Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oferta przedmiotowa jednostki Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego

Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego Wymienione są te przedmioty, które są oferowane dla wybranej jednostkę oraz jej podjednostek.
wybierz inną powiązane grupy przedmiotów Kliknij powiązane grupy przedmiotów, aby wyświetlić listę grup przedmiotów zdefiniowanych przez tę jednostkę (czyli np. przedmioty obowiązkowe dla I roku).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2022Z
4101-3PDPNTWN brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 60 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony jest rozwijaniu kompetencji i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języka angielskiego w kontekście cyfrowym i pracować w trybie synchronicznym i asynchronicznym, a w szczególności temu jak przygotowywać materiały oraz wykorzystywać narzędzia cyfrowe do rozwijania elementów i sprawności językowych oraz integrować materiały cyfrowe w projekty edukacyjne i umieszczać je na platformach cyfrowych.

Strona przedmiotu
4101-2PDPEIIiIIINEJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the course is to acquaint students with techniques of teaching elements of the language and evaluating them.

Students get to know terminology, didactic aids, didactic materials, and method of evaluation.

Students are able to apply the techniques into their teaching practice. They can plan activities, use various media appropriately to the learners’ needs.

Students understand the interrelations between formal and informal learning environments. They are able to notice, analyze learning processes and take responsibility for the group of learners.

Strona przedmiotu
4101-2PDPEII-IIIUD brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the course is to acquaint students with the principal didactic skills and develop the ability of adapting them to the teaching situation.

Strona przedmiotu
4101-2PDPWNJO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z metodami nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz przedstawienie technik pracy nad językiem odpowiednich do wieku ucznia.

Strona przedmiotu
4101-3PNDPEGZKON brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Egzamin - godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Egzamin - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4101-3PEGO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z prawidłową emisją głosu, aby ochronić aparat mowy podczas wysiłku głosowego i poprawić komfort używania głosu podczas długiego mówienia, w większych przestrzeniach i do dużych grup.

Część warsztatowa obejmuje: pracę z ciałem, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia artykulacyjne, dykcyjne, techniki radzenia sobie z głosem w stresie, pracę z tekstem (logika akcentu i frazy, umiejętne wykorzystanie intonacji, barwy i dynamiki głosu w emocjonalnym przekazie tekstu).

Strona przedmiotu
4101-1PGPK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest pogłębieniem znajomości i zrozumienia gramatyki angielskiej oraz podniesienie poprawności gramatycznej studentów.

Strona przedmiotu
4101-1PGPW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest pogłębieniem znajomości i zrozumienia gramatyki angielskiej oraz podniesienie poprawności gramatycznej studentów.

Strona przedmiotu
4101-ANGINTB2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Lektorat - 60 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do udziału w dyskusjach w języku angielskim oraz odświeżenie wiadomości w zakresie wybranych zagadnień gramatycznych na poziomie B2. Kurs umożliwia wykorzystanie poznawanych zagadnień w praktyce w trakcie dyskusji grupowych on-line. Kurs trwa 1 semestr.

Strona przedmiotu
4101-ANGOB2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Lektorat - 60 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

B2 według "Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference" oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio zaawansowanym.

Strona przedmiotu
4101-ANGOC1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Lektorat - 60 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

C1 według "Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference" oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie zaawansowanym.

Strona przedmiotu
4101-ANGSB2.1.a brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

B2 według "Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference" oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio zaawansowanym.

Strona przedmiotu
4101-ANGSB2.1.b brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Lektorat - 60 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

B2 według "Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference" oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio zaawansowanym.

Strona przedmiotu
4101-ANGSB1.1.a brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

B1 według "Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference" oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie średnio zaawansowanym.

Strona przedmiotu
4101-ANGSC1.1.a brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Lektorat - 60 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

C1 według "Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference" oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie zaawansowanym.

Strona przedmiotu
4101-ARAOA1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs adresowany jest do Studentów rozpoczynających naukę od zera. (A1 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference).

Na wstępie Studenci zapoznają się z alfabetem arabskim oraz wymową. Ten etap zostanie wzbogacony o materiał audio i video, dotyczący techniki pisania oraz zasad wymowy poszczególnych głosek. Całość poparta będzie licznymi ćwiczeniami oraz elementami gramatyki.

Stopniowo zostaną wprowadzone proste dialogi oraz filmy odnoszące się do sytuacji społecznych, typowych dla świata arabskiego:

powitania, zwroty grzecznościowe, nawiązywanie kontaktów, wizyty i spotkania, pytanie o informację.

Inne zagadnienia poruszone podczas kursu to:

dialekty arabskie,

kaligrafia,

elementy kultury arabsko-muzułmańskiej.

Kurs koncentruje się na komunikacji ustnej w języku arabskim.

Strona przedmiotu
4101-2PKINC brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rozwinięcie umiejętności wykorzystania nowych technologii edukacyjnych w pracy dydaktycznej

Strona przedmiotu
4101-3PKWE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Warsztaty - 5 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Warsztaty - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z wyzwaniami współczesnej edukacji językowej, w szczególności z koncepcją edukacji różnojęzycznej i wielokulturowej, i z podstawowymi dokumentami związanymi z tą tematyką.

Studenci będą mieli okazję zweryfikować swoją wiedzę związaną z różnorodnością językową na świecie. Posiądą podstawową wiedzę na temat funkcjonowania instytucji europejskich ich działalności na rzecz promowania różnorodności językowej i kulturowej.

Poprzez lekturę wybranych artykułów z czasopisma dla nauczycieli „ Języków „Języki Obce w Szkole”, z ostatnich dwóch lat, zmierzą się z aktualnymi wyzwaniami współczesnej edukacji językowej.

Zajęcia mają również na celu ułatwienie rozwijania posiadanej kompetencji różnojęzycznej i wielokulturowej, otwierają na występującą wokół nas różnorodność kulturową i językową, a w konsekwencji sprzyjają akceptacji przejawów inności zarówno językowej jak i kulturowej.

Strona przedmiotu
4101-3PKAMK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 5 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs oferuje przegląd kulturotwórczych wydarzeń i zjawisk oraz prezentuje kluczowe zagadnienia kultury dla przybliżenia tożsamości amerykańskiej.

Strona przedmiotu
4101-3PKAMW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 5 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs oferuje przegląd kulturotwórczych wydarzeń i zjawisk oraz prezentuje kluczowe zagadnienia kultury dla przybliżenia tożsamości amerykańskiej.

Strona przedmiotu
4101-3PKANK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 5 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wyklad i konwersatorium są poświęcone problematyce wykorzystania komponentu kulturowego w procesu nauczania języka angielskiego w szkole.

Strona przedmiotu
4101-3PKANW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 5 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wyklad i konwersatorium są poświęcone problematyce wykorzystania komponentu kulturowego w procesu nauczania języka angielskiego w szkole.

Strona przedmiotu
4101-3PLAMK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 5 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs stanowi przegląd najważniejszych epok i prądów w literaturze USA, zilustrowanych reprezentatywnymi dla siebie dziełami oraz ich adaptacją do nauczania. Analizowane materiały to nowele, opowiadania, adaptacje sceniczne i filmowe.

Strona przedmiotu
4101-3PLAMW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 5 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład stanowi skondensowany przegląd najważniejszych epok i prądów w literaturze USA, zilustrowanych reprezentatywnymi dla siebie dziełami.

Strona przedmiotu
4101-3PLANK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 5 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Oferowany kurs stanowi przegląd kluczowych prądów i zjawisk w literaturze brytyjskiej, uwzględniający możliwości efektywnego użycia tekstu literackiego w nauczaniu języka angielskiego. Epoki i trendy literackie omawiane są na przykładzie wybranych reprezentatywnych utworów. Kurs uwzględnia różne formy i gatunki literackie (dramat, poezję, prozę, opowiadanie, esej), których analiza skupia się na kontekście historycznoliterackim, retoryce tekstu, analizie stylu oraz omówieniu tematów ważnych w kontekście historii i kultury brytyjskiej.

Strona przedmiotu
4101-3PLANW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 5 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs historii literatury brytyjskiej ma za zadanie zaznajomienie studentów z niemal kompletnym kanonem tekstów literackich, napisanych od okresu staro-angielskiego do współczesności. Ponieważ zajęcia odbywają się w języku angielskim, studenci powinni wykazywać się w czasie zajęć podstawową wiedzą dotyczącą społecznego, kulturowego I historycznego kontekstu, w jakim powstawała literatura angielska w swym rozwoju historyczno-literackim na przestrzeni wieków.

Strona przedmiotu
4101-2PPEEI-III brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w najważniejsze zagadnienia związane z procesem wychowania i relacją dorosły – dziecko. Punktem odniesienia do rozważań na ten temat będą dla nas dwa podstawowe środowiska wychowawcze: rodzina oraz szkoła (a także przedszkole). Przyjrzymy się największym wyzwaniom wychowawczym, odnosząc je do różnych etapów edukacyjnych.

Strona przedmiotu
4101-1POZEPSK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4101-1POZEPSW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom syntetycznej wiedzy na temat zagadnień dotyczących pedagogiki. Studenci zapoznają się ze statusem i najważniejszymi zadaniami pedagogiki ogólnej jako dyscypliny akademickiej, z jej najważniejszymi kategoriami pojęciowymi oraz z podstawowymi prawidłowościami oraz wybranymi obszarami pedagogiki specjalnej. Wybrane subdyscypliny pedagogiczne posłużą jako przykłady różnych obszarów problemowych i zagadnień, które obejmuje współczesna refleksja pedagogiczna.

Strona przedmiotu
4101-1PDNJOW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z metodami nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz przedstawienie technik pracy nad językiem odpowiednich do wieku ucznia.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-e459be735 (2022-11-16)