Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zajęcia wyrównawcze dla studentów 1 roku stacjonarnych studiów I stopnia i jednolitych studiów mgr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Uniwersytet Warszawski)

Jednostka: Uniwersytet Warszawski Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Zajęcia wyrównawcze dla studentów 1 roku stacjonarnych studiów I stopnia i jednolitych studiów mgr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z
4100-PDS-ZW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zgłębienie francuskich wyrażeń potrzebnych w sytuacjach życia codziennego. Zajęcia prowadzone będą metodą problemową, tzn. każda z jednostek zajęciowych zostanie poświęcona innej sytuacji (np. spotkania ze znajomymi, rozmowa o pracę, rozmowa telefoniczna). Zajęcia mają formę praktyczną, dzięki czemu uczestnicy będą mogli przećwiczyć i wykorzystać poznane zwroty i wyrażenia w sytuacjach jak

najbardziej zbliżonych do warunków autentycznych . Jednocześnie, poznawane zwroty i wyrażenia będą stanowić punkt wyjścia do pracy nad poprawnością językową i regułami gramatycznymi nimi rządzącymi. Pisemne-test i ustne w formie dialogu z prowadzącą

Strona przedmiotu
3700-ANDZ-ZW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia wyrównawcze, poświęcone będą pogłębianiu umiejętności przeprowadzenia analizy i interpretacji dzieła sztuki. Uwzględnione zostanie zróżnicowanie mediów, jakimi tradycyjnie posługiwali się artyści, i jakie współcześnie wprowadzane są do dziedziny sztuk wizualnych. W oparciu o przykłady prac realizowanych w różnych mediach i technikach, począwszy od malarstwa i rzeźby, przez happeningi, performense, po multimedialne instalacje, omawiane będą zagadnienia związane ze specyfiką ich analizy. Interpretacje dzieł dyskutowane będą w oparciu o przykłady odnoszące się do różnych metodologii i teorii w humanistyce. Zajęcia prowadzone będą w oparciu o teksty z zakresu badań nad sztuką, jak i w formie ćwiczeń uczestników z analizy i interpretacji dzieła sztuki.

Strona przedmiotu
3301-APKA-ZW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia wyrównawcze (kurs remedialny) mają na celu wyposażenie studentów 1 roku studiów w umiejętności, których ćwiczenie mogło być utrudnione z racji nauczania zdalnego w szkole średniej.

Uprawnieni do zapisu na zajęcia są studenci pierwszego roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

Strona przedmiotu
2900-DRDT-ZW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3222-FPJA-ZW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wyćwiczenie poprawnych nawyków fonetycznych w języku angielskim.

Strona przedmiotu
3003-GOJP-ZW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy szkolnej z gramatyki języka polskiego. Obejmują materiał uwzględniony w programie szkoły podstawowej i średniej, którego opanowanie jest niezbędne, aby móc swobodnie korzystać z zajęć z takich przedmiotów przewidzianych w programie studiów polonistycznych, jak: gramatyka opisowa języka polskiego, wstęp do językoznawstwa synchronicznego i diachronicznego, kultura języka polskiego, dialektologia, metodyka nauczania języka polskiego. Zajęcia mają charakter ćwiczeniowy. Studenci będą pod kierunkiem prowadzącego rozwiązywać zadania praktyczne, analizować teksty pod kątem ich budowy językowej, rozpoznawać funkcje pełnione przez poszczególne elementy języka, rysować wykresy zdań wielokrotnie złożonych i rozpoznawać rodzaje wypowiedzeń składowych. Wszystkie te umiejętności będą przydatne podczas zaliczania w czasie studiów przedmiotów językoznawczych i zdawania z nich egzaminów.

Strona przedmiotu
2900-HE1618-ZW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-HSTGR-ZW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-HUDP1618-ZW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4100-ICE-ZW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-JANGLTH-ZW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4024-ANGB1-ZW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

B1 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie średnio zaawansowanym.

Strona przedmiotu
4024-FRAB1-ZW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

B1 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie średnio zaawansowany

Strona przedmiotu
4024-HISB1-ZW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

B1 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie średnio zaawansowanym.

Strona przedmiotu
4024-NIEB1-ZW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

B1 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie średnio zaawansowanym.

Strona przedmiotu
4100-JNNW-ZW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na znajomość języka składa się wiele elementów. Jednym z nich jest bez wątpienia umiejętność rozumienia żartów, kawałów, satyry w języku obcym. Ponadto najlepiej uczymy się będąc w dobrym humorze. Zajęcia mają na celu otworzenie się na mówienie w języku niemieckim poprzez zastosowanie tekstów humorystycznych. Dzięki wprowadzeniu swobodnej atmosfery studenci będą rozwijać sprawność swobodnej konwersacji w języku niemieckim od poziomu A1.2 do A2. Zajęcia będą utrwalały słownictwo a także rozwijały sprawność słuchania w języku niemieckim.

Strona przedmiotu
4100-JNNCD-ZW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Języka obcego uczymy się po to, by móc używać go w praktyce: nawiązywać znajomości, rozumieć komunikaty, opowiadać o sobie czy komunikować się na studiach oraz w pracy. Oferowany kurs to lekka i przyjemna dawka podstawowych zasad użycia języka niemieckiego podana w sposób interaktywny, wzbogacony różnorodnymi aktywnościami, które rozwijają nie tylko sprawność mówienia, ale także trenują pozostałe sprawności (słuchanie, czytanie, pisanie) oraz gramatykę.

Przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby poszerzyć lub odświeżyć swoją znajomość języka niemieckiego, a szczególnie dedykowany Słuchaczom 1. roku studiów specjalności niemieckiej w CKNJOiEE jako przygotowanie do realizacji programu studiów.

Strona przedmiotu
4100-SMWU-ZW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jeśli czujesz lęk przed mówieniem, boisz się odezwać, choć znasz prawidłową odpowiedź, a Twój niemiecki brzmi jak polski, to ten kurs jest właśnie dla Ciebie!

Spokojnie i bez paniki powtórzymy to, co niezbędne. Wyjaśnimy to, na co należy zwrócić uwagę i czym można zabłysnąć w niemieckim. Przećwiczymy ważne zwroty, dialogi i wypowiedzi. Wsłuchasz się w niemiecki i jego melodykę. Poprawisz dykcję i wymowę, poczujesz się w tym języku pewnie i swobodnie. Rozwiniesz słownictwo, płynność wypowiedzi i pozbędziesz się „niemieckich kompleksów”.

Kurs bazuje na potrzebach studentów danej grupy, dlatego konkretne szczegóły tematyczne zostaną wspólnie ustalone na pierwszych zajęciach,

Kurs dedykowany wszystkim zainteresowanym.

Strona przedmiotu
4024-ROSB1-ZW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

B1 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie średnio zaawansowanym.

Strona przedmiotu
3302-KG1-ZW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3302-KP1-ZW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3302-KK1-ZW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3222-KJAB1-ZW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest opanowanie przez studentów języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację w sytuacjach życia codziennego oraz zapoznawanie studentów z elementami krajoznawstwa angielskiego, aby opanować umiejętność mówienia na poziomie B1.

Strona przedmiotu
4100-NTGNS-ZW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3600-PGdO-ZW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wyrównanie poziomu wiedzy językoznawczej dotyczącej zagadnień gramatycznych oraz wprowadzenie do zagadnień związanych z poznawaniem języków innych niż europejskie oraz ich specyfiki. Podczas zajęć omówione zostaną podstawowe działy gramatyki i i tematy wchodzące w ich zakres, także w kontekście wielokulturowości i wielojęzyczności. Zajęcia uzupełnione będą wprowadzeniem do nowych podejść w rozumieniu gramatyki.

Strona przedmiotu
3620-PWW-ZW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konsultacje nieobowiązkowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uprawnieni do zapisu na zajęcia są studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stropnia i jednolitych studiów magisterskich

Celem zajęć jest zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy o regionie studiów wschodnich. Są one wprowadzeniem do przedmiotów, które wymagają operowania podstawowym zasobem pojęciowym różnych dyscyplin naukowych i dziedzin oraz rozumienia specyfiki regionu.

Strona przedmiotu
4100-RJKISA-ZW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest ćwiczenie płynności w posługiwaniu się językiem angielskim podczas swobodnych konwersacji na interesujące, bieżące tematy na zajęciach online z wykładowcą (poziom B1/B2) oraz samodzielne ćwiczenie słownictwa za pomocą aplikacji Quizlet

Uprawnieni do zapisu na zajęcia są studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

Strona przedmiotu
4100-RFPBWK-ZW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3700-TTG-ZW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

A survey of a variety of text types and genres: literary, academic, journalistic, etc. Developing skills of critical reading, text analysis and interpretation.

Strona przedmiotu
4100-TSJNJSJ-ZW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Niemiecki to taki łatwy język! Ale …. trzeba go zrozumieć, więc powtarzamy to - co niezbędne, wyjaśniamy to – co nowe, aktywujemy to – co zapomniane. Pytamy o wszystko, co budzi wątpliwości a potem: używamy języka w praktycznych dialogach i szlifujemy płynność wypowiedzi. Poprawiamy dykcję, sposób wypowiedzi i wymowę Nauczymy się brać udział w dyskusjach i bronić własnego zdania. Celem jest spokojna płynność wypowiedzi bez lęku, stresu i barier.

Wyboru konkretnych zagadnień dokonamy wspólnie na pierwszych zajęciach na forum grupy zgodnie z potrzebami studentów.

Uprawnieni do zapisu na zajęcia są studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-e459be735 (2022-11-16)