Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oferta przedmiotowa jednostki Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego

Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego Wymienione są te przedmioty, które są oferowane dla wybranej jednostkę oraz jej podjednostek.
wybierz inną powiązane grupy przedmiotów Kliknij powiązane grupy przedmiotów, aby wyświetlić listę grup przedmiotów zdefiniowanych przez tę jednostkę (czyli np. przedmioty obowiązkowe dla I roku).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z
4101-3PDPNTWN
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony jest rozwijaniu kompetencji i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języka angielskiego w kontekście cyfrowym i pracować w trybie synchronicznym i asynchronicznym, a w szczególności temu jak przygotowywać materiały oraz wykorzystywać narzędzia cyfrowe do rozwijania elementów i sprawności językowych oraz integrować materiały cyfrowe w projekty edukacyjne i umieszczać je na platformach cyfrowych.

Strona przedmiotu
4101-3PNDPEGZKON
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Egzamin - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4101-3PEGO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z prawidłową emisją głosu, aby ochronić aparat mowy podczas wysiłku głosowego i poprawić komfort używania głosu podczas długiego mówienia, w większych przestrzeniach i do dużych grup.

Część warsztatowa obejmuje: pracę z ciałem, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia artykulacyjne, dykcyjne, techniki radzenia sobie z głosem w stresie, pracę z tekstem (logika akcentu i frazy, umiejętne wykorzystanie intonacji, barwy i dynamiki głosu w emocjonalnym przekazie tekstu).

Strona przedmiotu
4101-3PKWE
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z wyzwaniami współczesnej edukacji językowej, w szczególności z koncepcją edukacji różnojęzycznej i wielokulturowej, i z podstawowymi dokumentami związanymi z tą tematyką.

Studenci będą mieli okazję zweryfikować swoją wiedzę związaną z różnorodnością językową na świecie. Posiądą podstawową wiedzę na temat funkcjonowania instytucji europejskich ich działalności na rzecz promowania różnorodności językowej i kulturowej.

Poprzez lekturę wybranych artykułów z czasopisma dla nauczycieli „ Języków „Języki Obce w Szkole”, z ostatnich dwóch lat, zmierzą się z aktualnymi wyzwaniami współczesnej edukacji językowej.

Zajęcia mają również na celu ułatwienie rozwijania posiadanej kompetencji różnojęzycznej i wielokulturowej, otwierają na występującą wokół nas różnorodność kulturową i językową, a w konsekwencji sprzyjają akceptacji przejawów inności zarówno językowej jak i kulturowej.

Strona przedmiotu
4101-3PKAMK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs oferuje przegląd kulturotwórczych wydarzeń i zjawisk oraz prezentuje kluczowe zagadnienia kultury dla przybliżenia tożsamości amerykańskiej.

Strona przedmiotu
4101-3PKAMW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs oferuje przegląd kulturotwórczych wydarzeń i zjawisk oraz prezentuje kluczowe zagadnienia kultury dla przybliżenia tożsamości amerykańskiej.

Strona przedmiotu
4101-3PKANK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wyklad i konwersatorium są poświęcone problematyce wykorzystania komponentu kulturowego w procesu nauczania języka angielskiego w szkole.

Strona przedmiotu
4101-3PKANW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wyklad i konwersatorium są poświęcone problematyce wykorzystania komponentu kulturowego w procesu nauczania języka angielskiego w szkole.

Strona przedmiotu
4101-3PLAMK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs stanowi przegląd najważniejszych epok i prądów w literaturze USA, zilustrowanych reprezentatywnymi dla siebie dziełami oraz ich adaptacją do nauczania. Analizowane materiały to nowele, opowiadania, adaptacje sceniczne i filmowe.

Strona przedmiotu
4101-3PLAMW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład stanowi skondensowany przegląd najważniejszych epok i prądów w literaturze USA, zilustrowanych reprezentatywnymi dla siebie dziełami.

Strona przedmiotu
4101-3PLANK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Oferowany kurs stanowi przegląd kluczowych prądów i zjawisk w literaturze brytyjskiej, uwzględniający możliwości efektywnego użycia tekstu literackiego w nauczaniu języka angielskiego. Epoki i trendy literackie omawiane są na przykładzie wybranych reprezentatywnych utworów. Kurs uwzględnia różne formy i gatunki literackie (dramat, poezję, prozę, opowiadanie, esej), których analiza skupia się na kontekście historycznoliterackim, retoryce tekstu, analizie stylu oraz omówieniu tematów ważnych w kontekście historii i kultury brytyjskiej.

Strona przedmiotu
4101-3PLANW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs historii literatury brytyjskiej ma za zadanie zaznajomienie studentów z niemal kompletnym kanonem tekstów literackich, napisanych od okresu staro-angielskiego do współczesności. Ponieważ zajęcia odbywają się w języku angielskim, studenci powinni wykazywać się w czasie zajęć podstawową wiedzą dotyczącą społecznego, kulturowego I historycznego kontekstu, w jakim powstawała literatura angielska w swym rozwoju historyczno-literackim na przestrzeni wieków.

Strona przedmiotu
4101-3PNDPPRAKPG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Praktyki pedagogiczne - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyki jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności do wykonywania zawodu nauczyciela. Praktyki zawodowe są organizowane w

tych typach szkół i placówek, do pracy w których absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje. Absolwenci studiów poprzez realizację praktyk

zawodowych są przygotowani zarówno w zakresie nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), jak i realizowania zadań wychowawczych i

opiekuńczych. W trakcie praktyk studentowi zapewnia się następujące formy aktywności: obserwowanie zajęć, asystowanie nauczycielowi

prowadzącemu zajęcia, samodzielne prowadzenie zajęć, planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i innych (nauczycieli,

studentów). Praktyki przebiegają oraz są rozliczane według szczegółowego regulaminu dostępnego na stronie CKNJOiEE

Strona przedmiotu
4101-3PPWPP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć jest przybliżenie słuchaczom wybranej tematyki mieszczącej się w obszarze problemów współczesnej pedagogiki. Uczestnictwo w zajęciach ma prowadzić do wyposażenia studentów w szczegółową wiedzę na temat zjawisk istotnych zarówno z perspektywy funkcjonowania człowieka, jak również – w szerszym ujęciu - społeczeństwa XXI wieku, socjologii edukacji, aspektów porównawczych dotyczących funkcjonowania człowieka w świecie współczesnym w ujęciu psychopedagogicznym.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)