminarium (15 godzin, forma zajęć: wykład, tryb zdalny, synchroniczny, kurs prowadzony w języku polskim i opcjonalnie w języku seminarium.

Strona przedmiotu
4100-5SSTOSMIE
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot pełni funkcję wprowadzenia w problematykę stosunków międzynarodowych – wyjaśnienie podstawowych pojęć i zagadnień, rozpatrywanych w kontekście polskiej polityki wewnętrznej i zagranicznej.

Strona przedmiotu
4100-5SWOUE
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu o Unii Europejskiej jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu historii integracji europejskiej, polityki społecznej i kulturowej Europy oraz wybranych problemów współczesnej Europy, istotne jest również wypracowanie umiejętności identyfikowania i analizowania przez studentów współczesnych problemów kulturowych, społecznych i politycznych występujących w krajach Unii Europejskiej.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)